Umowa kupna-sprzedaży samochodu. Pobierz darmowy wzór.

umowa-sprzedazy-samochodu

Sprzedaż lub zakup pojazdu to często zawierana transakcja pomiędzy osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. Dlatego warto wiedzieć, jak sporządzić niezbędne dokumenty w przypadku zakupu samochodu lub jego sprzedaży, aby bez trudu dopełnić formalności i skutecznie zabezpieczyć obie strony umowy przed ewentualnymi sporami. Jak to zrobić? Bez wątpienia przydatny może się okazać przygotowany przez nas wzór umowy sprzedaży samochodu!

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu!

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, a właściwie poprawnie mówiąc - "umowa sprzedaży", jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że musi być zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego. Jednocześnie przepisy Kodeksu cywilnego nie narzucają konkretnej formy, w jakiej taka umowa powinna zostać zawarta. Oczywiście najlepiej, żeby została zawarta w formie pisemnej (forma pisemna jest obligatoryjna, jeśli stroną lub stronami umowy są osoby prawne). Fakt, że Kodeks cywilny nie precyzuje, jak ma wyglądać umowa sprzedaży samochodu, oznacza także, że trzeba ją skonstruować samodzielnie, co może nie być takie proste. Dlatego, jeśli chcesz sprzedać lub kupić samochód to koniecznie skorzystaj z gotowego do pobrania wzoru umowy sprzedaży samochodu!

Co warto wiedzieć o umowie kupna-sprzedaży samochodu?

Zawierając umowę sprzedaży, sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności pojazdu na kupującego i wydania przedmiotu umowy, a kupujący zobowiązuje się do uiszczenia za niego zapłaty określonej w umowie i odbioru zakupionego pojazdu.

Warto wiedzieć, że starannie przygotowana umowa sprzedaży jest podstawą do dochodzenia swoich praw w przypadku zauważenia wad ukrytych pojazdu. Nie oznacza to jednak, że w umowie musi znaleźć się zapis o rękojmi za wady fizyczne, gdyż wynika to bezpośrednio z przepisów Kodeksu cywilnego.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór z omówieniem

Prawidłowo przygotowana umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • dane identyfikacyjne stron umowy, a więc imiona i nazwiska, adresy, nr dowodów tożsamości, PESEL lub NIP,
  • dokładny opis przedmiotu transakcji, a więc niezbędne są takie dane jak marka i model samochodu, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer silnika, numer nadwozia, czyli numer VIN, pojemność silnika, aktualny przebieg, numer karty pojazdu oraz kolor,
  • cenę samochodu wyrażoną w formie liczbowej i słownie,
  • oświadczenie sprzedającego, że sprzedawany samochód jest jego własnością, nie posiada wad prawnych, nie jest przedmiotem żadnego zabezpieczenia i nie tyczy się wobec niego żadne postępowanie, a także że do przedmiotu umowy nie mają prawa żadne osoby trzecie,
  • oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu i że dokonał sprawdzenia oznaczeń numerycznych auta, na przykład zgodność numeru VIN,
  • zapis o tym, kiedy samochód zostanie przekazany nabywcy, gdyż czynność ta może, ale nie musi nastąpić w dniu zawarcia umowy,
  • wskazanie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy, w tym podatek PCC,
  • podpisy obu stron umowy.

Naturalnie w umowie sprzedaży samochodu mogą się znaleźć dodatkowe zapisy i ustalenia, na przykład dotyczące ewentualnych ubytków czy też obecności dodatkowego wyposażenia, które podnosi wartość samochodu. Można w niej też zapisać, która ze stron ponosi koszty przeglądu technicznego na stacji kontroli pojazdów. W umowie warto umieścić też zapis, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.

Gotowa umowa sprzedaży samochodu powinna być przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, o czym warto wspomnieć w umowie.

Dokumenty, które należy dołączyć do umowy sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży pojazdu jest tylko jednym z wielu dokumentów, które sprzedawca jest zobowiązany przekazać kupującemu. Do umowy należy dołączyć dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, a także dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC i potwierdzenie jego zapłaty. Jeśli samochód został sprowadzony z zagranicy, to dodatkowo sprzedający musi przekazać kupującemu potwierdzenie uiszczenia opłat celnych, opłaty recyklingowej i należnego podatku.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Harmonogram czasu pracy

Zamień kartki papieru, notatki, arkusze kalkulacyjne na JEDEN prosty i wygodny program do planowania i układania grafiku pracy Twoich pracowników!

·
grafik-pracy-tygodniowy-inewi

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.