Wezwanie do zapłaty. Pobierz darmowy wzór.

wezwanie-do-zaplaty

Wezwanie do zapłaty to pismo, które wierzyciel wysyła do dłużnika, by zażądać uregulowania należności w określonym terminie. Tego typu pismo jest zazwyczaj pierwszym krokiem w procesie egzekucji zaległych należności i może zawierać informacje dotyczące kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz konsekwencji prawnych w przypadku braku uregulowania długu.

Wezwanie do zapłaty - wzór

Jeśli chcesz napisać wezwanie do zapłaty, aby uruchomić proces odzyskiwania zaległości finansowych od dłużników, skorzystaj z umieszczonego na naszej stronie internetowej wzoru. Dzięki niemu w kilka chwil przygotujesz oficjalne wezwanie do zapłaty, mając jednocześnie pewność, że wzór odpowiada przepisom, które zawiera Kodeks postępowania cywilnego.

Wzór wezwania do zapłaty z omówieniem

Napisanie wezwania do zapłaty nie jest trudne. Nie ma przy tym znaczenia, czy dokument określimy jako pierwsze wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty czy jakkolwiek inaczej, bowiem w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z tym samym dokumentem.

Wezwanie dłużnika do zapłaty powinno być sporządzone na piśmie i skierowane na adres dłużnika, czyli najlepiej wysłane listem poleconym, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, choć nie ma formalnych przeciwwskazań, by takie pismo wysłać drogą elektroniczną.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Co powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

W piśmie należy umieścić:

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu, 
  • dane wierzyciela, 
  • dane dłużnika, 
  • stosunek prawny sankcjonujący powstanie zobowiązania finansowego, 
  • kwotę zadłużenia, 
  • termin spłaty długu, 
  • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć należności, 

a także 

  • czytelny podpis wierzyciela.

W dokumencie powinno znaleźć się jasno wyrażone żądanie zapłaty zaległych należności wraz z odsetkami. Termin i sposób zapłaty, wskazany w piśmie, wierzyciel ustala samodzielnie. Dobrze jest powołać się na podstawę prawną, z której wynika obowiązek zapłaty. W dodatku w wezwaniu należy umieścić informacje o sankcjach wynikających ze zignorowania otrzymanego wezwania do zapłaty.

Konsekwencje braku zwrotu pieniędzy wierzycielowi

Zignorowanie wezwania do zapłaty przez dłużnika, które wykorzystuje się w polubownym postępowaniu windykacyjnym, jest podstawą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wyciągnięcia innych konsekwencji, takich jak choćby zgłoszenie dłużnika do rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Dłużników czy Biuro Informacji Gospodarczej.

Choć samo wezwanie do zapłaty nie ma mocy prawnej, to dobrze skonstruowane często doprowadza do odzyskania długów z tytułu zaległej płatności, gdyż do świadomości dłużnika trafiają konsekwencje braku spłaty długu. Praktyka pokazuje, że największy efekt przynoszą odpowiednie sformułowania i inne środki wykorzystane w celu podkreślenia mocnych słów i ostatecznego charakteru wezwania. Korzystając z naszego wzoru przygotowanie pisma, które sprawdzi się jako skuteczna metoda dotarcia do dłużników, nie będzie problemem.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski to jedno z rozwiązań, z których skorzystać mogą ojcowie. Pobierz DARMOWY wzór/druk Wniosku o Urlop Ojcowski w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
wniosek-o-urlop-ojcowski

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.