Jak wygląda praca wychowawcy w domu dziecka?

Praca w domu dziecka odbywa się w systemie ciągłym, co wynika z jej specyfiki. Wychowawca sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi, jednocześnie wkraczając w pewnych aspektach w rolę rodzica. Do jego obowiązków należy między innymi:


 • wypełnianie dokumentacji,
 • prowadzenie rozmów wychowawczych z podopiecznymi,
 • zabieranie dzieci do lekarza i na badania specjalistyczne,
 • uczęszczanie na wywiadówki w szkołach,
 • dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci,
 • wspieranie rozwoju podopiecznych.

Wychowawca w domu dziecka odpowiada za podopiecznych, dlatego też jest to praca wymagająca skupienia oraz podejmowania ważnych decyzji. Każdy zatrudniony w placówce musi posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne, a więc wykształcenie w zakresie pedagogiki lub pokrewne. Wychowawca wykonuje swoje obowiązki zarówno na terenie placówki, jak i poza nim, w zależności od przydzielonych zadań. Współpracuje też ściśle ze specjalistami zatrudnionymi w domu dziecka - lekarzami, psychologami czy terapeutami. W większości placówek obowiązuje obecnie rejestracja czasu pracy, dzięki której można nie tylko kontrolować, w jakich godzinach stawiają się w miejscu zatrudnienia poszczególne osoby, lecz również efektywnie planować dzień i podział zadań.


Ile godzin tygodniowo pracuje wychowawca w domu dziecka?

Wychowawca w domu dziecka pracuje w systemie zmianowym - w placówce zawsze być na stanowisku osoba, która będzie miała pod opieką dzieci. To, ile godzin tygodniowo wychowawca wykonuje swoje obowiązki, zależy przede wszystkim od wymiaru etatu, na jaki jest zatrudniony. Najczęściej wychowawcy zatrudniani są na pełen etat, lecz dyrektorzy placówek mogą zaproponować im również mniejszy wymiar. Jeśli jednak wychowawca pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, to - co do zasady - tygodniowo spędza w domu dziecka 40 godzin. Każdego dnia może przepracować maksymalnie 12 godzin. Istnieje również możliwość zatrudnienia wychowawcy w systemie ciągłym - w takim przypadku może on pracować maksymalnie 43 godziny tygodniowo. Wychowawcy muszą być dostępni dla wychowanków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a więc grafik pracy należy ułożyć tak, aby z jednej strony przestrzegać zapisów Kodeksu Pracy, z drugiej strony zapewnić dzieciom opiekę.

Jak wygląda urlop wychowawcy?

Wiadomo już, jaka jest rola wychowawcy w domu dziecka oraz w jakich systemach może on podjąć zatrudnienie. Niemniej jednak, tak jak każdej osobie zatrudnionej na etacie, wychowawcy przysługuje urlop. Mowa przede wszystkim o urlopie wypoczynkowym, który został uregulowany w Kodeksie Pracy. Pracownikowi przysługuje 20 bądź 26 dni urlopu - jego wymiar zależny jest od posiadanego stażu pracy. Jak dokładnie wygląda procedura przydzielania urlopów? Otóż w systemie pracy ciągłym wychowawca ma obowiązek stawić się w miejscu zatrudnienia, jeśli dzień po przerwie przypada w sobotę lub w niedzielę. Tymczasem w przypadku równoważnego systemu pracy urlop udzielany jest wyłącznie w dni, w których pracownik figuruje w grafiku. Wychowawcy muszą złożyć odpowiedni wniosek - obecnie najczęściej wypełnia się elektroniczne wnioski urlopowe. Warto jednocześnie wspomnieć o planach urlopowych, które - co do zasady - powinny być tworzone w każdym zakładzie pracy. Ich ideą jest wybranie dni wolnych w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy placówki. Pracownik z wyprzedzeniem (zazwyczaj na początku roku kalendarzowego) planuje nieobecność, pozostawiając jednocześnie 4 dni tak zwanego urlopu na żądanie. Pamiętajmy, że wychowawcom w domu dziecka przysługuje również urlop okolicznościowy, który jest udzielany niezależnie od urlopu wypoczynkowego, zazwyczaj w nagłych sytuacjach. Pracodawca ma obowiązek go udzielić, jednak w pewnych przypadkach pracownik powinien wcześniej zawiadomić o chęci jego wykorzystania, na przykład gdy planuje własny ślub.

O czym pamiętać ustając grafik wychowawcy w domu dziecka?

Jak planować grafik pracy w domu dziecka? Najczęściej w tego typu placówkach pracuje się na trzy zmiany - w godzinach:

 • 6:00-14:00 (zmiana poranna),
 • 14:00-22:00 (zmiana popołudniowa),
 • 22:00-6:00 (zmiana nocna).

Wychowawcy najczęściej spędzają w pracy 8 godzin dziennie, jednak bywa i tak, że muszą pracować dłużej - należy pamiętać, że mogą wykonywać obowiązki maksymalnie 12 godzin każdego dnia. Opieka musi być zapewniona dzieciom przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Układając grafik, należy wziąć pod uwagę ewentualne dni wolne, jakie pracownicy chcą wybrać w danym miesiącu. Dlatego też bardzo pomocne okazują się plany urlopowe, które warto sporządzać w okresie rocznym lub przynajmniej miesięcznym. Ułożenie grafiku pracy wychowawców to zadanie, w którym trzeba uwzględnić także potrzeby własne pracowników, na przykład związane z koniecznością udania się do lekarza na zaplanowaną wizytę. Jak wspomniano wyżej, nie może dojść do sytuacji, w której żaden wychowawca nie stawi się w miejscu pracy. W przypadku nieplanowanej nieobecności, której przyczyną jest na przykład choroba, zachodzi konieczność skorygowania grafiku pracy wychowawców. Należy ułożyć go tak, aby zapewnić dzieciom opiekę. Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia zarządzania zespołem specjalistów, takich jak:

 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pielęgniarki,
 • fizjoterapeuci,
 • lekarze.

Nie pracują oni bowiem w systemie ciągłym, wykonując swoje obowiązki jedynie kilka lub kilkanaście godzin tygodniowo. W wielu przypadkach obowiązują ich stałe godziny pracy, które w razie potrzeby mogą ulec ewentualnej korekcie. Zaplanowanie pracy specjalistów jest więc znacznie łatwiejsze, niż ułożenie grafiku dla wychowawców. W dobie komputeryzacji zadanie to staje się nieco prostsze, głównie za sprawą nowoczesnych programów, uwzględniających specyfikę danego zawodu. Grafiki pracy wychowawcy w domu dziecka najczęściej dostarcza się pracownikom w wersji elektronicznej, dzięki czemu w krótkim czasie mogą się z nimi zapoznać.