·4 min czytania

Kwalifikacje zawodowe – co to takiego?

Kwalifikacje zawodowe – co to takiego?

Niezależnie od segmentu gospodarki, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Element ten jest niezbędny, jeśli chcesz być cenionym specjalistą na rynku pracy. Kwalifikacje zawodowe, na które jest popyt, zwiększają szanse na atrakcyjną, stabilną posadę oraz lukratywne zatrudnienie.

Dzięki lekturze naszego artykułu poznasz odpowiedzi między innymi na takie pytania jak:

 • kwalifikacje zawodowe – co to jest?
 • czy wykształcenie zdobyte w szkole/na studiach wystarczy, by móc mówić o posiadaniu kwalifikacji?
 • kwalifikacje zawodowe – przykłady certyfikatów itd.?
 • gdzie w CV wpisać kwalifikacje zawodowe?

Kwalifikacje zawodowe – co to?

Choć wciąż w opinii wielu z nas kwalifikacje zawodowe są traktowane na równi z posiadanym wykształceniem, to rzeczywistość przedstawia się w nieco inny sposób. Otóż formalne wykształcenie (średnie lub wyższe) to istotny, ale nie jedyny element kwalifikacji zawodowych. Oprócz wykształcenia konieczne jest posiadanie także ukończenie:

 • kursów,
 • certyfikatów,
 • szkoleń.

Oczywiście, nie sposób stwierdzić jednoznacznie, czym są kwalifikacje zawodowe. Współczesny, niezwykle różnorodny rynek pracy oraz gospodarka sprawiają, że termin ten może oznaczać zestaw zupełnie różnych atutów oraz umiejętności w przypadku odmiennych branż. W zależności od branży mogą być to na przykład:

 • kompetencje techniczne,
 • uprawnienia zezwalające na obsługę maszyn i pojazdów mechanicznych,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wiedza na temat obowiązujących reulacji prawnych,
 • znajomość języków obcych.

Kwalifikacje mogą być rozumiane zupełnie inaczej w przypadku różnych branż, a nawet w obrębie jednego zawodu. Przykładowo, w dziedzinie finansów odmienne kwalifikacje i certyfikaty będą wymagane w przypadku księgowego dla MSP (tzn. sektora małych i średnich przedsiębiorstw), inne zaś w odniesieniu do księgowego ds. transakcji międzynarodowych.

Kwalifikacje zawodowe można zdobywać we własnym zakresie, jak i w ramach szkolenia sfinansowanego przez obecnego pracodawcę. Co więcej, zwiększanie posiadanych kwalifikacji przez pracowników jest uwzględnione w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę przysługuje urlop szkoleniowy. Jego minimalny wymiar to 6 dni, zaś maksymalny – nawet 21 dni (dla pracowników, którzy są w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej).

Kwalifikacje zawodowe – przykłady

Jak już wiesz, kwalifikacje zawodowe to niezwykle szerokie pojęcie. Kompetencje te będą znacząco różnić się w przypadku poszczególnych branż i stanowisk. Oczywiście, nie oznacza to, że niemożliwe jest wskazanie przykładowych kwalifikacji zawodowych dla wybranych zawodów. Modelowe kwalifikacje można opracować na przykład na podstawie analizy ofert pracy znalezionych na popularnych internetowych portalach ogłoszeniowych.

Przykładowe kwalifikacje dla księgowego

Przykładowo, w przypadku zawodu księgowego przykładowe kwalifikacje zawodowe będą przedstawiały się w następujący sposób:

 • doświadczenie zawodowe. Zazwyczaj, w przypadku stanowiska specjalistycznego w zakresie księgowości wymaga się co najmniej 2- lub 3-letniego doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku,
 • certyfikat ukończenia kursu zawodowego. Jednym z krajowych ośrodków o dużej renomie jest np. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które prowadzi szkolenia w zakresie księgowości. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez SKwP jest szczególnie ceniony w branży księgowej w Polsce,
 • ukończenie studiów wyższych o profilu ekonomicznym lub finansowym,
 • znajomość oprogramowania komputerowego pozwalającego na prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz naliczanie wynagrodzeń i realizację zadań z zakresu kadr (rozumie się przez to na przykład wystawianie elektronicznych wniosków urlopowych czy prowadzenie akt osobowych w formie cyfrowej),
 • orzeczenie o niekaralności,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,
 • znajomość języka obcego – ważne w przypadku, gdy stanowisko polega na obsłudze księgowej dużego, międzynarodowego podmiotu oraz firmy realizującej transakcje z zagranicznymi podmiotami.

