Umowa użyczenia lokalu. Pobierz darmowy wzór.

umowa-uzyczenia-lokalu

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego to stosunkowo mało znane rozwiązanie, którego zastosowanie jest jednak czasem bardzo uzasadnione. Dlatego warto poznać ten typ umowy oraz dowiedzieć się, jak ją sporządzić i kiedy warto to zrobić.

Umowa użyczenia lokalu - wzór do pobrania

Chcesz oddać w użytkowanie osobom trzecim lokal mieszkalny, którego jesteś właścicielem? Możesz to zrobić z pomocą szczególnej formy prawnej, jaką jest umowa użyczenia. Ma ona charakter nieodpłatny, ale dobrze precyzuje prawa i obowiązki ciążące na stronach umowy. Pobierz wzór umowy użyczenia, tak aby zawrzeć zgodną z prawem, wiążącą i dbającą o interesy obu stron umowę.

Umowa użyczenia lokalu - co to jest?

Umowa użyczenia lokalu jest umową, z której użyczający oddaje do użytku przez osobę biorącą do używania lokal mieszkalny, na czas określony lub nieokreślony. Pod wieloma względami umowa użyczenia lokalu jest podobna do typowej umowy najmu mieszkania, ale różni ją przede wszystkim kwestia finansów. O ile umowa najmu polega na oddaniu najemcy lokalu mieszkalnego do użytku w zamian za umówioną opłatę, to w przypadku umowy użyczenia lokalu właściciel udostępnia nieruchomość na bezpłatne używanie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Obowiązki użyczającego lokal mieszkalny

Z racji tego, że umowa użyczenia lokalu mieszkalnego ma charakter nieodpłatny i użyczający nie osiąga korzyści finansowych, nie musi też spełniać szczególnych obowiązków względem osoby biorącej lokal w użytkowanie. Użyczający odpowiada wyłącznie za wady przedmiotu umowy, które były przyczyną jakiejkolwiek szkody biorącego w używanie. Innymi słowy, jeśli biorący w używanie lokal mieszkalny, doznał uszczerbku z powodu zatajenia wad lokalu, o których użyczający wiedział, ale je zataił, to może domagać się odszkodowania.

Obowiązki biorącego w używanie lokal mieszkalny

Charakter umowy użyczenia lokalu mieszkalnego sprawia, że większość obowiązków leży po stronie biorącego w używanie. Strona ta ma obowiązek korzystania z lokalu mieszkalnego w sposób zgodny z przeznaczeniem i musi ponosić koszty związane z utrzymaniem użyczonego lokalu, a więc między innymi z wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi lokalu oraz pokryć ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania danego lokalu, a do tego nie ma prawa przekazać przedmiotu umowy osobom trzecim. Biorący w używanie nie ponosi jedynie odpowiedzialności za zużycie lokalu, będące konsekwencją normalnego, właściwego użytkowania. 

Jak przygotować umowę użyczenia lokalu mieszkalnego?

Dobrze napisana umowa użyczenia lokalu mieszkalnego zawiera takie elementy jak:

  • oznaczenie stron umowy,
  • opis przedmiotu umowy użyczenia, czyli w przypadku lokalu mieszkalnego będzie to jego adres, powierzchnia i liczba pomieszczeń,
  • opis stanu technicznego nieruchomości,
  • czas trwania umowy, która może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony,
  • ustalenia dotyczące ponoszenia kosztów związanych z opłatami eksploatacyjnymi lokalu,
  • zasady dotyczące sposobu zakończenia umowy użyczenia lokalu, na przykład prawo do zakończenia umowy ze skutkiem natychmiastowym albo do przedwczesnego zakończenia umowy użyczenia lokalu mieszkalnego, jeśli ten stanie się porzebny użyczającemu,
  • zapis, że sprawy nieuregulowane w umowie są rozstrzygane w oparciu o Kodeks cywilny,
  • podpisy stron, z których każda dostaje własny egzemplarz umowy.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa darowizny

Podstawową cechą darowizny jest bezpłatny charakter dokonanego świadczenia. Pobierz DARMOWY wzór/druk Umowy Darowizny w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
umowa-darowizny

Umowa o dzieło

Darmowy wzór umowy o dzieło w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie.

·
umowa-o-dzielo-z-przeniesieniem-praw

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.