·5 min czytania

Eurowinieta – co to jest, do czego służy, komu jest potrzebna?

Eurowinieta – co to jest, do czego służy, komu jest potrzebna?

Eurowinieta – co to jest, kogo i w jakich krajach obowiązuje?

Eurowinieta jest to elektroniczny system poboru opłat za przejazd autostradami oraz drogami ekspresowymi. Ten rodzaj winiety obowiązuje od roku 1999, tylko w nielicznych krajach Europy. Eurowinieta - na jakie kraje obowiązuje?

 • Eurowinieta Szwecja,
 • Benelux: Belgia, Luksemburg, Holandia ( Niderlandy),
 • Dania,
 • Łotwa,
 • Rumunia.

Obecnie muszą ją posiadać kierowcy, którzy poruszają się pojazdami ciężarowymi o masie powyżej 12 ton. Ten system opłat dotyczy przede wszystkim firmy transportowych. Warto podkreślić, że z poboru opłat wyłączone są autobusy oraz autokary. Określa się ją często jako elektroniczna winieta, ze względu na to, że jest ona wpisana w system internetowy. Nie jest więc wymagana w wersji papierowej. Firmy transportowe mają świadomość swoich obowiązków dotyczących przejazdów po krajach UE, jednakże dobrze jeśli kierowca przypomni o konieczności zakupu eurowiniety swojemu pracodawcy. W przypadku jej braku mandat nakładany jest właśnie na kierowcę, a nie na właściciela firmy.

Eurowinieta – jakie są jej rodzaje?

Eurowinietę można zakupić na różny czas. Może być to:

 • Eurowinieta całodniowa,
 • Eurowinieta tygodniowa,
 • Eurowinieta miesięczna,
 • Eurowinieta roczna.

Ceny eurowiniety różnią się w zależności od danej taryfy. Na koszt wpływa też klasa emisji spalin pojazdu oraz liczba osi. Im wyższe normy spełnia samochód, tym niższa będzie opłata za eurowinietę. Mniej zapłacą więc kierowcy spełniający normy co najmniej Euro 6 i jeżdżący pojazdami niewielkimi (do 3 osi). Stawka w taryfie dziennej dla wszystkich ciężarówek wynosi 12 euro, tygodniowa kosztuje od 20 do 62 euro, miesięczna od 75 do 235 euro, natomiast roczna w przedziale 750-2356 euro.

Eurowinieta – w przypadku jakich przewozów obowiązuje?

Zamawianie eurowiniety jest konieczne w przypadku pracowników firm transportowych, którzy zajmują się przewożeniem wszelkiego rodzaju towarów w ciężarówkach o masie powyżej 12 ton. Warto pamiętać, że należy ją nabyć jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Ma ona charakter obowiązkowy, a jej brak może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. W przypadku kontrolę przez policję, kierowcy bez ważnej eurowiniety grozi mandat karny w wysokości nawet kilkuset euro. Co ważne, raz uiszczona opłata obowiązuje we wszystkich krajach, w których jest ona wymagana. To dobra informacja dla kierowców, których trasa obejmuje kilka państw, w których działa ten system poboru opłat.

Po zakupieniu eurowiniety nie trzeba trzymać w pojeździe żadnych dokumentów na dowód uiszczenia opłaty. Nie są też potrzebne żadne naklejki. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w systemie, już w chwili zakupu. Aby je sprawdzić, potrzeba jest tylko rejestracja ciężarówki. Właśnie z tego względu bardzo ważne jest to, aby podać wszelkie istotne dane obejmujące model, markę pojazdu i jego dane techniczne. Jeżeli nastąpi jakakolwiek pomyłka, wówczas kierowca może spotkać się podczas kontroli z nieprzyjemną sytuacją. Nawet pomimo wniesienia właściwej opłaty, może zostać na niego nałożony mandat karny.

Gdzie można zakupić eurowinietę i jak rozliczyć ją w kosztach prowadzenia działalności?

Eurowinieta- gdzie kupić? Aby nabyć eurowinietę, nie trzeba wcale instalować urządzeń pokładowych. System pozwala kierowcy na uiszczenie opłaty na wiele sposobów.

