·4 min czytania

Emerytura matczyna – co to?

Emerytura matczyna – co to?

Kilka milionów naszych rodaków ma uprawnienia do uzyskiwania co miesiąc świadczenia emerytalnego. Od jakiegoś czasu istnieje możliwość pobierania środków z programu Mama 4 Plus. Dla kogo dokładnie przeznaczona jest matczyna emerytura, jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać oraz jaka jest jej wysokość? Odpowiedzi na te i wiele innych ważnych pytań znajdziecie w naszym materiale!

Wychowywanie kilkorga dzieci to spore wyzwanie finansowe i mnóstwo wyrzeczeń. Wielu rodziców jest zmuszonych do kompletnej zmiany swojego życia, w tym bardzo często rezygnacji lub ograniczenia pracy zawodowej. Aby móc w pełni zająć się dziećmi potrzebny jest bowiem czas, a pracując na pełen etat trudno mówić o elastyczności w tym zakresie. To dlatego państwo od lat wychodzi naprzeciw wielodzietnym rodzinom, a jednym ze sposobów na ułatwienie im codziennego funkcjonowania jest właśnie emerytura 4+. O co dokładnie chodzi? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czym jest emerytura Mama 4+?

Wiele osób przechodząc na emeryturę musi obniżyć standard swojego życia i podchodzić do wielu kwestii bardziej oszczędnie niż dotychczas. Wiąże się to oczywiście ze stosunkowo niskimi świadczeniami, które uzyskuje się po zakończeniu pracy zawodowej. Codzienność polskiego emeryta nie jest łatwa, a spora część musi żyć niezwykle skromnie, aby starczyło środków na podstawowe potrzeby. Ze szczególnie trudną sytuacją mierzą się osoby, które całe dorosłe życie poświęciły nie na pracę zawodową, lecz wychowanie dzieci. W takich przypadkach nie można mówić o godnym świadczeniu, o ile w ogóle się je otrzyma. Rezygnacja z pracy jest zazwyczaj związana z zaprzestaniem opłacania składek ZUS, a to prowadzi do niskiej lub zerowej emerytury.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Emerytura dla matki 4 dzieci - po co?

Z tego powodu rząd przyjął rozwiązania prawne, dzięki którym od 1 marca 2019 roku zarówno matki, jak i ojcowie, którzy porzucili pracę zarobkową po to, aby zająć się opieką nad swoimi dziećmi mogą liczyć na specjalne rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Tak zwana matczyna emerytura ma zapewnić im niezbędne środki finansowe, dzięki którym nie będą musieli obawiać się o swoją przyszłość. Emerytura ta przysługuje jednak wąskiej grupie, która spełnia określone w przepisach ustawowych kryteria.

Kto może otrzymać emeryturę dla matek 4+?

Emerytura dla matek jest adresowana przede wszystkim dla kobiet, które nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, a jednocześnie ukończyły 60. rok życia oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci. Świadczenie mogą ponadto otrzymywać ojcowie, którzy ukończyli 65 lat i wychowali co najmniej 4 dzieci, ale tylko w przypadku, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonków, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Ponadto, emeryturę otrzymają wyłącznie osoby mieszkające w Polsce, które od minimum 10 lat mają w naszym kraju interes życiowy. Mogą to być obywatele RP, ale także jednego z państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zalegalizowali swój pobyt w Polsce.

Jak ubiegać się o emeryturę 4+?

Emerytura matczyna nie jest przyznawana automatycznie, lecz na wyraźny wniosek zainteresowanej osoby. Aby móc uzyskać świadczenie należy spełnić jednak kilka formalności. We wniosku trzeba podać dane osobowe, adres zamieszkania, do korespondencji, a także informację, w jaki sposób mają być dostarczone środki. Każdy tego typu dokument należy własnoręcznie podpisać. Na tym oczywiście nie koniec, ponieważ kolejnym etapem jest dołączenie do wniosku różnego typu dokumentów. Wśród załączników muszą znaleźć się przede wszystkim: akt urodzenia dzieci lub orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, informacja o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby uprawnionej do świadczenia, a także inne dokumenty, które w danym przypadku mogą mieć jakikolwiek wpływ na decyzję.

Matczyna emerytura a oświadczenie

Warto dodać, że do każdej sprawy ZUS podchodzi indywidualnie, rozpatrując wniosek pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Wnioskodawca musi także złożyć oświadczenia dotyczące innych pobieranych emerytur czy rent, wysokości uzyskiwanego dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, posiadania gospodarstwa rolnego itp. Ponadto, konieczne będzie złożenie zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o uzyskiwanych zarobkach, czy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości innych pobieranych świadczeń. Najważniejszym aspektem jest w tym przypadku szczegółowe udokumentowanie wszystkich okoliczności, które mogą rzucać światło na obecną sytuację osobistą i majątkową osoby ubiegającej się o emeryturę matczyną. Każdy wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrywany jest przez prezes ZUS, a od decyzji odmownej można się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS lub zwrócić się z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sam ZUS.

Ile wynosi emerytura matczyna?

Na koniec należy wskazać, ile wynosi dodatek do emerytury za urodzenie dziecka. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez sam ZUS, od 1 marca 2020 roku osoby spełniające wyżej wymienione kryteria, mogą liczyć na 1200 zł brutto (943 zł netto) miesięcznie. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, ale nie może być wyższe od najniższej emerytury. Jeśli uprawniona osoba otrzyma świadczenie w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, wtedy suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i emerytury lub renty, którą pobiera, nie może być wyższa od najniższej emerytury. Środki te będą każdego miesiąca wpłacane na podane we wniosku konto bankowe lub w inny wskazany sposób.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.