Umowa o dzieło - inEwi

Umowa o dzieło. Pobierz darmowy wzór, druk.

Darmowy wzór umowy o dzieło w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie.

Przepisy dotyczące umowy o dzieło reguluje Kodeks Cywilny. W umowie o dzieło zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła np. wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie czy też naprawa, wykonanie ogrodzenia, stołu, chodnika, bądź wykonanie projektu albo opracowanie logo firmy; a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty określonego wynagrodzenia.

Obowiązkowo powinny znaleźć się jasne oznaczenia stron wraz z pełnymi danymi - zleceniobiorca i zleceniodawca, określenie przedmiotu umowy o dzieło oraz wysokość wynagrodzenia.

Umowa o dzieło.

Umowa o dzieło - inEwi

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw - inEwi

Zacznij rejestrować czas pracy systemem online!

Ewidencja czasu pracy

Zagwarantuj Twojej firmie precyzyjną i bezproblemową kontrolę czasu pracy pracowników.

Zacznij korzystać z systemu RCP, który zapewnia łatwą w obsłudze rejestrację oraz ewidencję czasu pracy pracowników m.in. monitorując spóźnienia, nadgodziny i nieobecności oraz ułatwia prowadzenie miesięcznych rozliczeń płacowych.

Dołącz do grona naszych klientów!

Z naszych rozwiązań korzystają firmy z każdej branży oraz różnej wielkości - małe, średnie oraz korporacje.

150000+ użytkowników