Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pobierz darmowy wzór.

rozwiazanie-umowy-o-prace

Czasy, kiedy pracownicy przepracowywali po kilkadziesiąt lat w jednym zakładzie pracy, już dawno się skończyły. Dziś pracownicy stosunkowo często zmieniają miejsce pracy, zarówno z przyczyn leżących po ich stronie, jak i po stronie pracodawców. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na wiele sposobów, z czego jednym z lepszych jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę za mocy porozumienia pracodawcy i pracownika daje największą swobodę w zakresie ustalania warunków zakończenia współpracy. Dlatego warto znać ten jeden z lepszych sposobów rozwiązania umowy o pracę. Pobierz przygotowany przez nas wzór i zapoznaj się, w jaki sposób można polubownie rozwiązać stosunek pracy.

Jak dokonać rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron?

Warto wiedzieć, że na mocy porozumienia stron, czyli za zgodą wszystkich zainteresowanych, może zostać rozwiązana każda umowa o pracę, w tym umowa na czas określony, na czas nieokreślony, umowa na okres próbny, umowa na zastępstwo itd. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy, przy czym taki sposób rozwiązania umowy o pracę reguluje Kodeks pracy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron zupełnie nieistotny jest powód zakończenia współpracy. Co więcej, każda ze stron może zaproponować własne warunki rozwiązania umowy o pracę, choć oczywiście druga strona nie musi ich przyjąć.

Zgodnie z przepisami rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie wymaga formy pisemnej, co oznacza, że zawarcie go w ustnej formie jest równie skuteczne, co oznacza, że prowadzi do rozwiązania stosunku pracy. Niemniej jednak ze względów dowodowych warto przygotować dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę piśmie.

Co zawiera dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów, taki i tu powinny się znaleźć następujące elementy:

  • data i miejsce zawarcia porozumienia,
  • dane pracodawcy, dane pracownika,
  • ustalenia stron dotyczące rozwiązania umowy ze wskazaniem terminu jej rozwiązania,
  • data i podpis. 

Strony mogą przygotować wspólny dokument lub wystąpić z własnym dokumentem, który będzie zawierał prośbę o zakończenie współpracy za porozumieniem obu stron.

Co ciekawe, w przypadku porozumienia stron nie obowiązuje okres wypowiedzenia, co oznacza, że strony mają dowolność w ustaleniu terminu zakończenia umowy. Termin ten może równie dobrze przypadać na dzień zawarcia porozumienia, jak i na inny dowolny dzień w ciągu kilku dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat!

Zgoda na zakończenie umowy na mocy porozumienia stron

Jeśli rozwiązanie umowy pada z inicjatywy jednej ze stron, to zainteresowana strona może przedłożyć drugiej pismo z prośbą o rozwiązanie umowy w omawianym trybie. Jeśli z propozycją rozwiązania umowy o pracę występuje pracodawca, to decyzja o wyrażeniu zgody znajduje się po stronie pracownika, a jeśli z inicjatywą wychodzi pracownik, to decyzja o wyrażeniu zgody stoi po stronie pracodawcy. Warto pamiętać, że potwierdzenie odbioru pisma przez stronę, do której jest ono skierowane, nie jest jednocześnie zawarciem porozumienia i nie skutkuje automatycznie rozwiązaniem stosunku pracy.

Jeśli jedna ze stron nie wyraża zgody na zakończenie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, to nie dochodzi do zawarcia porozumienia, a do rozwiązania umowy o pracę może dojść na ogólnych zasadach z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia. Oczywiście odrzucenie prośby o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem okresu wypowiedzenia, chyba że w propozycji porozumienia padnie informacja, że w przypadku odmowy pismo staje się wypowiedzeniem umowy. 

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Harmonogram czasu pracy

Zamień kartki papieru, notatki, arkusze kalkulacyjne na JEDEN prosty i wygodny program do planowania i układania grafiku pracy Twoich pracowników!

·
grafik-pracy-tygodniowy-inewi

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.