Czynny żal. Pobierz darmowy wzór.

czynny-zal

Dobrowolne przyznanie się do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego to jedyny sposób na uniknięcie poważnych konsekwencji karnoskarbowych. Pozwala na to istnienie w Kodeksie karno-skarbowym instytucji czynnego żalu.

Czynny żal - wzór pisma

Złożenie czynnego żalu w urzędzie skarbowym może uchronić podatnika przed konsekwencjami karnoskarbowymi. Dlatego warto wiedzieć, jak przygotować czynny żal i kiedy on jest skuteczny. Pobierz opublikowany przez nas wzór pisma i go starannie wypełnij, a złożysz czynny żal w sposób prawidłowy i skuteczny.

Czynny żal - czym jest?

Czynny żal to instytucja, którą reguluje Kodeks karny skarbowy, stanowiący, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Inaczej mówić, czynny żal to pismo, które składa podatnik, który naruszył przepisy podatkowe, do czego przyznaje się z własnej woli. Dzięki złożeniu czynnego żalu oraz dopełnieniu ciążących na podatniku obowiązków skarbowych możliwe jest uniknięcie kary za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Najważniejsze jest to, że czynny żal jest skuteczny tylko wtedy, gdy pismo zostanie złożone, zanim fiskus wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeśli zaś przed złożeniem czynnego żalu urząd skarbowy otrzymał udokumentowane doniesienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego albo rozpoczął już czynności w ramach postępowania kontrolnego, to czynny żal będzie nieskuteczny. Czynny żal nie będzie też skuteczny, jeśli podatnicy świadomie uczestniczyli w popełnieniu czynu zabronionego, polecili popełnienie przestępstwa skarbowego osobie uzależnionej od siebie, kierowały grupą, która działała w celu popełnienia czynu zabronionego, jak i w sytuacji, gdy podatnicy nakłaniali inną osobę do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, w celu nakierowania przeciwko niej postępowania w związku z popełnionym czynem zabronionym. 

Jak sformułować czynny żal?

Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru, na jakim ma się opierać czynny żal. Jednak bez trudu można wyodrębnić części składowe, które są jego obowiązkowymi elementami. Są to przede wszystkim:

  • dane podatnika składającego czynny żal, 
  • dane adresata, którym jest naczelnik urzędu skarbowego wraz z adresem właściwego urzędu skarbowego,

a także

  • oświadczenie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego,
  • precyzyjny opis popełnionego czynu zabronionego wraz z uwzględnieniem okoliczności, które doprowadziły do jego popełnienia,
  • uczciwe wskazanie osób, które miały związek z popełnionym wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym,
  • zawarcie informacji o dopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów skarbowych lub wskazanie, w jaki sposób i w jakim terminie podatnik zobowiązuje się do ich wykonania.

Do pisma należy dołączyć niezbędne załączniki, które dokumentują sytuację popełnienia przestępstwa skarbowego i potwierdzają dopełnienie obowiązków podatnika.

Czynny żal możesz złożyć osobiście w urzędzie skarbowym na piśmie lub przekazując ustnie do protokołu. Można to tego wysłać listownie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub za pośrednictwem portalu podatkowego.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.