Obowiązek Informacyjny

Administratorem danych jest inEwi sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 15, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: [email protected], wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 456957, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 151.000,00 zł (opłacony w całości), NIP 547-214-62-45. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się mailowo: [email protected].

Podstawą przetwarzania danych jest wykonanie albo zawarcie umowy, o której mówi Regulamin, lub dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania naszych i Twoich zobowiązań wynikających z Regulaminu. Odbiorcami Twoich danych będą nasz hostingodawca, firma księgowa oraz dostawca CRM.

Masz prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do złożenia wniosku o usunięcie danych ([email protected]). Możesz uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi i w celu realizacji usługi.

Jesteś uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Ciebie usług.

W przypadku przekazywania pańskich danych osobowych do państw trzecich gwarantujemy, iż powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie gwarantować realizację:

  • prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzoru;
  • certyfikatu ochrony danych osobowych;
  • zwolnienia organu nadzoru na klauzule ochronne.

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.