·5 min czytania

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej – co trzeba o niej wiedzieć?

Sprzedaż długu firmie windykacyjnej – na czym polega i co trzeba o niej wiedzieć?

Z roku na rok zadłużenie zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, znacząco rośnie. Dla wierzycieli oznacza to coraz większe problemy z jego ściągalnością. Ciągłe próby ściągnięcia długu najczęściej kończą się niepowodzeniem. Wierzyciele mogą jednak skorzystać ze skutecznego rozwiązania swoich problemów. Mowa tu o sprzedaży długu firmie windykacyjnej. Na czym taka transakcja polega i kiedy jest możliwa?

Wierzytelności – czym są i jak dochodzić ich zapłaty?

Ogólnie rzecz ujmując, wierzytelność to prawo majątkowe, na podstawie którego wierzyciel jest uprawniony do otrzymania należnego mu świadczenia od dłużnika. Przykładem wierzytelności może być niespłacony kredyt lub pożyczka wobec banku lub firmy pozabankowej. W przypadku braku dobrowolnej spłaty zobowiązania przez dłużnika w określonym terminie, wierzyciel ma prawo dochodzić zapłaty swojej wierzytelności. Pierwszym krokiem jest najczęściej przesłanie do dłużnika wezwana do zapłaty. W takim wezwaniu dłużnik informowany jest o podstawie, na jakiej wierzyciel domaga się zapłaty, wartości zaległości, dacie powstania wierzytelności oraz o terminie spłaty. Jeśli dłużnik nie zastosuje się do otrzymanego wezwania do zapłaty, wierzyciel może podjąć kolejne kroki. Możliwości jest tutaj kilka. Może skorzystać z usług firmy ściągającej długi, może złożyć pozew do sądu o wydanie sądowego nakazu zapłaty lub może zdecydować się na sprzedaż długu. Najczęściej wierzyciele decydują się w pierwszej kolejności na skorzystanie z usług firmy odzyskującej długi. Ta w imieniu wierzyciela próbuje nawiązać kontakt z dłużnikiem i zawrzeć porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia. Jeśli działania te nie przynoszą żadnych rezultatów, wówczas wierzyciel może złożyć wniosek do sądu o wydanie sądowego nakazu zapłaty lub zdecydować się na sprzedaż długu. W przypadku tego pierwszego rozwiązania, po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty, wierzyciel ma prawo skierować wniosek do kancelarii komorniczej o wszczęcie egzekucji komorniczej. Niestety, nierzadko zdarza się, że nawet komornik nie jest w stanie ściągnąć wierzytelności. Dzieje się tak choćby wówczas, kiedy okazuje się, że dłużnik jest po prostu niewypłacalny. W takim przypadku kancelaria komornicza umarza postępowanie, a najlepszym rozwiązaniem dla wierzyciela staje się sprzedaż długu.

czym-jest-wierzytelnosc

Jak wygląda proces egzekucji roszczeń? Czy sąd jest jedyną opcją?

Jak wspomniano, wierzyciel w przypadku bezskutecznych prób ściągnięcia zobowiązania od dłużnika, ma prawo do skierowania do sądu pozwu przeciwko niemu w celu wydania przez sąd nakazu zapłaty. Jeśli sąd na podstawie przedstawionych przez wierzyciela dokumentów uzna jego prawo do wierzytelności, wówczas wyda nakaz zapłaty. Ten stanowi tytuł egzekucyjny z chwilą uprawomocnienia się. Nakaz uprawomocnia się, jeśli dłużnik nie wniesie sprzeciwu do nakazu zapłaty – na co ma dwa tygodnie. Po tym czasie wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Droga sądowa często wybierana jest jednak w ostateczności. Wierzyciele najczęściej decydują się wcześniej na inne rozwiązania. Jednym z nich jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej.

Firmy windykacyjne – jak działają i kiedy warto zwrócić się po ich pomoc?

