Zmiana nazwy firmy


Zaczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi zarejestrować nazwę firmy. Wszystkie dane zgłaszamy do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podstawową formą prowadzenia firmy jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wypełniając dokumenty do CEIDG w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobligowany do podania w nazwie firmy również swojego imienia i nazwiska. Nazwa firmy powinna przynajmniej w pewnym stopniu odzwierciedlać charakter prowadzonej działalności i nie może brzmieć tak samo jak inna znana firma w danej branży. W nazwie firmy nie mogą pojawić się słowa uznawane powszechnie za obraźliwe. Ponadto nazwa nie może też wprowadzać w błąd. Nie nazwiemy więc własnej firmy np. “Jan Kowalski Blacharstwo Samochodowe”, jeśli prowadzimy sprzedaż wyrobów ekologicznych! Jak możemy przeczytać na stronie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców biznes.gov.pl: “Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie pod innymi firmami (nazwami)”. Dlatego należy przemyśleć nazwę firmy zwłaszcza w sytuacji, gdy prowadzimy różne rodzaje działalności.


Przy niespełnieniu wymienionych warunków wniosek o rozpoczęcie działalności będzie odrzucony przez CEIDG. Ministerstwo Gospodarki może też wezwać przedsiębiorcę do zmiany nazwy firmy z określonych powodów.
Zmiana nazwy działalności gospodarczej - co trzeba zrobić?


Może zdarzyć się, że po pewnym czasie prowadzenia działalności gospodarczej sami uznamy, że warto zmienić nazwę firmy. Wielu przedsiębiorców stając przed takim dylematem, zastanawia się, czy można zmienić nazwę firmy? Jest to możliwe, co więcej taką praktykę stosuje się dosyć często. Niejednokrotnie właściciel firmy próbuje nowego biznesu, zamierza polepszyć sprzedaż, nie chce też być kojarzony z daną działalnością z przeszłości. Warto podkreślić jednak, że w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel firmy nie może w nazwie firmy zmienić czy wykreślić swojego imienia i nazwiska. Ten człon składający się na pełną nazwę firmy musi bezwzględnie pozostać. By zmienić nazwę firmy, należy wypełnić odpowiedni druk skierowany do CEIDG.


Jak zmienić nazwę firmy?


Zmiana nazwy firmy jednoosobowej następuje poprzez wypełnienie i złożenie druku CEIDG-1. Wniosek możemy złożyć za pośrednictwem internetowego konta na platformie CEIDG, na które logujemy się poprzez profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub poprzez stronę login.gov.pl. Wniosek można złożyć też drogą tradycyjną poprzez wizytę w danym urzędzie gminy lub wysłanie go pocztą do urzędu gminy, który przetworzy go na wniosek elektroniczny. Najszybsza i najwygodniejsza forma załatwiania spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą odbywa się jednak elektronicznie przez platformę CEIDG. 
Zmiana nazwy firmy w ceidg musi zostać zgłoszona w odpowiednim polu formularza. W punkcie “01. Rodzaj wniosku” zaznaczamy punkt 2 i uzupełniamy stosowne dane:


“2 – wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych.


Data powstania zmiany (RRRR-MM-DD): __ __ __ __ - __ __ - __ __”


Zarówno zmianę nazwy firmy, jak i każdych innych danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą należy zgłosić do CEIDG nie później niż do 7 dni od daty powstania zmian.


Zmiana nazwy firmy spółki cywilnej


Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać przynajmniej imiona i nazwiska wspólników. Jeśli wspólnikami są osoby fizyczne, podajemy imiona i nazwiska i nazwę “spółka cywilna” lub skrót s.c.” Możemy oczywiście dodać własną nazwę, które również mamy prawo zmienić.


Zmiana nazwy firmy a dane na fakturze


Przedsiębiorca, który zmienił nazwę firmy nie musi dokonywać korekty na fakturach sprzedażowych. Faktury wystawione przed zmianą nazwy firmy zawierają imię i nazwisko przedsiębiorcy, co wystarczy do uznania ważności dokumentu sprzedażowego. Należy jednak pamiętać, by po zmianie danych w CEIDG wystawiać faktury z nazwą zgodną ze stanem faktycznych. Warto też poinformować swoich stałych kontrahentów o zaistniałej zmianie w nazwie firmy, zwłaszcza w przypadku wystawionych faktur zakupowych. Jeśli kontrahent wystawi nam fakturę z błędnymi danymi, wymagana będzie nota korygująca.


Zmiana nazwy firmy - wady


Zmiana nazwy firmy ma pewne wady. Warto zastanowić się nad nimi, zanim podejmiemy decyzję o wypełnieniu druku CEIDG-1 w celu zmiany nazwy firmy:


  • obowiązek poinformowania kontrahentów o zmianie nazwy firmy 
  • ryzyko wprowadzenia w błąd stałych klientów 
  • ryzyko braku możliwości wykupienia domeny internetowej brzmiące tak samo jak nowa nazwa firmy 
  • obowiązek wypełnienia wniosku i wysłania do CEIDG 
  • zmiana materiałów reklamowych, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych