Coraz więcej osób zakłada własną działalność gospodarczą. Pójście na swoje to jednak nie tylko jedna z dróg do osiągnięcia sukcesu, ale przede wszystkim sporo wyrzeczeń, nerwów i odpowiedzialność, a w pewnym momencie także konieczność zdobycia środków finansowych. Z pomocą przychodzą wówczas na przykład fundusze venture capital.


Czym jest venture capital?

Z określeniem tym spotkaliście się pewnie nie raz. Nie wszyscy wiedzą jednak, czym są fundusze venture capital, a także jakie szanse dają przedsiębiorcom. To - najprościej tłumacząc - forma finansowania innowacyjnych projektów podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz venture capital to co do zasady pomoc finansowa ze strony dużych i dobrze prosperujących przedsiębiorstw. W praktyce polega ona na wykupieniu przez większego gracza udziałów lub akcji mniejszych i rokujących firm.


Fundusz venture capital - charakterystyka i model


Venture capital zdobywają w naszym kraju coraz większą popularność. Cały model biznesowy przywędrował do nas oczywiście z Zachodu. Fundusze wysokiego ryzyka spotykane są głównie w branżach związanych z nowymi technologiami, które cechuje spora innowacyjność. W przypadku venture capital mowa ponadto o dużej niepewności co do przyszłości danego przedsięwzięcia. Finansowanie odbywa się bowiem zazwyczaj na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Bardzo często zdarza się tak, że spółka venture inwestuje w pozornie świetny pomysł, a rzeczywistość okazuje się brutalna.Jak funkcjonuje fundusz venture capital?

Zgodnie z filozofią tego modelu działania najważniejsza jest cierpliwość i przyszły zwrot z inwestycji. Środki w ramach venture capital nie są pożyczką ani kredytem, ale wkładem w dany projekt. Najczęściej tego rodzaju finansowanie polega na tym, że duża firma kupuje udziały mniejszego przedsiębiorstwa, które funkcjonuje na wzrostowym rynku. Transakcja jest oczywiście poprzedzona licznymi badaniami i sprawdzeniem sprawozdań finansowych, a także analizą ryzyka. W większości przypadków mowa bowiem o ogromnych kwotach. Pozyskane w ten sposób środki zagospodarowane są w taki sposób, aby w perspektywie kilku lat uzyskać zwrot z inwestycji. Jeśli tak się stanie lub akcje osiągną wyższą cenę niż w chwili ich zakupu, większy podmiot sprzedaje udziały albo czerpie zysk z tych akcji.


Jakimi firmami interesują się fundusze venture capital?


Przede wszystkim należy podkreślić, że na rynku istnieje spora konkurencja. Zarówno jeśli chodzi o same fundusze wysokiego ryzyka, jak i podmioty z sektora MŚP, które chętnie pozyskają wsparcie finansowe. Duże przedsiębiorstwa wybierają najczęściej spółki młode, ale już na tyle doświadczone, że zdążyły już wypracować długoterminowy model działania. W cenie są firmy inwestujące w nowe technologie, które do rozwoju potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki.


Venture capital – zalety i wady

Każde rozwiązanie w biznesie ma oczywiście swoje plusy oraz minusy. Podobnie jest z funduszami venture capital, które przez wielu przedsiębiorców traktowane są jako zło konieczne. W wielu przypadkach wejście zewnętrznego kapitału pozbawia przedsiębiorców pierwotnej motywacji i pasji. Chęć stworzenia czegoś wyjątkowego gubi się pod tabelkami z wynikami finansowymi, a duże przedsiębiorstwo, które ma już udziały w interesie zaczyna patrzeć na ręce pomysłodawcom całego przedsięwzięcia.


Fundusze wysokiego ryzyka - czy to ma sens?

Z drugiej strony jednak żaden biznes nie przetrwa bez płynności finansowej. Pomysł to niestety nadal za mało, aby podbić świat. Liczy się pieniądz, który można pozyskać od większego przedsiębiorstwa. Ważne jest to, że mniejsze podmioty z sektora MŚP niczego nie ryzykują. To fundusze wykładają potrzebny kapitał i to one w ostateczności, jeśli coś pójdzie nie tak, mogą się z nim pożegnać. Ten rodzaj finansowania inwestycji jest więc przeznaczony głównie dla firm, które nie potrafią zdobyć środków w inny sposób, a jednocześnie mają dobrze rokujące plany, które bez pieniędzy nie mogą zostać zrealizowane.


Spółka venture a utrata wpływu


Do niewątpliwych wad całego rozwiązania należy z pewnością to, że mniejszy podmiot traci zazwyczaj możliwość podejmowania jakichkolwiek decyzji w spółce. Duże przedsiębiorstwo przejmując większość udziałów uzyskuje tak naprawdę pełnię władzy. Kolejnym problemem może okazać się późniejsza zmiana wspólnika. Wiele funduszy po kilku latach i osiągnięciu celu finansowego pozbywa się akcji czy udziałów na rzecz innego podmiotu. Mniejsze przedsiębiorstwo nie ma wówczas wpływu na to, kto zostanie jego nowym partnerem biznesowym.