Windykacja polega na podejmowaniu przez firmę windykacyjną szeregu działań w celu szybkiego odzyskana należności. Proces windykacji podzielić można na dwa etapy. Mowa tu o windykacji miękkiej oraz o windykacji twardej. Windykacja miękka polega na podejmowaniu wszelkich czynności wobec dłużnika (oczywiście w granicach obowiązującego prawa) poza wejściem na drogę sądową. Innymi słowy, windykacja miękka polega na próbach podejmowania kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego w celu nakłonienia dłużnika do spłaty swojego zobowiązania. Na tym etapie firma windykacyjna jest w stanie zawrzeć z dłużnikiem porozumienie dotyczącej ratalnej spłaty zobowiązania, jeśli nie jest możliwa spłata jednorazowa.

Jeżeli wszystkie te działania nie przynoszą żadnych rezultatów, wówczas firma windykacyjna może przejść do windykacji twardej. Ta polega już na zastosowaniu drogi sądowej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Skorzystanie z usług firmy windykacyjnej może wiązać się dla wierzyciela z szeregiem wymiernych korzyści. Przede wszystkim, wierzyciel ma pewność, że działania mające na celu odzyskanie należności realizowane są w sposób profesjonalny.

Nie da się również ukryć, że skuteczność firm windykacyjnych jest dużo wyższa w porównaniu ze skutecznością samodzielnych prób odzyskania długu przez wierzyciela. Dlatego, jeśli takie próby się nie udają, warto skorzystać właśnie z pomocy podmiotu, jakim jest firma ściągająca długi. Podkreślić tu jednak trzeba, że tego typu firmy nie zajmują się jedynie samą windykacją na rzecz swoich klientów. W ich ofercie znajduje się również odkupywanie długów od wierzycieli. Jak działają firmy skupujące długi i na czym takie rozwiązanie polega?

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak sprzedać dług firmie windykacyjnej? Co mówi o tym prawo?

Wierzyciele mają jeszcze jedną możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Mogą sprzedać dług firmie windykacyjnej. Wszelkie kwestie dotyczące odsprzedaży długu reguluje Kodeks Cywilny, a dokładnie art. 509–518. Co ważne, wykupienie długów przez firmę windykacyjną od wierzyciela możliwe jest na podstawie umowy cesji wierzytelności bez zgody dłużnika. Musi być on jednak o tym poinformowany. Po sprzedaży wierzytelności, dłużnik jest zobowiązany do jej spłaty nowemu wierzycielowi, w tym przypadku firmie windykacyjnej, która odkupiła dług. Cesja wierzytelności oznacza także, że nowy wierzyciel nabywa wszelkie związanie z nią prawa – w tym do roszczeń o zaległe odsetki. Co ważne, możliwa jest w taki sposób także sprzedaż długu komorniczego. Wierzyciele często decydują się na ów krok, jeśli działania podejmowanie przez kancelarię komorniczą nie przynoszą żadnych efektów. Warto jeszcze kilka słów powiedzieć o tym, jak taki wykup długów jest wyceniany. Firma windykacyjna oferuje wierzycielowi kwotę na wykup konkretnej należności na podstawie stopnia niewypłacalności dłużnika, dostępnej dokumentacji oraz okresu przeterminowania należności. Po odkupieniu długu przez firmę windykacyjną wierzyciel otrzymuje ustalone wcześniej środki finansowe, a firma windykacyjna podejmuje działania na rzecz ściągnięcia zobowiązania od dłużnika. Dodać należy, że skup długów nie jest prowadzony jedynie przez firmy windykacyjne. Taką działalność prowadzą także inne podmioty jak np. fundusze sekurytyzacyjne. Skupowanie długów to jedna z głównych działalności takich funduszy. Dlatego wierzyciele chcący swoje wierzytelności odsprzedać, na pewno powinni się takim rozwiązaniem zainteresować. Tym bardziej że takie podmioty oferują również choćby skup niezapłaconych faktur, co dla wielu przedsiębiorców może być bardzo korzystną opcją. Skupowanie wierzytelności prowadzone przez wspomniane podmioty to nie ostatnia możliwość pozbycia się długu przez wierzyciela. Na koniec powiedzieć trzeba o jeszcze innej formie sprzedaży długu, jaką jest giełda wierzytelności. Jest to nic innego jak rejestr informacji o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż. Działalność giełdy długów reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a także Ustawa o ochronie danych osobowych. Sprzedaż długów na giełdzie polega na podaniu do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniu wraz z ofertą jego wykupu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.