Ewidencja czasu pracy

Program do ewidencji czasu pracy

Skuteczna ewidencja czasu pracy online dla Twojej firmy!

Ewidencji Czasu Pracy inEwi automatycznie monitoruje czas pracy pracowników, godziny nadliczbowe, spóźnienia, planowe i nieusprawiedliwione nieobecności. Ułatwia prawidłowe ustalenie wynagrodzenia oraz zapewnia zgodność z przepisami prawa pracy.

Załóż darmowe konto Pobierz darmowy wzór

 • Monitoruj czas pracy pracowników

  Masz dostęp do bieżących informacji o liczbie przepracowanych godzin.

 • Ułatw sobie rozliczenia płacowe

  Podsumowanie do wynagrodzenia pracowników tworzy się samo.

 • Minimalizuj ryzyko błędów

  Ewidencjonowanie czasu pracy, które nie narazi Cię na karę na wypadek kontroli.

 • Przestrzegaj Kodeksu Pracy

  Generuj raporty w 100% zgodne z wymogami polskiego prawa.

 • Oszczędzaj czas i pieniądze

  Bez konieczności przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej.

 • Przechowuj dane zgodnie z RODO

  Łatwo prowadzona ewidencja czasu pracy bez ryzyka błędów i kar.

Dołącz do grona naszych klientów!

Z naszych rozwiązań korzystają firmy z każdej branży oraz różnej wielkości - małe, średnie oraz korporacje.

Załóż darmowe konto

150000+ użytkowników

Przejdź na ewidencję czasu pracy pracownika online!

Koniec kłopotów z drukowanymi Kartami Ewidencji Czasu Pracy! Oszczędź czas i zwiększ efektywność czasu pracy pracownika.

Lista obecności pracowników

Lista obecności online

Uprość prowadzenie ewidencji czasu pracy dzięki listom obecności online. Przejrzyste wizualizacje oraz wyróżnienie ważnych informacji ułatwiają szybką kontrolę, a automatyczne oznaczanie dni z błędami w danych RCP pozwala na szybkie korekty i pokazuje wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności, wszystko to zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy.

 • Automatyczne oznaczanie dni z błędami.
 • Szczegółowe informacje po kliknięciu w każdy dzień.
 • Intuicyjny raport online na każdym urządzeniu, gotowy do eksportu i wydruku.
 • Łatwa integracja z systemem ZUS.
Załóż darmowe konto
Karta Pracy

Sumaryczna ewidencja czasu pracy Twojej firmy

Dzięki inEwi masz dostęp do rzeczywistych i zbilansowanych danych związanych z rejestracją czasu pracy dla całego przedsiębiorstwa za wybrany okres. Raport pomoże Ci ustalić przysługujące wynagrodzenie, niezależnie od tego jak dużą masz zatrudnioną liczbę pracowników.

 • Łatwe porównanie faktycznego czasu pracy z wymaganą normą.
 • Informacja o godzinach nadliczbowych w całej firmie na jednym raporcie.
 • Pełna kontrola nad danymi potrzebnymi do wyliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
 • Ewidencja czasu przepracowanego w porze nocnej.
Załóż darmowe konto
Raport szczegółowy z RCP

Elastyczna ewidencja czasu pracy

Z łatwością sprawdzisz liczbę godzin, którą pracownik przepracował. Wyfiltrujesz dane dla każdej formy zatrudnienia i będziesz miał wgląd w godziny pracy poszczególnych pracowników, działów czy oddziałów regionalnych. Wszystko to z uwzględnieniem wynikających z prawa limitów i przerw, również pracowników młodocianych.

 • Łatwa do przeglądania ewidencja czasu pracy: tygodniowo, miesięcznie, rocznie, dla poszczególnych pracowników, działów i oddziałów regionalnych.
 • Zliczanie zdarzeń wyjątkowych, jak wyjście w celu załatwienia spraw osobistych czy w celu odbycia badań lekarskich.
 • Śledzenie i monitorowanie niepożądanych sytuacji i błędów.
 • Zgodność z przepisami prawa pracy dotyczącymi limitów i przerw.
Załóż darmowe konto
Karta Ewidencji Czasu Pracy

Elektroniczna karta ewidencji czasu pracy

Oszczędź czas i zminimalizuj biurokrację dzięki elektronicznej karcie ewidencji czasu pracy. Nasz system generuje automatycznie kartę w pełni zgodną z Kodeksem Pracy i zawierającą miesięczną ewidencję czasu pracy i wszystkie wymagane informacje. Przeznacz więcej czasu na rozwój swojego biznesu, a mniej na papierkową robotę.

 • Automatyczne podział między normalnymi godzinami pracy i nadgodzinami.
 • Nawet 16 godzin miesięcznie oszczędzonego czasu.
 • Rejestruje dni wolne od pracy i nieobecności.
 • Integracja z najpopularniejszymi programami kadrowo-płacowymi.
Załóż darmowe konto

Dowolność użytkowania!

Przeglądaj online

Gwarancja wygody dzięki możliwości podglądu raportów online.

Zapisuj i eksportuj

Wszystkie raporty możesz zapisać do plików PDF oraz CSV i XLS umożliwiających import do innego oprogramowania.

Wydrukuj

Dzięki dedykowanym wydrukom dostosowanym do strony A4.

Raporty Ewidencji Czasu Pracy, które oszczędzą nawet 10h pracy tygodniowo!

