Coraz więcej osób w naszym kraju decyduje się na założenie własnej firmy. Prowadzenie działalności gospodarcze wydaje się większości z nich dobrą alternatywą dla pracy na etacie. W wielu przypadkach działanie na własny rachunek może okazać się świetnym rozwiązaniem. To duża swoboda podejmowania decyzji i możliwość zarobienia o wiele większych kwot niż w pracy u kogoś. Wystarczy trafić w swoją niszę, wykazać się skrupulatnością i potrafić przekuć dobry pomysł w sukces. W tym wszystkim nie można jednak zapominać o pewnych wymogach, jakie na przedsiębiorcę nakłada prawo.


Jednoosobowa działalność gospodarcza


To najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jeszcze nigdy nie było tak proste, jak obecnie. W praktyce wystarczy wykonać zaledwie kilka prostych kroków, aby móc mianować się przedsiębiorcą. W pierwszej kolejności osoba zakładająca firmę musi wypełnić formularz 1-CEiDG. Należy tam podać między innymi nazwę firmy, dane właściciela, formę i częstotliwość opodatkowania, klasyfikację firmy w PKD, numer konta bankowego firmy, a także wiele innych danych. Wniosek taki składa się do właściwego urzędu miasta, skąd informacje te wędrują automatycznie do urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz można dostarczyć osobiście, jak i przesłać elektronicznie, wypełniając go na odpowiedniej stronie.


Czym jest pieczątka firmowa?


Prowadzenie swojego przedsiębiorstwa jest związane z kilkoma podstawowymi wymogami. Wielu biznesmenów zastanawia się jednak, czy należy do nich konieczność wyrobienia pieczątki firmowej? Okazuje się, że pieczątka firmy jednoosobowej nie jest wymagana przepisami prawa. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku spółek prawa handlowego. Mimo braku takiego obowiązku, nie posiadanie pieczątki może okazać się nieco uciążliwe. Szczególnie, gdy mówimy o składaniu wniosków urzędowych, czy choćby nawet załatwianiu wielu spraw w bankach.
Pieczątka firmy jednoosobowej


Jak już wspomniano, przy jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółce nie ma obowiązku wyrabiania pieczątki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to zrobić. Przedsiębiorca ma w tej materii zupełną swobodę i tylko od niego zależy, czy nabędzie pieczątkę. Warto dodać, że jest to mocny atut w przypadku wypełniania wielu druków urzędowych, a także wystawiania faktur itp. Przybicie pieczęci firmy wygląda bardzo profesjonalnie i podwyższa w oczach kontrahentów rangę przedsiębiorstwa. W praktyce zdarza się także, że urzędnicy nie chcą przyjąć danego pisma właśnie z uwagi na brak pieczątki. Ich zdaniem z tego powodu dokument może wyglądać na mało autentyczny. Wówczas jedynym wyjściem z sytuacji, stosowanym dość często, jest złożenie oświadczenia o braku stempla przedsiębiorstwa lub zaznaczeniu na dokumencie, że nie posiada się pieczątki.


Pieczątka firmy - co warto wiedzieć?


Pieczątka firmowa pełni funkcje informacyjne, stanowiąc pewnego rodzaju wizytówkę przedsiębiorstwa. Warto zadbać o jej prawidłowy wygląd i umieścić na niej niezbędne dane.


Co powinno być na pieczątce?


Wiele zależy od tego czy pieczątka firmowa określa jednoosobową działalność gospodarczą czy też spółkę. Biorąc pod uwagę oba przypadki, warto wymienić kilka elementów i zastanowić się, czy będą one konieczne na pieczęci. Mowa między innymi o nazwie firmy, Numerze Identyfikacji Podatkowej, adresie siedziby przedsiębiorstwa, numerze REGON, wysokości kapitału zakładowego, numerze KRS i nazwie sądu rejestrowego.


Jakie wymogi musi spełnić pieczątka firmowa?


Pieczątka firmy może mieć różny wzór. W tym zakresie nie istnieją bowiem przepisy prawa, które określałyby wytyczne, jak taka pieczątka ma dokładnie wyglądać. Wszystko jest więc kwestią oceny i prowadzi do tego, że to przedsiębiorca sam musi zaprojektować stempel. Można jednak zastanowić się na tym, jakie dokładnie dane będą niezbędne na takiej pieczęci. W sytuacji, gdy wyrabiamy pieczątkę spółki z o.o. należy umieścić na niej przede wszystkim nazwę spółki (zazwyczaj skróconą, taką samą, jaką podało się w akcie założycielskim), numer NIP oraz adres siedziby podmiotu gospodarczego. Co ważne, na pieczątce spółki umieszcza się zawsze wartość kapitału zakładowego oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wynika to wprost z przepisów kodeksu spółek handlowych. 


Pieczątka firmy jednoosobowej - co powinna zawierać


Wszelkie dylematy znikają jeśli mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej. Pieczątka firmowa jest wówczas bardzo uproszczona. Tego typu przedsiębiorstwo nie posiada bowiem tzw. kapitału zakładowego, nie ma także wpisu w sądzie rejestrowym. Stempel jednoosobowej firmy powinien posiadać więc jej nazwę (w dużej części przypadków to po prostu imię i nazwisko właściciela), Numer Identyfikacji Podatkowej, a także adres pod którym działa przedsiębiorstwo. Na pieczątce rzadziej umieszcza się natomiast numer REGON. Dawniej taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców ustawa o statystyce publicznej, ale w tej chwili nie ma już takiego przepisu.


Pieczątka firmowa wymogi a rzeczywistość


To jedynie podstawowe dane, jakie może posiadać pieczątka firmy. Wielu przedsiębiorców, korzystając z braku uregulowań w tym zakresie, dodaje jeszcze inne informacje. Jako dodatkowy element można uznać na przykład adres mailowy, adres strony internetowej firmy, numer telefonu. Pieczątka pełni wówczas rolę wizytówki danego biznesu. Warto wspomnieć, że dobrym uzupełnieniem pieczątki jest między innymi papeteria firmowa, na której także można umieścić wspomniane wyżej informacje. Korzysta z tego coraz więcej, i to nie zawsze, dużych firm. Podsumowując, warto wyrobić pieczątkę firmową. Posiadanie jej może przynieść sporo korzyści, a wielu okolicznościach ułatwić załatwianie spraw urzędowych i nie tylko.