Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Pobierz darmowy wzór.

odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela

Każdy może się spotkać z sytuacją, gdy otrzymana decyzja od ubezpieczyciela nie jest zgodna z oczekiwaniami. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania albo przyznać zbyt niskie świadczenie odszkodowawcze. Warto w takiej chwili pamiętać, że każdy ma prawo do odwołania. Jak napisać odwołanie od decyzji? Z przygotowanym przez nas wzorem zajmie Ci to tylko chwilę!

Odwołanie od decyzji - wzór do pobrania

Każdy z klientów towarzystwa ubezpieczeniowego może odwołać się, jeśli ubezpieczyciel wydał decyzję, która jest dla niego niekorzystna. Oczywiście takie odwołanie będzie zazwyczaj nieskuteczne, jeśli ubezpieczony świadomie przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody albo wtedy gdy zdarzenie podchodzi pod wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W pozostałych sytuacjach, mając zastrzeżenia co do otrzymanej decyzji, warto złożyć odwołanie. Pobierz przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji, wypełnij go i skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem.

Wzór odwołania od decyzji - omówienie

W odwołaniu należy wykazać, że decyzja ubezpieczyciela jest błędna i wskazać na wysokość świadczenia, która jest należna zdaniem ubezpieczonego. Oznacza to, że odwołanie trzeba poprzeć dowodami, takimi jak choćby niezależna opinia rzeczoznawcy, biegłego lekarza, adwokata, wykaz cen części niezbędnych do naprawy pojazdu, aktualne cenniki serwisów lub zakładów naprawczych, usług rehabilitacyjnych - oczywiście stosownie do tego, czego dotyczy sprawa.

Składając odwołanie od decyzji, warto pamiętać, że nie wolno kłamać. Wyłudzenie odszkodowania to przestępstwo ścigane na podstawie Kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8!

Informacje, które trzeba zawrzeć w odwołaniu od decyzji

W odwołaniu muszą znaleźć się dane osoby pokrzywdzonej, dane towarzystwa ubezpieczeniowego, dane dotyczące sprawy, czyli numer polisy ubezpieczeniowej, numer szkody i numer decyzji, którą nie zgadza się poszkodowany, jak również uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Uzasadnienie powinno wskazywać na zebrane dowody przemawiające na korzyść poszkodowanego.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Termin składania odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Dobrą wiadomością jest to, że na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela jest sporo czasu. Co do zasady roszczenia przedawniają się dopiero po 3 latach, a czasem ten okres może zostać wydłużony, na przykład w sytuacji, gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa. Można zatem na spokojnie przemyśleć swoją sytuację, zebrać materiały dowodowe i dopiero wtedy złożyć dokumenty dotyczące odwołania. Można to zrobić ustnie, na przykład dzwoniąc na infolinię towarzystwa ubezpieczeniowego, choć jeszcze lepszą formą jest przesłanie odwołania drogą elektroniczną lub listowną. Wzór odwołania pomoże przygotować dokument w formie pisemnej.

A co jeśli odwołanie okaże się nieskuteczne i ubezpieczyciel podtrzyma swoją decyzję? Możesz dalej dochodzić swoich racji, korzystając z metod polubownego rozwiązywania sporów lub kierując sprawę do sądu powszechnego.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest jednym z narzędzi tzw. miękkiej windykacji. Pobierz DARMOWY wzór/druk Wezwania do Zapłaty w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
wezwanie-do-zaplaty

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski to jedno z rozwiązań, z których skorzystać mogą ojcowie. Pobierz DARMOWY wzór/druk Wniosku o Urlop Ojcowski w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
wniosek-o-urlop-ojcowski

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.