Skierowanie na badania lekarskie. Pobierz darmowy wzór.

skierowanie-na-badania-lekarskie

Badania medycyny pracy pracownika to istotny element ochrony zdrowia pracowników i zapewnienia ich bezpieczeństwa w ich miejscu pracy. Obowiązek przeprowadzania badań medycyny pracy przez pracodawcę jest uregulowany odpowiednimi przepisami prawnymi. Pracodawcy, chcąc skierować pracowników na badania lekarskie, muszą przygotować odpowiednie skierowania.

Badania lekarskie - wzór skierowania

To, jak ma wyglądać wzór skierowania na badania lekarskie, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Pobierz zgodny z przepisami wzór skierowania na badania, który publikujemy na naszej stronie, a bez trudu przygotujesz odpowiednie dokumenty.

Wspomniane wyżej przepisy nie tylko precyzują, jak ma wyglądać wystawienie skierowania na badania lekarskie, ale też określają częstotliwość przeprowadzania badań medycyny pracy w zależności od rodzaju pracy oraz ryzyka zawodowego, które wiąże się z danym stanowiskiem pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom opinię lekarza medycyny pracy na temat ich zdolności do pracy oraz warunków, w jakich mogą być zatrudnieni. Zasadniczo pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na wstępne badania lekarskie, gdy przyjmuje nową osobę do pracy, na okresowe badania lekarskie, odpowiednio do czasu pracy oraz charakteru wykonywanej pracy, jak również na kontrolne badania lekarskie, w przypadku pracownika, który przez dłuższy czas był niezdolny do wykonywania pracy i wraca do pracy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego dłuższego niż 30 dni. Co ciekawe, na czas wykonywania badań, a także na czas niezbędny na dotarcie do placówki medycznej, pracownik jest zwolniony z wykonywania pracy, co jednak nie oznacza prawa do całego wolnego dnia.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Warto wiedzieć, że badania są obowiązkowe, a ich brak orzeczeń lekarskich wydawanych przez lekarza medycyny pracy wiąże się z konsekwencjami nakładanymi zarówno na pracodawcę, jak i na pracowników.

Skierowanie na badania lekarskie - jak wypełnić?

Tak jak wspomnieliśmy, wzór skierowania na badania jest dokładnie sprecyzowany przez odpowiednie przepisy. W takim skierowaniu należy wskazać, czy pracownik jest kierowany na wstępne, okresowe czy kontrolne badanie lekarskie. Następnie należy podać dane pracownika, w tym jego imię i nazwisko, PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - serię i numer dokumentu tożsamości, trzeba też wpisać adres i nazwę stanowiska pracy. Wyjątek stanowi skierowanie dla osoby przyjmowanej do pracy, a więc kierowanej na badania wstępne - w jej przypadku nie wpisuje się adresu zamieszkania, pozostawiając to pole puste. Dalej należy określić szczegóły dotyczące pracy na konkretnym stanowisku, w tym wymienić podstawowe czynności i czas ich wykonywania w przeciągu dnia lub dłuższego czasu. Trzeba też wpisać informacje dotyczące warunków pracy. Opis warunków pracy uwzględnia czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne i inne czynniki niebezpieczne, na które jest narażony pracownik na danym stanowisku. W tym miejscu trzeba uwzględnić również czynniki uciążliwe na przykład narażenie na hałas czy też długotrwałą pracę przed komputerem. Na końcu skierowania na badania podaje się sumaryczną liczbę czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych.

Pracodawca, wydając skierowanie na badania lekarskie, musi przygotować dwa egzemplarze, z których jeden przeznaczony jest dla lekarza medycyny pracy, a drugi dla pracownika. Kopię skierowania każdorazowo należy umieścić w aktach osobowych pracownika wraz z uzyskanym przed niego orzeczeniem lekarskim.

Prawidłowo przygotowane skierowanie na badania pozwoli pracownikowi uzyskać niezbędne do pracy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub istnienie przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku w warunkach pracy opisanych w przedłożonym skierowaniu.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Harmonogram czasu pracy

Zamień kartki papieru, notatki, arkusze kalkulacyjne na JEDEN prosty i wygodny program do planowania i układania grafiku pracy Twoich pracowników!

·
grafik-pracy-tygodniowy-inewi

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.