Umowa przedwstępna sprzedaży. Pobierz darmowy wzór.

umowa-przedwstepna-sprzedazy-nieruchomosci

Umowa przedwstępna sprzedaży jest instrumentem prawnym, który ma na celu uregulowanie szczegółów i warunków planowanej transakcji sprzedaży.

Umowa przedwstępna sprzedaży - wzór do pobrania

Umowa przedwstępna sprzedaży stanowi ważny etap procesu sprzedaży nieruchomości lub innego mienia, umożliwiając stronom określenie warunków transakcji i zabezpieczenie swoich interesów przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży, czyli umowy przyrzeczonej. Warto zatem dokładnie przeanalizować jej warunki, tak aby zagwarantować sobie właściwy przebieg transakcji. W zawarciu zgodnej z prawem umowy pomoże przygotowany przez nas darmowy wzór umowy przedwstępnej, gotowy do pobrania z naszej strony internetowej.

Czym jest umowa przedwstępna sprzedaży?

Umowa przedwstępna sprzedaży, zwana również umową rezerwacyjną lub umową zobowiązującą, jest dokumentem, który formalizuje zamiar strony kupującej nieruchomość lub inne mienie do zakupu od sprzedającego w przyszłości. Jest to rodzaj umowy zawieranej między stronami jako forma zabezpieczenia transakcji, której realizacja ma nastąpić w późniejszym terminie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Umowa przedwstępna jest to umowa obligująca strony do zawarcia przyszłej umowy sprzedaży w określonym terminie oraz w ustalonych warunkach, jeśli wszystkie warunki zostały spełnione. Taka umowa może być zabezpieczona na przykład wpłatą zadatku, który potwierdza powagę intencji stron oraz wiążący charakter umowy.

Istotne jest to, że w przypadku niezawarcia umowy przyrzeczonej strony mogą dochodzić swoich praw. Przede wszystkim można żądać naprawienia szkody, którą poniosła strona, która liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej, a więc przede wszystkim zwrotu wydatków poniesionych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej i wydatków poniesionych w celu przygotowania się do zawarcia umowy przyrzeczonej. Poszkodowana strona może też dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej w trybie sądowym, jeśli podjęła kroki, które doprowadziły do spełnienia wymagań, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej. Roszczenia z tytułu niezawarcia umowy przyrzeczonej przedawniają się dopiero po upływie roku od momentu, kiedy ostateczna umowa miała zostać zawarta, oczywiście jeśli żadna ze stron nie podejmie kroków, by dochodzić swoich praw z tego tytułu.

Elementy umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna sprzedaży nie różni się zbytnio od klasycznej umowy sprzedaży. Zawiera ona takie dane jak:

  • data i miejsce zawarcia umowy przedwstępnej,
  • dane stron umowy, umożliwiające ich identyfikację, czyli co najmniej imię, nazwisko, adres i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych lub nazwa, adres siedziby i NIP oraz dane reprezentującej osoby, jeśli stroną jest osoba prawna,
  • opis przedmiotu sprzedaży, tak aby możliwa była jego identyfikacja,
  • cena sprzedaży (w przypadku jej braku, umowa przedwstępna jest traktowana jako umowa darowizny),
  • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
  • zapisy o zadatku, zaliczce lub innych postanowieniach umownych,
  • podpisy stron umowy przedwstępnej.

Należy pamiętać, że w przypadku wpłaty zadatku i niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, strona przyjmująca zadatek zwraca go w całości, gdy niewykonanie postanowień umowy jest następstwem okoliczności, na które nie miała wpływu żadna ze stron, gdy obie strony ponoszą odpowiedzialność lub gdy obie strony zgodnie rozwiązują zawartą umowę przedwstępną. Jeśli przyczyny niezawarcia umowy leżą po stronie przyjmującego zadatek, to strona wpłacająca go może żądać zwrotu sumy dwukrotnie wyższej. Z kolei, jeśli przyczyny niezawarcia umowy leżą po stronie wpłacającego zadatek, to strona przyjmująca go nie jest zobowiązana do zwrotu otrzymanej sumy. Takie zasady nie obowiązują w przypadku wpłaty zaliczki, która jest jedynie kwotą zaliczoną na poczet należnego świadczenia wynikająca w zawarcia oznaczonej umowy, więc w przypadku jej niezawarcia strona wpłacająca może domagać się jej zwrotu w całości.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa użyczenia lokalu

Szukasz sprawdzonego wzoru umowy użyczenia lokalu? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
umowa-uzyczenia-lokalu

Umowa darowizny

Podstawową cechą darowizny jest bezpłatny charakter dokonanego świadczenia. Pobierz DARMOWY wzór/druk Umowy Darowizny w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
umowa-darowizny

Umowa o dzieło

Darmowy wzór umowy o dzieło w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie.

·
umowa-o-dzielo-z-przeniesieniem-praw

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.