Faktura bez VAT podatnika korzystającego ze zwolnienia. Pobierz darmowy wzór.

faktura-bez-vat

Nie wszyscy podatnicy opłacają podatek VAT. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni wystawiać faktur dokumentujących sprzedaż. Jakie elementy powinien zawierać taki dokument i jak wystawić fakturę bez VAT? O tym w dzisiejszym wpisie!

Faktura bez VAT - wzór faktury do pobrania

Jesteś zwolniony z podatku od towarów i usług albo świadczysz czynności niepodlegające podatkowi VAT? Mimo wszystko na żądanie nabywcy jesteś zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż. Dlatego musisz wiedzieć, jak wystawiać faktury bez VAT. Pobierz wzór faktury, który dla Ciebie przygotowaliśmy, a wystawianie faktur bez podatku od towarów i usług, czyli VAT nie będzie miało żadnych tajemnic.

Faktura bez VAT - co to jest?

Faktura bez VAT to faktura wystawiona przez podmiot, który nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT lub nie jest zobowiązany do jego naliczania i odprowadzania. Oznacza to, że na tej fakturze nie ma uwzględnionego podatku VAT, a tym samym kwota netto na fakturze jest jednocześnie kwotą brutto. Fakt ten oznacza również, że podatnik nie ma obowiązku pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług.

Faktury bez VAT wystawiane są przed podmioty ze zwolnieniem podmiotowym (do limitu obrotu 200 tys. zł), ze zwolnieniem przedmiotowym (ze względu na rodzaj wykonywanej działalności np. usługi medyczne, edukacyjne, finansowe czy ubezpieczeniowe), a także w związku z czynnościami niepodlegającymi VAT. Zwolnienie przedmiotowe oraz czynności niepodlegające VAT są uregulowane odrębnymi przepisami.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Faktura bez VAT - wzór z omówieniem

Wystawienie faktury bez VAT nie odbiega zbytnio od wystawienia faktury z VAT. Nie pojawia się w niej jedynie stawka podatku VAT oraz kwota podatku VAT, jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, oraz numer VAT-UE, jeżeli takim się charakteryzuje. Są za to takie elementy jak:

  • data wystawienia i kolejny numer faktury,
  • imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres
  • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług, adres,
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa towaru lub usługi,
  • kwota należności ogółem.

Podmioty korzystające ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia przedmiotowego w miejscu na stawkę VAT wpisują skrót "zw." (zwolniony z podatku), a w fakturach dokumentujących usługi niepodlegające opodatkowaniu wpisują skrót "np." (nie podlega opodatkowaniu).

Kiedy należy wystawiać faktury bez VAT?

Wiesz już, jak wystawić fakturę bez VAT. Pozostaje pytanie, kiedy należy to zrobić? Zasadniczo faktura bez podatku VAT podatnika, który korzysta ze zwolnienia z VAT powinna zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy czym faktury tego typu wystawia się tylko na żądanie kupującego.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Czynny żal

Samodzielne przyznanie się do winy może uchronić przed karą. Pobierz DARMOWY wzór/druk Czynnego Żalu w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
czynny-zal

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.