Prowadzenie sklepu spożywczego to nie tylko nadzorowanie pracy pracowników, odpowiedzialnych za obsługę klienta, dbanie o zatowarowanie czy czuwanie nad księgowością i sprawami kadrowo-płacowymi. To także zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jednym z nich jest przygotowywanie planu pracy. Pomagają w tym narzędzia, które automatyzują ten proces.

Automatyczny grafik pracy w sklepie spożywczym

Automatyczne systemy planowania grafików pracy przynoszą wiele korzyści dla zarządzających sklepami spożywczymi. Ograniczenie roli człowieka w procesie tworzenia grafiku oznacza mniej typowych błędów ludzkich, gwarancję zgodności harmonogramu z przepisami prawa pracy i większą efektywność pracy punktu handlowego. Algorytmy uwzględniają zarówno preferencje pracowników, jak i potrzeby sklepu, co pozwala na optymalne dostosowanie grafiku do zmieniających się warunków. Istotne znaczenie ma też fakt, że wprowadzenie automatycznego grafiku skraca czas potrzebny na tworzenie planów pracy oraz minimalizuje ryzyko niedoborów czy nadmiarów pracowników.

Automatyzując grafik pracy w sklepie spożywczym, można powiązać go z innymi przydatnymi narzędziami, na przykład służącymi do monitorowania czasu pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu można też przesyłać pracownikom w czasie rzeczywistym powiadomienia o wszelkich ewentualnych zmianach w harmonogramie pracy, wynikającym na przykład z niedyspozycji niektórych członków załogi. Nie ma też trudności z przekazaniem całej załodze grafiku pracy na kolejny miesiąc. Wszystko to sprawia, że automatyczny grafik pracy, do którego każdy pracownik może mieć dostęp za pośrednictwem dedykowanej aplikacji, sprawdza się dużo lepiej niż tradycyjny, papierowy dokument wywieszony na sklepowym zapleczu.

Wymiar czasu pracy w sklepie spożywczym

Zgodnie z Kodeksem pracy maksymalny czas pracy wynosi 8 godzin dziennie, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, co daje 40-godzinny tydzień pracy w maksymalnie 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Harmonogram czasu pracy musi uwzględniać oprócz podstawowego wymiaru czasu pracy, prawo pracownika do odpoczynku dobowego, jak również odpoczynek tygodniowy. Zgodnie z prawem pracownikom przysługuje przynajmniej jedna wolna niedziela raz na cztery tygodnie, ale ze względu na zakaz handlu w niedziele nie trzeba do tej kwestii przywiązywać większej uwagi.

Oczywiście bardzo często zdarza się, że ze względu na długie godziny otwarcia sklepów spożywczych, ich właściciele decydują się na wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy, tym bardziej, że praca w sklepie często wykracza poza standardowe godziny otwarcia lokalu handlowego. Przyjęcie dostawy, rozliczenie kasy, sprzątanie sklepu, rozkładanie towaru czy przeprowadzanie inwentaryzacji to tylko niektóre z licznych zadań przeprowadzanych przed otwarciem sklepu lub tuż po jego zamknięciu. Pracodawcy chętnie decydują się też na równoważny system czasu pracy ze względu na zmienne natężenie ruchu w trakcie tygodnia i miesiąca. Dzięki temu możliwe jest wydłużenie zmiany do 12 godzin bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu godzin nadliczbowych, pod warunkiem skrócenia czasu pracy w dniach, kiedy pracy w sklepie jest mniej. Ze względu na charakterystyczną dla handlu zmienność i sezonowość sprzedaży dobrze sprawdzają się dłuższe, chociażby kwartalne okresy rozliczeniowe, ze względu na większą elastyczność.

Chcąc prawidłowo przygotować harmonogram czasu pracy w sklepie spożywczym, należy określić, ile godzin powinni przepracować pracownicy w danym okresie. W tym celu trzeba pomnożyć 40 godzin pracy, czyli normę tygodniową dla pracowników zatrudnionych na pełen etat, przez liczbę pełnych tygodni w danym okresie rozliczeniowym i dodać iloczyn liczby tzw. roboczych dni wystających i normy dobowej, czyli 8 godzin. Otrzymany wynik należy pomniejszyć za każde święto przypadające w danym okresie rozliczeniowym, jeśli przypada w innym dniu niż niedziela, a więc o 8 godzin za każdy taki dzień. Wszystkie godziny przepracowane powyżej otrzymanego wyniku należy traktować jako praca w godzinach nadliczbowych.


Zaplanuj harmonogram pracy online z inEwi!

Interesuje Cię precyzyjne oraz sprawne przygotowywanie harmonogramu pracy? Sprawdź nasz program do automatycznego planowania grafiku pracy online.

Automatyczny grafik pracy - korzyści

Automatyzując grafik pracy w sklepie spożywczym, można zapomnieć o konieczności ciągłego kontrolowania wymiaru czasu pracy, dostosowywania grafiku pracy do planu urlopowego, zwolnień lekarskich i innych czynników, które mają znaczny wpływ na organizację pracy, gdyż dedykowane narzędzia zrobią to szybko i bezbłędnie. Narzędzia te mogą też uwzględnić specyfikę pracy w sklepie spożywczym, biorąc pod uwagę plan sprzedaży na podstawie danych historycznych i przewidywanych trendów, ilość klientów, którą może obsłużyć jeden kasjer w ciągu swojej zmiany, z uwzględnieniem wartości średniego koszyka zakupowego, a także średniej ilości klientów z podziałem na pory dnia, jak również terminy dostaw, akcji promocyjnych i innych czynników, które wpływają na wydajność i efektywność pracy. Mogą też wziąć pod uwagę predyspozycje poszczególnych pracowników. Precyzyjne ułożenie planu pracy pozwala nie tylko zadbać o pracowników i funkcjonowanie sklepu, ale też zoptymalizować proces obsługi klienta.

Podsumowanie

Automatyczny grafik pracy to rozwiązanie, które nie tylko usprawnia organizację pracy w handlu, ale także pozwala lepiej wykorzystać zasoby ludzkie i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, jak również do obowiązujących przepisów. Korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania są niezaprzeczalne, gdyż wpływają na bardziej efektywne funkcjonowanie sklepów spożywczych, z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i klientów.


Zobacz również:

Grafik pracy w sklepie - jak go ułożyć?

Automatyczny grafik pracy - wady i zalety

Jak szybko i zgodnie z Kodeksem Pracy przygotować grafik pracownika miesięczny?