Faktura VAT. Pobierz darmowy wzór.

Faktura vat

Faktura to jeden z podstawowych dokumentów, który służy do dokumentowania zawieranych transakcji. Dlatego warto wiedzieć, jak powinien wyglądać wzór faktury VAT, a także kto, kiedy i na jakich zasadach musi wystawić taki dokument.

Faktura VAT - wzór do pobrania

Jesteś podmiotem zobowiązanym do wystawiania faktur VAT? Pobierz opublikowany na naszej stronie wzór, który ułatwi Ci wystawianie faktur w Twojej działalności. Przygotowany przez nas wzór faktury VAT zawiera wszystkie istotne elementy, masz więc pewność, że wystawiane przez Ciebie dokumenty będą zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami.

Czym jest faktura VAT?

Każdy czynny podatnik VAT jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dokonanych transakcji poprzez wystawienie odpowiednich dokumentów, jakimi są faktury VAT.

Faktura wystawiana jest po jednym egzemplarzu dla obu stron transakcji tzn. dla sprzedającego i nabywcy. Należy przy tym pamiętać, że dokument jest obowiązkowy, jeżeli transakcja zawierana jest między dwiema firmami, a w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wystawienie faktury odbywa się tylko na żądanie nabywcy towaru.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Kto ma obowiązek wystawiać faktury VAT?

Zgodnie z przepisami, obowiązek wystawiania faktur został nałożony na takie podmioty jak:

 • podatnicy VAT realizujący wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
 • podatnicy VAT realizujący sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, jak również sprzedaż wysyłkową poza terytorium kraju,
 • podatnicy VAT realizujący czynną sprzedaż towarów na rzecz innego przedsiębiorcy,
 • podatnicy VAT realizujący czynną sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku gdy nabywcy towarów zażądają wystawienia faktury.

Elementy, które powinna zawierać faktura VAT

Prawo dokładnie określa zasady wystawiania faktur VAT, ich przechowywania i przesyłania. Przestrzeganie związanych z tym norm daje prawo do odliczania VAT tylko w przypadku przestrzegania szeregu wymagań, odnośnie do tego, co musi zawierać faktura, by była prawidłowa i zgodna z ustawą o VAT.

Faktury VAT muszą zawierać takie atrybuty jak:

 • numer faktury,
 • datę wystawienia dokumentu,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi, jeśli data ta różni się od daty wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy oraz nabywcy, ich adresy oraz numery NIP,
 • nazwę towaru lub wykonywanej usługi,
 • ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa netto sprzedawanego towaru lub usługi,
 • sumę wartości sprzedaży netto towaru lub usługi,
 • obowiązujące stawki podatku,
 • wartość sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Faktura może też zawierać wskazanie terminu i sposobu płatności, kwoty rabatów, jeśli zostały udzielone przez sprzedawcę, jak również dodatkowe uwagi do faktury dokumentującej sprzedaż. Zawarte mogą być w niej też adnotacje dotyczące sposobu rozliczania podatku VAT, czyli mechanizmu podzielonej płatności, części zapłaty, metody kasowej lub odwrotnego obciążenia.

W jakiej formie należy wystawiać fakturę VAT?

Podatnicy mogą wystawić fakturę VAT w dowolnej formie, ponieważ żadna ustawa i rozporządzenie ministra finansów nie określa sposobu co do tego, jak faktury mają być wystawiane. Dlatego też dokument może być sporządzony ręcznie w formie papierowej na podstawie samodzielnie przygotowanego wzoru lub wzoru dostępnego w internecie w formacie pdf. Można również korzystać z programów do wystawiania faktur, tak aby wystawiać faktury elektroniczne. Wykorzystując gotowy, darmowy wzór faktury VAT należy jednak pamiętać, by spełniał on wszystkie wytyczne i posiadał właściwą numerację.

Zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej można też przechowywać wystawione faktury VAT oraz ich kopie. Najważniejsze jest zachowanie ich przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od towarów i usług, w podziale na poszczególne okresy rozliczeniowe.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Rachunek do wydruku

Szukasz sprawdzonego wzoru rachunku do wydruku? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
rachunek

Arkusz spisu z natury

Szukasz sprawdzonego wzoru arkuszu spisu z natury? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
spis-z-natury

Faktura korygująca

Szukasz sprawdzonego wzoru faktury korygującej? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
faktura-korygujaca

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.