Przykładowe kwalifikacje dla kierowcy TIR

Dla kontrastu, poniżej przedstawiono najczęściej spotykane wymogi odnośnie pracowników na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego:

 • aktualne prawo jazdy kat. C,
 • zezwolenie na przewóz tzw. materiałów niebezpiecznych (tzw. zaświadczenie ADR),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • gotowość do pracy w równoważnym czasie pracy,
 • certyfikat ukończenia kursu TDT,
 • uprawnienia na obsługę wózka widłowego,
 • niekaralność,
 • brak nałogów.

Przykładowe kwalifikacje dla przedstawiciela handlowego

Jeszcze inaczej kwestia wymaganych kompetencji zawodowych będzie przedstawiać się w sytuacji przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za nawiązywanie relacji z nowymi klientami oraz utrzymywanie relacji z obecnymi odbiorcami. W takim przypadku w większości firm wymaga się następujących atutów:

 • posiadanie prawa jazdy kat. B (dzięki temu możliwe będzie szybkie dotarcie do potencjalnego klienta),
 • bardzo dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne,
 • w niektórych przypadkach – znajomość języka obcego,
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego (MS Office),
 • dobra prezencja oraz wyraźna dykcja.

Jak widać, przedstawione powyżej przykłady wymaganych kompetencji znacznie się między sobą różnią. Wszystko zależy od specyfiki danego stanowiska.

Gdzie w CV wpisać kwalifikacje zawodowe?

CV oraz list motywacyjny to dokumenty, które stanowią nieodłączny element podczas starania się o zdobycie nowej pracy. Nie od dziś wiadomo, że CV to swego rodzaju wizytówka, która pozwala na wyróżnienie się wśród grona licznych kandydatów. Standardowe CV (stosowane np. w przypadku pracowników z sektora bankowego, przemysłowego, handlowego czy finansowego) składa się z kilku głównych części, które są poświęcone następującym obszarom:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • dodatkowe umiejętności, atuty.

Pierwsza z wyżej wymienionych sekcji zawiera informacje na temat dotychczasowego zatrudnienia, zakresu obowiązków itd. Druga część, tj. wykształcenie, to miejsce, w którym można pochwalić się zdobytym dyplomem, renomowaną uczelnią wyższą itd.

Dobrą decyzją jest zamieszczenie informacji o ukończonych kursach i posiadanych kwalifikacjach w ostatniej sekcji. Część ta, wraz z informacjami na temat znajomości języków obcych, posiadanego prawa jazdy itd., może stanowić element decydujący podczas wyboru kandydata przez rekrutera. Aby dodatkowo zwrócić uwagę na fakt posiadania kwalifikacji, warto wyróżnić tego typu informacje poprzez zastosowanie pogrubienia, odmiennego koloru czcionki, kursywy lub podkreślenia. Ponadto, informację o posiadanych kwalifikacjach można zamieścić także w kwestionariuszu osobowym, który jest wypełniany podczas rozpoczynania pracy oraz stanowi integralny element kwestionariusza osobowego.

Kwalifikacje zawodowe – wzór

Jak już wiesz, nie ma idealnego wzoru dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe. Inaczej będą wyglądały dokumenty wydawane np. przez Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny czy inne ośrodki szkoleniowe. Obowiązkowe elementy takiego dokumenty to dane identyfikacyjne kursanta, pełna nazwa ośrodka szkoleniowego oraz wskazanie, czego dotyczy kurs. Ciekawym rozwiązaniem jest także dodatek (suplement), w którym znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat zdobytej wiedzy.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.