Wczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanie. Pobierz darmowy wzór.

wniosek-o-wczasy-pod-grusza

Wyjazd na wczasy to okazja, by zregenerować siły fizyczne i psychiczne, a także okazja do spędzania czasu z bliskimi. Wszystko to przekłada się na większą efektywność i motywację do pracy, na lepsze samopoczucie oraz na większą harmonię w życiu prywatnym i zawodowym. Wsparciem przy planowaniu wypoczynku może być dofinansowanie określane jako wczasy pod gruszą.

Wniosek o wczasy pod gruszą - wzór

Wielu pracowników może starać się o przyznanie dofinansowania wypoczynku, które wypłaca pracodawca. Pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku o wczasy pod gruszą, który ułatwi uzyskanie dodatkowych środków na organizowany we własnym zakresie wypoczynek.

Wczasy pod gruszą - kto może skorzystać?

Wczasy pod gruszą to świadczenie urlopowe wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy, którzy na 1 stycznia bieżącego roku zatrudniają nie mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Firmy, które zatrudniają mniej pracowników, mogą utworzyć taki fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. W praktyce oznacza to, że nie każdy pracodawca jest zobowiązany do wypłacania świadczeń socjalnych z tytułu wczasów pod gruszą.

Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni w danym zakładzie pracy, a także członkowie ich rodzin, a niekiedy również byli pracownicy, którzy przeszli na emeryturę lub rentę wraz z rodzinami i wszystkie inne osoby, którym dany pracodawca umożliwił skorzystanie z tych środków. Dokładne informacje na temat tego, kto jest uprawniony do tego świadczenia, a także jaka jest wysokość dofinansowania i częstotliwość wypłat oraz inne zasady przyznawania wczasów pod gruszą, powinny zostać zawarte w regulaminie funduszu. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinien też określać, ile dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego pracownicy powinni wykorzystać, aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Dofinansowanie wakacji - co trzeba wiedzieć?

Pracownik, który chce uzyskać dofinansowanie w ramach świadczeń socjalnych finansowanych przez pracodawcę, powinien złożyć oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej. Na jego podstawie dokonuje się oceny sytuacji materialnej pracownika i określa się, czy świadczenie będzie przysługiwało, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Trzeba też złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Co ciekawe, kwota, jaką pracownik może uzyskać w ramach wczasów pod gruszą, zależy od sytuacji materialnej jego i jego rodziny, a nie od takich kryteriów jak choćby kwalifikacje zawodowe, staż pracy czy zajmowane stanowisko. Zazwyczaj najwyższe kwoty dofinansowania są przyznawane najbiedniejszym pracownikom, mającym najtrudniejszą sytuację materialną.

Warto wiedzieć, że wczasy pod gruszą są świadczeniem urlopowym, które jest zwolnione od podatku dochodowego do kwoty 1000 zł. Ponadto od wypłaconej kwoty nie pobiera się składek ZUS.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Czynny żal

Samodzielne przyznanie się do winy może uchronić przed karą. Pobierz DARMOWY wzór/druk Czynnego Żalu w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
czynny-zal

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.