Uwolnij się od prowadzenia ewidencji czasu pracy na papierowych dokumentach i męczącym ręcznym przepisywaniu danych, nasze raporty generują się automatycznie. Możesz je też wyeksportować do najpopularniejszych programów kadro-płacowych takich jak Gratyfikant GT, Comarch Optima, R2Płatnik oraz Sage Symfonia.

Lista obecności pracowników

Raport Obecności pozwala na szybkie i łatwe przeglądanie informacji na temat bieżącej obecności pracowników. Dzięki niemu w prosty sposób monitorujesz stan obecności oraz zgłaszane przez nich statusy rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także informacje takie jak wnioski i delegacje. To na podstawie tego codziennego raportu tworzy się Ewidencja Czasu Pracy.

Zapomnij o ręcznym zbieraniu informacji o obecności pracowników - z inEwi masz to wszystko na wyciągnięcie ręki!

 • Wglądu w statusy rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dodatkowe informacje o obecności pracowników.
 • Szybkie przeglądanie informacji dzięki wizualnemu przedstawienie danych na kafelkach.
 • Informacje o wnioskach oraz delegacjach na jednym widoku.
 • Dostępność raportu online - wgląd w obecność pracowników w dowolnym czasie i miejscu.
 • Prosta i intuicyjna obsługa raportu, bez zbędnej nauki.
Załóż darmowe konto
Karta Pracy

Raport Ewidencji Czasu Pracy to przejrzyste i elastyczne narzędzie, które pozwala na szybkie i dokładne ewidencjonowanie czasu pracy pracowników w sposób spełniający wymogi Kodeksu Pracy. Znajduje się w nim ewidencja czasu za ostatni tydzień, miesiąc, okres rozliczeniowy lub dowolny niestandardowy okres czasu.

Unikaj niepotrzebnego stresu związanego z ręcznym tworzeniem i kontrolą kart ewidencji pracy.

 • Szczegółowy wgląd w czas pracy Twoich pracowników za dowolny okres.
 • Możliwość dowolnego filtrowania listy pracowników.
 • Kompatybilność z systemami kadrowo-płacowymi Comarch Optima, R2Płatnik oraz Sage Symfonia.
 • Eksport raportu do pliku xls lub csv.
 • Dodatkowe zdarzenia i błędy wyróżnione kolorami w intuicyjny sposób.
Załóż darmowe konto

Sprawdź również nasz moduł Grafików Pracy

Moduły rejestracji czasu pracy i grafiku pracy tworzą niezastąpione duo funkcjonalności! Zyskujesz m.in. kompletny monitoring spóźnień i przedwczesnych wyjść w oparciu o ustalony grafik pracy.

Zobacz grafiki pracy online

Grafik Pracy
Karta Ewidencji Czasu Pracy - inEwi

Karta ewidencji czasu pracy 2024. Pobierz darmowy wzór.

Darmowy wzór miesięcznej i rocznej karty ewidencji czasu pracy na rok 2024 w formacie xls (Excel) lub pdf.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy to obowiązek każdego pracodawcy, który zatrudnia chociażby jednego pracownika na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 149 Kodeksu Pracy. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu.

Wybierz najlepszy wzór karty ewidencji czasu pracy dla Twojej firmy!

Karta ewidencji czasu pracy, wzór na miesiąc.

Karta Ewidencji Czasu Pracy na miesiąc - inEwi

Karta ewidencji czasu pracy, wzór na rok.

Karta Ewidencji Czasu Pracy na rok - inEwi

FAQ:

Najczęściej zadawane pytania.

Głównym celem prowadzenia ewidencji czasu pracy jest obliczanie wynagrodzenia pracownika, niezależnie od formy zatrudnienia. Jej podstawowa funkcja to transparentne i uczciwe rozliczenie czasu pracy pracownika i świadczeń związanych z wykonywaną pracą.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczy zasadniczo wszystkich pracowników. Niemniej jednak, istnieją wyjątki:

Nie trzeba prowadzić ewidencji dla pracowników wykonujących pracę umysłową lub artystycznej, w przypadku gdy praca ta wymaga nieregularnego czasu pracy. Praca w porze nocnej oraz praca w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy podlegają szczególnym regulacjom dotyczącym czasu pracy. W przypadku pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe w ewidencji powinny znajdować się tylko godziny faktycznie przepracowane. Ewidencja czasu pracowników zarządzających firmą w imieniu pracodawcy, takich jak dyrektorzy, również jest obowiązkowa, jednak w ich przypadku wystarczy uproszczona ewidencja czasu pracy, polegającą na zapisywaniu jedynie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu.

Ewidencja czasu pracy pracownika powinna zawierać informacje o godzinach wejścia i wyjścia z pracy, czasie pracy w pełnym wymiarze godzin, czasie pracy w niepełnym wymiarze godzin, nadgodzinach, dniach wolnych, urlopach, chorobach, delegacjach, szkoleniach oraz innych okolicznościach, które wpłynęły na czas pracy danego pracownika.

Ponadto, prawidłowe prowadzenie ewidencji zakłada uwzględnienie danych osobowych pracownika oraz okres, za który jest prowadzona ewidencja.

Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, inspektor pracy może wystąpić z wnioskiem o właściwe prowadzenie ewidencji lub nałożyć karę grzywny, a w przypadku poważniejszych naruszeń, w charakterze oskarżyciela publicznego, wystąpić przed sądem grodzkim i domagać się nałożenia kary grzywny nawet do 30 000 zł.

Jeśli jednak zostanie stwierdzone fałszowanie ewidencji czasu, inspektor pracy może skierować wniosek do prokuratora o podejrzenie popełniania przestępstwa, co może skutkować poważnymi konsekwencjami.