Polecenie wyjazdu służbowego. Pobierz darmowy wzór.

polecenie-wyjazdu-sluzbowego

Prężnie działające firmy niejednokrotnie znajdują się w sytuacji, kiedy muszą wysyłać pracowników w podróże służbowe. W przypadku konieczności wykonywania zadań służbowych, na polecenie pracodawcy poza stałym miejscem pracy, pracodawca powinien wystawić dokument określany jako polecenie wyjazdu służbowego, które jest między innymi podstawą do rozliczenia kosztów wyjazdu służbowego.

Polecenie wyjazdu służbowego - wzór

Pobierz wzór dokumentu, który należy wystawiać w przypadku każdego wyjazdu służbowego. Dzięki niemu szybko i zgodnie z przepisami przygotujesz niezbędną w firmie dokumentację!

Polecenie wyjazdu służbowego - co musi zawierać?

Polecenie wyjazdu służbowego to dokument, który musi zawierać takie dane jak:

  • imię i nazwisko pracownika, który będzie wykonywał obowiązki służbowe poza stałym miejscem pracy,
  • stanowisko służbowe pracownika,
  • termin, w którym ma się odbywać wyjazd służbowy,
  • miejscowość, w której rozpoczyna i kończy się podróż,
  • określenie środków transportu, z których będzie korzystał pracownik w trakcie podróży służbowej,
  • cel podróży służbowej, wraz z określeniem zadań, które ma realizować pracownik w trakcie wyjazdu,
  • kwota zaliczki, jaką otrzymał pracownik na pokrycie kosztów podróży,
  • termin rozliczenia się z wydatków poniesionych w trakcie podróży służbowej,
  • podpis delegowanego,
  • podpis pracodawcy, kierownika lub innej osoby upoważnionej do wystawiania tego typu dokumentów.
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Na dokumencie może się też znaleźć część, określana jako stwierdzenie pobytu służbowego. Jest to miejsce na wpisanie dat przyjazdu i wyjazdu oraz na podpis i pieczątkę osoby, która potwierdza pobyt delegowanego pracownika na wskazane w poleceniu wyjazdu służbowego miejsce. Oczywiście taka część jest wypełniana tylko wtedy, gdy pracodawca zobowiąże do tego swojego pracownika.

Na podstawie wystawionego polecenia wyjazdu służbowego możliwe jest rozliczenie wszelkich kosztów związanych z podróżą służbową, w tym kosztów przejazdu i noclegów.

Czy pracownik może odmówić wyjazdu w podróż służbową?

Wystawienie polecenia wyjazdu służbowego zobowiązuje pracownika do odbycia podróży służbowej w miejscu i w terminie określonych przez pracodawcę. Odmowa wyjazdu służbowego może być podstawą do wyciągnięcia różnego typu konsekwencji wobec pracownika, w tym do zwolnienia dyscyplinarnego. Narzucić obowiązku wyjazdu w podróż służbową nie można jedynie wybranym grupom pracowników - pracownicom w ciąży oraz pracownikom (kobietom i mężczyznom) opiekującym się dzieckiem do lat 4. Do takich wyjątków nie należą między innymi pracownicy z niepełnosprawnościami, choć pracodawca musi mieć na uwadze zasady współżycia społecznego, jeśli więc wyjazd służbowy wiązałby się na przykład z trudnościami w samodzielnym przemieszczaniu się pracownika, to w tej sytuacji również możliwa byłaby odmowa wyjazdu bez ponoszenia konsekwencji odmowy.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Harmonogram czasu pracy

Zamień kartki papieru, notatki, arkusze kalkulacyjne na JEDEN prosty i wygodny program do planowania i układania grafiku pracy Twoich pracowników!

·
grafik-pracy-tygodniowy-inewi

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.