 • drogą internetową,
 • w puntach odprawy granicznej,
 • na stacjach benzynowych,
 • w ok. 500 dedykowanych punktach obsługi AGES, a więc operatora eurowiniety.
 • Przewoźnicy mogą zapłacić kartą paliwową albo flotową, taką jak: Eurowag, Statoil, UTA, DKV. Istnieje też możliwość uiszczenia opłaty kartą kredytową Mastercard czy VISA. Co ważne, da się wykupić eurowinietę, nawet dla pojazdu, który nie posiada własnej karty paliwowej. W tym wypadku należy wpisać we wniosku o wydanie winiety to , która karta DVK zostanie użyta do rozliczenia płatności. Najwygodniejszy jest oczywiście wykup eurowiniety drogą internetową. Można to zrobić w dowolnej, wygodnej dla siebie chwili. Kupując eurowinietę kierowca, musi podać takie dane we wniosku, jak:
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • kraj rejestracji pojazdu,
 • klasa emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin,
 • liczba osi pojazdu,
 • czas obowiązywania.

Przewoźnik może oszacować koszt eurowiniety przy użyciu specjalnego kalkulatora. Cena zależna jest głównie od terminu jej ważności, liczby osi, czy klasy emisji spalin. Jak rozliczyć eurowinietę? Przy opłatach za korzystanie z dróg międzynarodowych występuje świadczenie usług. Trzeba w tym wypadku ustosunkować się do przepisów regulujących sposób ustalania miejsca świadczenia usługi. Autostrady są traktowane jako nieruchomości, a więc stosowany przepis to art. 28e ustawy o VAT. Przepis ten mówi, iż miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Otrzymaną fakturę VAT w walucie obcej za zakup eurowiniety trzeba przeliczyć na PLN według kursu NBP z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień poniesienia kosztu. Wydatek ten należy zaksięgować w systemie w innych wydatkach związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

A czy można odzyskać część opłat za niewykorzystaną winietę? Niekiedy zdarza się, że kierowca zdoła przejechać trasę w krótszym, aniżeli planowanym czasie. Jeżeli winieta posiada jeszcze co najmniej jeden pełny miesiąc ważności i z pewności nie zostanie wykorzystana, wówczas można ubiegać się o odzyskanie części uiszczonej wcześniej opłaty. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o zwrot drogą internetową, faxem albo pocztą. Innym wyjściem jest osobiste udanie się do placówki AGES. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że zwrot dotyczy tylko pełnych miesięcy. A więc ubiegając się o odzyskanie całości opłaty, wniosek musi zostać wysłany jeszcze zanim rozpocznie się ważność danej eurowiniety. Jeśli tak się niestanie, wówczas od kwoty zostaną odliczone minione oraz rozpoczęte miesiące. Środki pieniężne zostaną przelane w euro na wskazane przez wnioskodawcę konto, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 euro. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu kilku dni roboczych. Żeby starać się o zwrot, trzeba złożyć następujące dokumenty:

 • dokładnie uzupełniony i podpisany wniosek,
 • dane konta bankowego (BIC, IBAN, dane odbiorcy, nazwa banku, miejscowość),
 • kopia dowodu rejestracyjnego albo kopia karty pojazdu,
 • pokwitowanie opłaty za eurowinietę/numer eurowiniety/numer rejestracyjny pojazdy albo okres ważności winiety.

Wykup e-winiety jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kierowcy. Płatności przy jej zakupie są intuicyjne i proste. Dostęp do dokumentu, jak i jego użytkowanie nie sprawia żadnych trudności. Zaletą eurowiniet jest ujednolicony system płatności, a więc pokonując kolejne granice krajów, nie trzeba martwić się, że składki ulegną zmianie. Jest to więc komfortowe rozwiązanie dla wszystkich przewoźników. Trzeba pamiętać, że brak uiszczenia tej opłaty może narazić kierowcę na wysoki mandat karny. Nie warto więc ryzykować, gdyż obowiązek ten jest surowo przestrzegany, natomiast władze krajów posiadają już elektroniczne systemy kontroli.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.