Nota obciążeniowa. Pobierz darmowy wzór.

nota-obciazeniowa

Większość transakcji w obrocie gospodarczym jest dokumentowanych fakturą, ale istnieją transakcje, w przypadku których dokumentem pozwalającym na obciążenie i jednocześnie uznanie obciążenia jest nota obciążeniowa. Jak ją sporządzić?

Nota obciążeniowa - wzór dowodu księgowego do pobrania

Prawidłowo sporządzona nota obciążeniowa może być podstawą zapisów w księgach rachunkowych, w tym w Księdze Przychodów i Rozchodów. Pobierz przygotowany przez nas przykładowy wzór noty obciążeniowej, a bez trudu przygotujesz wymagane dowody księgowe.

Czym jest nota obciążeniowo-uznaniowa?

Nota obciążeniowa, inaczej określana jako nota obciążeniowo-uznaniowa lub nota księgowa, to dowód księgowy, który dokumentuje koszty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli VAT, czyli wtedy gdy do transakcji nie mają zastosowania zapisy ustawy o VAT. Wystawia się ją przede wszystkim w celu naliczania odsetek lub kary umownej za nieterminową spłatę należności wynikających z noty obciążeniowej, dokonania korekty błędów, powstałych we wcześniej wystawionych dowodach księgowych, udokumentowania żądania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela lub w celu przeniesienia na nabywcę kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu VAT, takich jak choćby opłata skarbowa.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Zgodnie z przepisami notę księgową należy zawsze sporządzić w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał dokumentu powinien trafić do dłużnika, natomiast kopia dowodu księgowego do wierzyciela. Oczywiście notę obciążeniową można też sporządzić na komputerze i wysłać drogą elektroniczną.

Jakie informacje muszą zostać zawarte w nocie księgowej?

Zgodnie z przepisami nota obciążeniowa musi obligatoryjne zawierać: 

  • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
  • określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, w tym ich adresy i nazwy,
  • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
  • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu księgowego,
  • podpis wystawcy dowodu księgowego oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
  • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu księgowego do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Noty księgowe nie są zastępczymi dokumentami księgowymi, na których ustawowo jest wymagany podpis osoby odpowiedzialnej, więc noty obciążeniowe nie muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem takiej osoby.

Trzeba podkreślić, że nota obciążeniowa może być podstawą zapisów w księgach rachunkowych tylko wtedy, gdy zawiera wszystkie wskazane wyżej informacje wymagane od not księgowych w ramach Ustawy o rachunkowości. Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach nota księgowa będzie uznana za dowód księgowy tylko wtedy, gdy będzie potwierdzona wyciągiem bankowym lub umową.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Rachunek do wydruku

Szukasz sprawdzonego wzoru rachunku do wydruku? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
rachunek

Arkusz spisu z natury

Szukasz sprawdzonego wzoru arkuszu spisu z natury? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
spis-z-natury

Faktura VAT

Szukasz sprawdzonego wzoru faktury VAT? Udostępniamy darmowy faktury VAT, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
Faktura vat

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.