Upoważnienie do odbioru zaświadczenia. Pobierz darmowy wzór.

upowaznienie-do-odbioru-zaswiadczenia

Powszechna digitalizacja sprawia, że coraz więcej spraw urzędowych możemy załatwić przez internet, nie wychodząc z domu. Jednak są sytuacje, na przykład związane z odbiorem dokumentów lub zaświadczeń, z powodu których musimy stawić się w urzędzie osobiście. A co, gdy z różnych przyczyn nie jest to możliwe? Wtedy trzeba sporządzić odpowiednie upoważnienie.

Wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia

Jeśli chcesz upoważnić zaufaną osobę do odebrania w Twoim imieniu zaświadczenia z urzędu, to pobierz przygotowany przez nas dokument, który ułatwi Ci wykonanie tej czynności. Wystarczy, że pobierzesz, wydrukujesz i wypełnisz przygotowany przez nas wzór.

Co powinno zawierać upoważnienie do odbioru zaświadczenia?

Upoważnienie to dokument potwierdzający oddelegowanie wykonania danej czynności wybranej osobie, która działa w imieniu osoby upoważniającej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że udzielenie upoważnienia nie jest jednoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. Jaka jest różnica? Osoby, którym udzielono pełnomocnictwa, mogą w imieniu reprezentowanej osoby, wyrazić jej wolę w określonym przez mocodawcę obszarze. Natomiast osoby, którym udzielono upoważnienia, są upoważnione do wykonania określonej czynności, czyli w omawianym w tym artykule przypadku - do odbioru zaświadczenia urzędowego.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Chcąc napisać upoważnienie do odbioru zaświadczenia, trzeba w nim umieścić następujące dane:

  • miejscowość i datę sporządzenia upoważnienia,
  • dane osobowe osoby upoważniającej, w tym imię i nazwisko, numer dowodu osobistego i PESEL, a w przypadku upoważnienia wystawianego przez firmę, dodatkowo jej nazwę,
  • dane osoby upoważnianej, a więc imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL, opcjonalnie można wpisać adres,
  • cel wydania upoważnienia, gdyż wydaje się je ze ściśle określonego powodu,
  • czytelny podpis osoby upoważniającej.

W dokumencie można też określić, czy udzielone upoważnienie ma mieć charakter jednorazowy czy stały. Warto przy tym wiedzieć, że zgodnie z przepisami prawa udzielone upoważnienie można odwołać w dowolnym momencie lub przenieść na inną osobę, która będzie działać w imieniu upoważniającego.

Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że niektóre instytucje mogą wymagać dodatkowych formalności, takich jak przedstawienie dokumentu tożsamości osoby upoważnionej czy osobiste złożenie upoważnienia. Przykładem jest upoważnienie do odbioru listu poleconego lub do odbioru przesyłki, które zgodnie z przepisami Prawa pocztowego musi zostać złożone przez upoważniającego bezpośrednio na poczcie. Naturalnie takie praktyki, jak wymóg uzyskania pełnomocnictwa pocztowego, jest kontrowersyjny, gdyż "zwykłe" upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielone we właściwy sposób w formie pisemnej, a tym bardziej w formie notarialnej, nie ma mniejszej mocy niż pełnomocnictwo pocztowe. Jednak chcąc dopełniać formalności szybko i sprawnie warto wiedzieć, o możliwych utrudnieniach.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Ewidencja sprzętu w firmie

Szukasz sprawdzonego wzoru ewidencji sprzętu w firmie? Udostępniamy darmowy wzór ewidencji sprzętu w firmie, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
ewidencja-czasu-pracy-miesieczna-inewi

Wypowiedzenie umowy o pracę

Szukasz sprawdzonego wzoru wypowiedzenia umowy o pracę? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
rowziazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-pracodawca

Umowa o pracę

Szukasz sprawdzonego wzoru umowy o pracę? Udostępniamy darmowy wzór umowy o pracę, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
umowa-o-prace

Umowa na zastępstwo

Szukasz sprawdzonego wzoru umowy na zastępstwo? Udostępniamy darmowy wzór umowy o zastępstwo, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
umowa-na-zastepstwo

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.