Rachunek do wydruku. Pobierz darmowy wzór.

rachunek

Rachunek potwierdza dokonanie sprzedaży towarów lub wykonanie usługi i jest wystawiany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na żądanie kupującego lub usługobiorcy, gdy odrębne przepisy nie nakładają obowiązku wystawienia faktury. Jak powinien wyglądać taki rachunek?

Wzór rachunku

Jeśli zażądano od Ciebie wystawienia rachunku za sprzedawane towary lub wykonywane usługi to pobierz darmowy wzór rachunku, który ułatwi Ci przygotowanie potwierdzenia transakcji. Obowiązek wystawienia takiego dokumentu masz nawet wtedy, gdy prowadzisz niezarejestrowaną działalność gospodarczą i jesteś zwolniony z podatku VAT. Dlatego warto zapoznać się z przygotowanym przez nas wzorem i wiedzieć, jak wystawić rachunek, gdy klienci tego oczekują. Przykładowy wzór rachunku na pewno będzie cenną pomocą.

Jak powinien wyglądać rachunek potwierdzający realizację wykonanych usług lub wydanie towarów?

To, jak ma być skonstruowany rachunek, precyzuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. W rozporządzeniu możemy przeczytać, że rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi musi zawierać co najmniej:

 • imiona i nazwiska oraz adresy sprzedawcy/wykonawcy usługi i kupującego/odbiorcy usługi,
 • datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
 • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług wraz z cenami jednostkowymi,
 • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Nie ma przeciwwskazań, by rachunek zawierał też inne informacje, na przykład:

 • sposób i termin zapłaty, w tym numer konta bankowego,
 • potwierdzenie zapłaty.

Jeśli oryginał rachunku uległ zniszczeniu lub zaginął, to ponownie wystawiony rachunek musi być wyraźnie oznaczony jako duplikat i musi być oznaczony datą jego ponownego wystawienia.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

  Termin wystawienia rachunku

  Jeśli sprzedawca lub usługodawca otrzymał żądanie wystawienia rachunku jeszcze przed wydaniem towaru, lub przed wykonaniem usługi, to ma 7 dni na sporządzenie rachunku licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeśli zaś żądanie wydania rachunku nastąpiło już po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi to na wystawienie rachunku jest 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia żądania. Ważne jest przy tym to, że klient ma aż 3 miesiące od dnia wydania towaru lub wykonania usług na zażądanie wystawienia rachunku. Po tym czasie podatnik nie ma już obowiązku wystawiania rachunku.

  Wystawione rachunki należy przechowywać chronologicznie, w kolejności ich wystawienia, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został wystawiony rachunek.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Arkusz spisu z natury

Szukasz sprawdzonego wzoru arkuszu spisu z natury? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
spis-z-natury

Faktura korygująca

Szukasz sprawdzonego wzoru faktury korygującej? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
faktura-korygujaca

Faktura VAT

Szukasz sprawdzonego wzoru faktury VAT? Udostępniamy darmowy faktury VAT, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
Faktura vat

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.