·5 min czytania

Jak obliczyć wydajność pracy?

Jak obliczyć wydajność pracy?

Co to jest wydajność pracy – definicja

Wydajność pracy jest metryką ekonomiczną, która odzwierciedla wielkość i efektywność pracy pracowników. Pytanie o to, jak osiągnąć optymalną wydajność, jest zawsze aktualne i stanowi wyzwanie. Nie jest łatwo określić czynniki wpływające na efektywność zawodową pracowników i efekty ich starań w stosunku do otrzymywanych wynagrodzeń.

Pomiar wydajności pracy odzwierciedla, jak efektywnie pracownik wykonał powierzone mu zadanie (zależy to od specyfiki firmy i stanowiska wybranego pracownika). Na przykład wdrożenie części technologii produkcji lub określony wskaźnik KPI wyrażony w liczbie klientów, których pracownik pozyskał w ciągu tygodnia.

Jakie są rodzaje wydajności pracy?

Wydajność pracy może odzwierciedlać funkcjonalność różnych szczebli w organizacji. Zanim dowiemy się, jak obliczyć produktywność pracy, konieczne jest określenie zakresu:

 • Wydajność indywidualna. W idealnych warunkach jest to wskaźnik wydajności pracy na jednego zatrudnionego. Ile zadań pracownik zrealizował w danym czasie, na przykład — ile produktu wyprodukował.
 • Wydajność zbiorowa. Jest to wartość średnia dla pododdziału lub całej firmy. Odzwierciedla ona efektywność wspólnej pracy Twoich pracowników.
 • Wydajność społeczna. Jest to miara wyników pracy przedsiębiorstwa w skali branży i całej gospodarki narodowej. Rozważania na temat zasięgu społecznego są właściwe jedynie dla największych gałęzi przemysłu, które mają wpływ na gospodarkę kraju i świata.

Czynniki wpływające na wydajność pracy

Należy pamiętać, że w odniesieniu do pracy z wydajnością pracy wynagrodzenia pracowników nie są szacowane. Aby obliczyć wzrost produktywności, pracę pracowników firmy przedstawia się w dwóch metrykach. Wzory na te dwie metryki pozwolą ocenić efektywność ekonomii leżącej u podstaw branży. Oto czynniki wzrostu wydajności pracy:

 • Dane wyjściowe do obliczenia wydajności pracy

Jest to naturalna miara produktywności pracownika wyrażona w postaci wyprodukowanych dóbr, świadczonych usług czy wdrożonych rozwiązań technologicznych. Średnią można określić, biorąc stosunek produkcji do liczby pracowników w dziale lub firmie. Średnia roczna produkcja jest odpowiednio szacowana dla danego roku, a podobną metodę można zastosować do określenia wydajności pracy dla dowolnego okresu czasu.

 • Pracochłonność jako określenie nakładów pracy pracowników — wydajność pracownika a czas pracy

Nie zawsze możliwe jest oszacowanie konkretnego lub średniego parametru naturalnego. Weźmy przykład działu specjalizującego się w naprawach. W jaki sposób obliczyć dane wyjściowe dla niego? W tym przypadku efektywność wyspecjalizowanego personelu nie może być uzyskana w ujęciu ilościowym.

Można jednak zastosować inny wzór — taki, który za podstawę przyjmuje czas, a nie towary. Jest to nakład pracy. Obliczanie wydajności pracowników w przedsiębiorstwie według nakładów pracy polega na określeniu czasu, w którym pracownik lub dział wytwarzają docelową produkcję.

Jak wykonać pomiar wydajności pracy i jak ją obliczyć? 

Wzór wydajności pracy jest następujący:

B = V / T, gdzie:

 • B jest parametrem docelowym ilości pracy do analizy,
 • V to naturalna ilość produktu, która została wyprodukowana,
 • T to czas potrzebny na wyprodukowanie towaru.

Pojęcie "towaru" jest tu warunkowe, można wziąć np. roboczogodziny lub pieniądze. Ta wartość wydajności pracy jest zwykle wyrażana w jednostkach fizycznych — kilogramach lub jednostkach produktu. Metoda określania pracochłonności w aspekcie wydajności pracy jest nieco bardziej skomplikowana. Choć sam algorytm jest prosty:

TP = T / Q, gdzie:

 • TP to pracochłonność specjalisty lub działu organizacji (parametr docelowy),
 • T  — czas potrzebny do uzyskania wyniku,
 • Q — wynik odzwierciedlający skalę wykonanej pracy.

