Umowa na zastępstwo. Pobierz darmowy wzór.

umowa-na-zastepstwo

Długotrwała niezdolność pracownika do pracy, urlop macierzyński lub wychowawczy, urlop bezpłatny, a nawet tymczasowe aresztowanie to jedne z wielu powodów, kiedy pracodawca musi się mierzyć z dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością pracowników. Z taką sytuacją można sobie poradzić, zawierając umowę o pracę na zastępstwo z inną osobą, w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Umowa na zastępstwo - wzór

Jeśli chcesz zatrudnić nową osobę na okres tymczasowy w celu zastąpienia nieobecnego pracownika, to koniecznie skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru umowy na zastępstwo. Przygotowany przez nas wzór umowy o pracę na zastępstwo uwzględnia przepisy prawa pracy, więc masz pewność, że umowa zostanie zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo - szczegóły

Umowa o pracę na zastępstwo to umowa terminowa, która jest zawierana wyłącznie na okres niezdolności do pracy konkretnego pracownika. Oznacza to, że oprócz danych pracodawcy i nowego pracownika, umowa powinna zawierać dane zastępowanego pracownika. Jeśli ich zabraknie, to zawarta umowa będzie traktowana jako zwykła umowa o pracę na czas określony. Warto też zaznaczyć, że zawarcie umowy o pracę na zastępstwo z nową osobą nie rozwiązuje stosunku pracy zastępowanego pracownika.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Umowa o pracę na zastępstwo musi zawierać:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • dane pracodawcy,
  • dane pracownika zatrudnianego na zastępstwo,
  • dane pracownika zastępowanego i przyczynę jego nieobecności,
  • określenie stanowiska pracy i zakresu obowiązków,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy i określenie końcowego terminu umowy, czyli dokładny czas nieobecności zastępowanego pracownika,
  • wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty, 
  • zasady wypowiedzenia umowy na zastępstwo.

W przypadku umowy o pracę na zastępstwo przedmiotem umowy jest praca świadczona przez pracownika na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy w miejscu przez niego wskazanym. Zazwyczaj nowa osoba wykonuje te same czynności, co zastępowany pracownik, choć pracodawca ma prawo rozszerzyć lub zawęzić zakres obowiązków, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Zasadniczo umowa o pracę na zastępstwo nie różni się zbytnio od zwykłej umowy o pracę. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika są w tym przypadku takie same, co oznacza ze strony pracodawcy między innymi obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy oraz wypłacania wynagrodzenia w wysokości i w terminie uzgodnionym w umowie, a ze strony pracownika - obowiązek wykonywania pracy zgodnie z wytycznymi pracodawcy, przestrzeganie czasu pracy, respektowanie regulaminów wewnętrznych itd. 

Umowa o zastępstwo wygasa z dniem powrotu zastępowanego pracownika, nawet w przypadku skrócenia nieobecności zastępowanego pracownika, choć podobnie jak w przypadku każdej innej umowy o pracę, każda ze stron zachowuje prawo do wypowiedzenia stosunku pracy w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo bez wypowiedzenia jest oczywiście możliwe w sytuacji zwolnienia dyscyplinarnego, a także w wyjątkowych sytuacjach przewidzianych w odrębnych przepisach. Oczywiście umowa o pracę na zastępstwo może też zostać przedłużona, jeśli powrót zastępowanego pracownika z jakichś przyczyn się opóźnia.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Ewidencja sprzętu w firmie

Szukasz sprawdzonego wzoru ewidencji sprzętu w firmie? Udostępniamy darmowy wzór ewidencji sprzętu w firmie, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
ewidencja-czasu-pracy-miesieczna-inewi

Wypowiedzenie umowy o pracę

Szukasz sprawdzonego wzoru wypowiedzenia umowy o pracę? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
rowziazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-pracodawca

Umowa o pracę

Szukasz sprawdzonego wzoru umowy o pracę? Udostępniamy darmowy wzór umowy o pracę, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
umowa-o-prace

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.