Umowa darowizny. Pobierz darmowy wzór.

umowa-darowizny

Chęć nieodpłatnego przekazania określonej wartości innej osobie wymaga zawarcia w formie pisemnej umowy darowizny. Jak to zrobić i jakie skutki rodzi taka umowa?

Umowa darowizny - wzór do pobrania

Chcesz przekazać komuś określoną sumę pieniędzy, samochód, nieruchomość lub inny składnik majątku? Konieczne będzie zawarcie stosownej umowy. Zadbaj o to, by umowa darowizny zawarta przez Ciebie była w pełni zgodna z prawem. Pobierz darmowy wzór umowy darowizny!

Umowa darowizny - co warto o niej wiedzieć?

Umowa darowizny to akt prawny, w którym jedna osoba, zwana darczyńcą, dobrowolnie przekazuje innej osobie, zwanej obdarowanym, określoną wartość bez oczekiwania jakiejkolwiek rekompensaty. Przedmiotem umowy mogą być pieniądze, nieruchomości, wartościowe przedmioty i inne aktywa.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, który reguluje kwestie związane z darowiznami, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, a oświadczenie darczyńcy co do zasady powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Umowy darowizny muszą zostać zawarte w formie aktu notarialnego, jeśli dotyczą darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz gdy dotyczą darowizny praw spółdzielczych. W pozostałych przypadkach przedmiot darowizny można przekazać na podstawie zwykłej, pisemnej umowy darowizny i forma aktu notarialnego nie jest wymagana szczególnie, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wzór umowy darowizny

Przygotowując umowę darowizny, należy pamiętać o takich elementach jak:

  • wskazanie miejsca i daty sporządzenia umowy,
  • oznaczenie stron umowy, czyli trzeba podać imię i nazwisko oraz adres darczyńcy i obdarowanego oraz numery seryjne dowodów tożsamości,
  • oznaczenie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny jest jego własnością i nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczenia, ani przedmiotem postępowania egzekucyjnego.
  • oświadczenie o darowiźnie i przyjęciu darowizny, gdyż w ramach umowy darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę, natomiast obdarowany potwierdza, że ją przyjmuje,
  • określenie daty wykonania darowizny, jeśli nie została przekazana jednocześnie z podpisaniem umowy,
  • określenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy,
  • standardowe postanowienia końcowe, w tym takich jak ilość sporządzonych jednakowych egzemplarzy czy też regulacja umowy powszechnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego,
  • podpisy stron.

Dodatkowo zawierający umowę darowizny darczyńca może w treści umowy zobowiązać obdarowanego między innymi co do konkretnego sposobu wykorzystania darowizny. Podpisując umowę darowizny należy pamiętać, że powoduje ona wzbogacenie obdarowanego, co może rodzić skutki prawne. Darowizna jako nieodpłatne przekazanie składnika majątku na rzecz drugiej osoby opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn, który obciąża obdarowanego, choć istnieją wyjątki, kiedy obdarowani mogą skorzystać ze zwolnienia z płacenia podatku. Nie zapłacą podatku ci obdarowani, którzy należą do pierwszej grupy podatkowej i zgłoszą umowę darowizny do urzędu skarbowego. A kto należy do pierwszej grupy podatkowej na gruncie podatku od spadków i darowizn? Małżonkowie, zstępni, wstępni, a także pasierbice i pasierbowie, macochy, ojczymowie, synowe, zięciowie i teściowie. 

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa użyczenia lokalu

Szukasz sprawdzonego wzoru umowy użyczenia lokalu? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
umowa-uzyczenia-lokalu

Umowa o dzieło

Darmowy wzór umowy o dzieło w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie.

·
umowa-o-dzielo-z-przeniesieniem-praw

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.