Wydajność pracy i sposoby jej mierzenia

Istnieją trzy sposoby oceny wzrostu wydajności pracy:

 • Technologiczny. Bezpośrednie koszty wdrożenia sekwencji produkcyjnej.
 • Usługowy. Koszty przeglądu serwisowego i naprawy sprzętu.
 • Administracyjny. Koszty zarządzania i organizacji produkcji.

Firma może wyprodukować docelowy produkt i uzyskać dany wynik z różną wydajnością. Suma pracochłonności procesu i utrzymania ruchu daje pracochłonność produkcji, a suma pracochłonności zarządzania daje pracochłonność całkowitą. Obliczenie rzeczywistego wzrostu wydajności pracy może być dokonane przy użyciu jednego parametru lub kombinacji parametrów.

W marketingu, na przykład, możesz użyć powyższych wzorów do określenia poziomu skuteczności indywidualnej kampanii marketingowej. Możesz również obliczyć średnią dla wszystkich kampanii w danym okresie. Dzięki temu zmiany wyników w branży zostaną pokazane w sposób konkretny. Zmiana produktywności może być oszacowana poprzez zwiększenie i każdą inną zmianę wynikowego parametru procesu pracy według następującego wzoru:

P = Q / H, gdzie:

 • P — poszukiwany parametr wynikowy,
 • Q — ilość wyprodukowanego produktu,
 • H — liczba pracowników, którzy wykonywali pracę.

W jaki sposób osiągnąć wzrost wydajności pracy?

Teraz możesz ocenić produktywność pracy i wydajność swoich pracowników. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że nie osiągają oni takich wyników, jakie mogliby osiągnąć, a ich wynagrodzenie nie odpowiada wynikom, musisz podjąć odpowiednie działania. Oto jak zwiększyć wydajność pracy:

 • Motywuj pracowników. Zwiększenie wydajności pracowników i średniej rocznej produkcji zależy w dużej mierze od posiadania systemu premii i nagród. Jeśli pracownik wie, że dzięki premii za wysoką jakość pracy otrzyma większe wynagrodzenie, będzie pracował ciężej. Zaangażowanie jest podstawą wydajności.
 • Wprowadzenie wskaźnika KPI jest skutecznym rozwiązaniem wielu problemów. Jeśli ustalisz standard dla każdego specjalisty i nałożysz sankcje za jego niespełnienie, będzie to stymulować wydajność nie gorzej niż motywacja przez premie. Produkty będą wytwarzane szybciej, a ich jakość wzrośnie. Najważniejsze w tej metodzie jest to, żeby nie przesadzić.
 • Podnoszenie kwalifikacji specjalistów. O jakości pracy decyduje między innymi poziom wiedzy zawodowej, której może brakować. 
 • Wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań. Problem zwiększenia produktywności i efektywności procesów biznesowych rozwiązuje się poprzez integrację innowacji technologicznych z branży w celu poprawy wydajności pracy. Osiągnięcie przeciętniej wydajności pracy z linii zrobotyzowanej jest czasem znacznie bardziej efektywne niż uzyskanie wysokiej wydajności od żywego pracownika. 
 • Poprawa warunków. Oczywista metoda, o której wiele organizacji po prostu zapomina. Zwiększona wydajność zależy m.in. od tego, jak miękkie są fotele biurowe, czy jest dobra wentylacja, czy są rośliny wewnętrzne. Jest to odrębny obszar w teorii zarządzania, który ma na celu identyfikację i wdrożenie drugorzędnych aspektów wpływających na produktywność pracowników.

Wskaźniki wydajności pracy przedsiębiorstwa można określić w typowy sposób. Niezależnie od branży, są one łatwe do obliczenia i porównania. W odniesieniu do specyfiki i wielkości produkcji mogą być stosowane różne warunki i jednostki. Można wtedy dokonać niezbędnych obliczeń, przeanalizować, dlaczego parametry są zmniejszone i osiągnąć ich wyrównanie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.