Świadectwo pracy. Pobierz darmowy wzór.

swiadectwo-pracy

Świadectwo pracy to dokument, który podsumowuje cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Musi być ono sporządzone z uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy, według ściśle określonych kryteriów.

Świadectwo pracy - wzór do pobrania

Jeśli kończysz współpracę z zatrudnianym przez siebie pracownikiem, musisz koniecznie wystawić mu świadectwo pracy. Wzór świadectwa pracy, który przygotowaliśmy, z pewnością to uprości. Pobierz i wypełnij bezpłatny wzór świadectwa pracy, dostępny na naszej stronie.

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest to dokument zawierający informacje o zakończonym zatrudnieniu. Wystawiany jest przez pracodawcę w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Przekazanie świadectwa pracy pracownikowi, kiedy następuje ustanie stosunku pracy, jest niezwykle ważnym obowiązkiem pracodawcy i pracodawca nie może uzależniać jego wydania na przykład od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak wypełnić świadectwo pracy?

Kodeks pracy określa dokładnie, co powinno zawierać świadectwo pracy przy rozwiązaniu umowy o pracę. Znajdują się w nim między innymi następujące informacje, takie jak:

 • dane pracownika, okres, wymiar czasu pracy pracownika i rodzaj wykonywanej pracy (dzięki tym informacjom następny pracodawca ustali staż urlopowy i wymiar urlopu wypoczynkowego),
 • wykazanie okresów pracy tymczasowej, jeśli pracodawcą jest agencją pracy tymczasowej,
 • zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje, przy czym pracodawca może dla bardziej przejrzystego zapisu podać przedziały czasu, kiedy każde ze stanowisk było przez pracownika zajmowane,
 • tryb rozwiązania stosunku pracy lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, wskazuje się również stronę, która dokonała wypowiedzenia i podstawę prawną rozwiązania,
 • informacje dotyczące ewentualnej upadłości lub likwidacji pracodawcy (jeśli następuje skrócenie okresu wypowiedzenia, to pracownikowi przysługuje odszkodowanie),
 • ilość dni wykorzystana w ramach zwolnienia z powodu siły wyższej w okresie zatrudnienia, czyli zwolnień spowodowanych sprawami rodzinnymi związanymi między innymi z chorobami i wypadkami,
 • wskazanie liczby dni urlopu wypoczynkowego, z których pracownik korzystał w bieżącym roku kalendarzowym w trakcie zatrudnienia, gdyż informacja ta jest istotna dla przyszłego pracodawcy, u którego pracownik może rozpocząć pracę w tym samym roku,
 • informacje dotyczące wykorzystania bezpłatnego urlopu opiekuńczego i wskazanie na podstawę prawną jego udzielenia
 • ilość dni wykorzystanego urlopu bezpłatnego w całym okresie zatrudnienia wraz z podstawą prawną jego udzielenia,
 • wymiar wykorzystanego urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • informacje o wszystkich okresach wykorzystywania urlopu wychowawczego,
 • informacja czy pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego,
 • liczbę dni wolnych wykorzystanych w związku z opieką nad dzieckiem w przypadku, gdy pracownik korzystał z prawa do opieki nad dzieckiem do lat 14.,
 • informacja o wykonywaniu pracy w systemie pracy zdalnej na wniosek pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • dane o okresach niezdolność do pracy, w których pracownik zachował prawa do wynagrodzenia chorobowego,
 • dane na temat okresów bez wynagrodzenia,
 • informacje o okresach odbytej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • dane na temat pracy w szczególnych warunkach oraz w szczególnym charakterze,
 • dodatkowe informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych u kolejnego pracodawcy,
 • dane na temat okresów nieskładkowych, gdyż zaliczają się do nich np. okresy niezdolności do pracy spowodowane chorobą,
 • informacje o zajęciu wynagrodzenia - występuje gdy pracownik posiada zajęcie komornicze,
 • inne, niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych informacje uzupełniające świadectwo pracy.

Co ciekawe, na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak również o uzyskanych kwalifikacjach.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Harmonogram czasu pracy

Zamień kartki papieru, notatki, arkusze kalkulacyjne na JEDEN prosty i wygodny program do planowania i układania grafiku pracy Twoich pracowników!

·
grafik-pracy-tygodniowy-inewi

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.