Realizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

IR
RP
NCBR
UE

Innowacyjny system automatycznego planowania grafików pracy w oparciu o metody sztucznej inteligencji

inEwi sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Innowacyjny system automatycznego planowania grafików pracy w oparciu o metody sztucznej inteligencji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie ulepszonej platformy do zarządzania ewidencją czasu pracy, poprzez stworzenie nowego modułu, opierającego się na nowatorskiej technologii umożliwiającej automatyczne układanie harmonogramów pracy z możliwością uwzględnienia potrzeb danego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie będzie w sposób inteligentny dobierać wszelkie założenia przy ograniczeniu do minimum ingerencji użytkownika.

Całkowita wartość projektu - 6.106.372,21 PLN
Dofinansowanie projektu - 4.560.960,01 PLN

IR
RP
NCBR
UE

Innowacyjna technologia wieloetapowej weryfikacji pracowników i wykrywania nadużyć podczas rejestracji czasu pracy

inEwi sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ”Innowacyjna technologia wieloetapowej weryfikacji pracowników i wykrywania nadużyć podczas rejestracji czasu pracy”. Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej wieloetapową, automatyczną weryfikację użytkownika ze zminimalizowaną, dążącą do zerowej szansą dokonania błędnej weryfikacji. Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej wieloetapową, automatyczną weryfikację użytkownika ze zminimalizowaną, dążącą do zerowej szansą dokonania błędnej weryfikacji. Spółka zastosuje je w swoim obecnym rozwiązaniu działającym w środowisku chmurowym, które służy do ewidencji czasu pracy (inEwi/Unrubble). Zastosowanie opracowanej technologii pozwoli na realizację łatwej dla przedsiębiorstw oraz wygodnej i nieinwazyjnej dla pracowników rejestracji czasu pracy. Technologia zapewni bezpieczeństwo i łatwość korzystania z oprogramowania, rozwiąże problem nieuprawnionej rejestracji czasu pracy (oszustw) przez innego pracownika. Wykorzysta do tego istniejący potencjał ilości urządzeń mobilnych i komputerów wyposażonych w 1 kamerę o niskiej rozdzielczości. Wyeliminuje konieczność instalacji sprzętu wyposażonego w minimum 2 kamery i/lub dodatkowe sensory służące do rozpoznawania twarzy, a tym samym zminimalizuje koszty inwestycyjne dla potencjalnych klientów chcących wprowadzić automatyczną ewidencję czasu pracy do swoich przedsiębiorstw. Rozwiązanie będzie wieloplatformowe, będzie mogło być zastosowanie zarówno w aplikacjach mobilnych oraz webowych.

Całkowita wartość projektu - 6.482.409,80 PLN
Dofinansowanie projektu - 3.981.355,23 PLN

IR
RP
GARR
UE

inEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.01.00-24-233/13-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "inEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego". Wartość dofinansowania to 435.612,80 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Projekt będzie polegał na stworzeniu innowacyjnej na skalę międzynarodową platformy pod nazwa inEwi (skrót od Internetowa Ewidencja) z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące na terenie Województwa Śląskiego (Bielsko-Biała). Stworzone w ramach projektu e-usługi są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na innowacyjne e-usługi internetowe pozwalające na zwiększenie wydajności firm, optymalizację kosztową. Platforma inEwi będzie posiadała 3 wersje językowe: polską, niemiecką i angielską, co pozwoli oferować e-usługi w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Okres realizacji projektu 01-01-2014r. do 31-12-2015r.

Dofinansowanie projektu - 435.612,80 PLN

IR
RP
GARR
UE

Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem rozpoczęcia współpracy handlowej pomiędzy InEwi Sp. z o.o. i partnerami

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż firma inEwi sp. z o.o. na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-24-053/14-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B celem rozpoczęcia współpracy handlowej pomiędzy InEwi Sp. z o.o. i partnerami. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt polega na wdrożeniu nowej dla Wnioskodawcy platformy B2B w chmurze, mającej na celu umożliwienie integracji i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Podstawowym celem jest osiągnięcie innowacyjności organizacyjnej zarządzania dwoma procesami biznesowymi (w tym wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów oraz świadczenie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowanych usług elektronicznych automatycznego przetwarzania danych w formule Software-as-a-Service) poprzez usystematyzowanie oraz automatyzację i przyspieszenie przepływu informacji pomiędzy Beneficjentem i jego Partnerami, w wyniku czego nastąpi między innymi wzrost obrotów między kontrahentami, optymalizacja kosztów obsługi, przyspieszenie realizacji procesów biznesowych. Okres realizacji projektu 01.07.2014r. do 31.10.2015r.

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.