Wypowiedzenie umowy o pracę. Pobierz darmowy wzór.

rowziazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-pracodawca

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, umowy o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także z upływem czasu, na jaki została zawarta. W tym wpisie przyglądamy się drugiej opcji, czyli rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jak rozwiązać umowę o pracę w tym trybie?

Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Dlatego niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem - jeśli chcesz wypowiedzieć umowę o pracę, skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru. Dzięki temu zyskasz pewność, że wypowiedzenie umowy o pracę będzie zawierało wszystkie najważniejsze elementy i nie pojawią się w nim zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Najważniejsze przepisy dotyczące rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem

Kodeks pracy stanowi, że każda ze stron stosunku pracy, a więc zarówno pracodawca, jak i pracownik, ma prawo do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie następuje automatycznie po upływie okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i zasadniczo wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że strony umowy o pracę mogą uzgodnić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. W dodatku w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, przy czym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę. Taki obowiązek nie dotyczy pracownika, jeśli to on jest stroną wypowiadająca umowę o pracę.

Gdy stroną wypowiadającą umowę jest pracodawca, w wypowiedzeniu umowy o pracę powinno się znaleźć dodatkowo pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu pracy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia - omówienie

Tak jak wspominaliśmy, wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać sporządzone na piśmie. Taki dokument powinien obejmować takie elementy jak:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • informację o wypowiedzeniu umowy o pracę wraz z datą jej zawarcia i oznaczeniem stron wypowiadanej umowy,
 • informację o zachowaniu okresu wypowiedzenia,
 • podpis pracownika lub pracodawcy, czyli strony, która składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • podpis drugiej strony, który jest potwierdzeniem otrzymania wypowiedzenia.

Pracodawca wypowiadający umowę musi dodatkowo umieścić informację o przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę, a także informację o możliwości odwołania się od podjętej decyzji do sądu pracy.

Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę pozwala obu stronom rozwiązać stosunek pracy całkowicie zgodnie z prawem pracy i z dbałością o interesy obu stron. Jak widać, nie jest trudno napisać wypowiedzenie umowy o pracę, dlatego w razie konieczności można bez trudu dopełnić formalności związane z zakończeniem współpracy z danym pracownikiem lub pracodawcą. Rozwiązanie umowy to zawsze stresująca procedura dla obu stron, dlatego warto postawić na dobre przygotowanie, bo to pozwala rozstać się bez ryzyka niepotrzebnych sporów i nieporozumień.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Ewidencja sprzętu w firmie

Szukasz sprawdzonego wzoru ewidencji sprzętu w firmie? Udostępniamy darmowy wzór ewidencji sprzętu w firmie, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
ewidencja-czasu-pracy-miesieczna-inewi

Umowa o pracę

Szukasz sprawdzonego wzoru umowy o pracę? Udostępniamy darmowy wzór umowy o pracę, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
umowa-o-prace

Umowa na zastępstwo

Szukasz sprawdzonego wzoru umowy na zastępstwo? Udostępniamy darmowy wzór umowy o zastępstwo, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
umowa-na-zastepstwo

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.