Faktura korygująca. Pobierz darmowy wzór.

faktura-korygujaca

W dokumentacji zawsze mogą zdarzyć się błędy. Jeśli pomyłki zostaną zauważone w fakturach dokumentujących zawierane transakcje, konieczne jest sporządzenie korekty. Jednym z podstawowych narzędzi do tego celu, tuż obok noty korygującej, jest faktura korygująca.

Wzór faktury korygującej

Stwierdzono pomyłkę w dokumentacji księgowej i musisz wystawić fakturę korygującą? Przykładowy wzór faktury korygującej do pobrania, który znajdziesz na naszej stronie internetowej, ułatwi przygotowanie tego dokumentu, niezależnie od tego, czego dotyczy korekta. Pobierz darmowy wzór i samodzielnie przygotuj fakturę korygującą w kilka chwil.

Co warto wiedzieć o fakturach korygujących?

Zacznijmy od tego, że jedynym podmiotem upoważnionym do wystawienia faktury korygującej jest sprzedawca. Nabywca ma prawo jedynie do wystawienia noty korygującej, która jest dokumentem pełniącym nieco inną funkcję.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jeśli faktura korygująca wystawiana przez sprzedawcę poprawia jedynie błędy dotyczące danych formalnych, to można ją potraktować jak notę korygującą, podpinając ją do pierwotnej faktury i nie księgując. Jeśli jednak faktura korygująca poprawia błędy w poszczególnych pozycjach takich jak ceny, stawki VAT i innych, to należy ją zaksięgować w ewidencji sprzedaży.

Wystawienie faktury korygującej jest niezbędne w przypadku gdy, podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, gdy dokonano zwrotu towarów i opakowań, gdy dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, jak również wtedy, gdy stwierdzono pomyłkę, a jakiejkolwiek pozycji faktury. 

Z pomocą faktury korygującej można skorygować wszelkie rodzaje błędów. Wystawia się ją w przypadku stwierdzenia pomyłek w cenie, w stawce podatku, w kwocie podatku od towarów i usług, ale i w przypadku udzielenia rabatu, opustu lub obniżek cen, czyli czynników zmieniających pierwotne ceny. Jest to również dokument wystawiany w momencie zwrotu towarów, a także zwrotu zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, które podlegają opodatkowaniu.

Dane zawarte w fakturze korygującej

Prawidłowo przygotowana faktura korygująca powinna zawierać:

  • oznaczenie dokumentu jako "korekta" lub "faktura korygująca",
  • datę wystawienia faktury korygującej,
  • numer faktury w ramach stosowanej w danej firmie numeracji,
  • dane nabywcy i sprzedawcy, wraz z NIP,
  • prawidłową treść korygowanych pozycji, jeśli błąd dotyczy kwestii formalnych i nie ma wpływu na wysokość podstawy opodatkowania,
  • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, jeśli stwierdzono pomyłkę wpływającą na zmianę podstawy opodatkowania lub wysokość kwoty podatku należnego.

Faktura korygująca powinna też zawierać informację, która podaje przyczynę korekty.

Należy wiedzieć, że jeśli pomyłka dotyczy błędu rachunkowego, złej ceny, nieprawidłowo wyliczonej kwoty podatku VAT itp. to należy zaksięgować fakturę korygującą, cofając się do okresu, kiedy wystawiono pierwotną fakturę. Natomiast jeśli faktura korygująca dotyczy udzielenia upustu, rabatu albo zwrotu towaru, to księguje się ją w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Czy po wystawieniu faktury korygującej sprzedawca musi uzyskać potwierdzenie odbioru faktury od nabywcy? Okazuje się, że w przypadku podwyższenia podatku VAT należy dokonać korekty podatku należnego, nawet jeśli podatnik nie otrzyma potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Za to w przypadku, gdy korekta dotyczy obniżenia podatku VAT, sprzedawca musi obowiązkowo uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Jednocześnie należy wiedzieć, że akceptacja korekty może zostać wyrażona przez zwrotne potwierdzenie odbioru dołączone do listu poleconego, jak również poprzez pisemne potwierdzenie odbioru przesłane listownie lub przekazane osobiście, wiadomość e-mail z akceptacją korekty bądź też odesłanie faktury korygującej z podpisem oraz datą odbioru. 

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Rachunek do wydruku

Szukasz sprawdzonego wzoru rachunku do wydruku? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
rachunek

Arkusz spisu z natury

Szukasz sprawdzonego wzoru arkuszu spisu z natury? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
spis-z-natury

Faktura VAT

Szukasz sprawdzonego wzoru faktury VAT? Udostępniamy darmowy faktury VAT, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
Faktura vat

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.