·3 min czytania

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności

Czym są wskaźniki płynności firmy?

Analiza płynności finansowej firmy pozwala ustalić, jaki jest poziom oraz efektywność zarządzania płynnością w danej firmie. Mówiąc najprościej, płynność finansowa określa, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie regulować swoje należności w odpowiednim terminie.

Optymalne zarządzanie polega na takim dysponowaniu środkami finansowymi, aby wpływy zawsze pozwalały na pokrycie wszystkich wydatków danej firmy. Wpływami są przede wszystkim środki od kontrahentów oraz klientów.

Ocena płynności finansowej może zostać dokonana na podstawie poniżej omówionych wskaźników. Analizę można oprzeć na wskaźnikach statycznych lub dynamicznych.

Statyczne i dynamiczne podejście w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Do przeprowadzenia oceny płynności finansowej firmy można wykorzystać jedno z dwóch podejść:

  1. Podejście statyczne. Jego istotą jest określenie płynności finansowej przez bazowanie na danych z bilansu, księgi rozchodów i przychodów a także na dochodzie uzyskanym w danym dniu.
  2. Podejście dynamiczne. Polega ono na określeniu płynności finansowej na podstawie danych z transakcji pieniężnych zrealizowanych w określonej perspektywie czasowej (tydzień, miesiąc, kwartał, rok itd.). Podstawowe źródło informacji wykorzystywane do przeprowadzenia takiej analizy to rachunek przepływów pieniężnych. Taki dokument wymagany jest jednak wyłącznie u tych podmiotów gospodarczych, u których sprawozdanie finansowe objęto badaniem biegłego rewidenta.
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wskaźniki płynności – dlaczego są ważne w analizie płynności finansowej firmy

Analiza płynności finansowej jest przeprowadzana zazwyczaj w dużych firmach wyróżniających się rozbudowaną strukturą: spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach jawnych, spółkach akcyjnych oraz spółkach komandytowych. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań ku temu, aby sprawdzić wskaźniki bieżącej płynności na potrzeby jednoosobowej działalności gospodarczej.

Aby przeprowadzić prawidłową analizę płynności finansowej, niezbędny jest dostęp do firmowego bilansu zawierającego zyski i straty w poszczególnych cyklach rozliczeniowych. Na tej podstawie wyliczone zostaną wskaźniki płynności, które będą określały płynność firmy w konkretnych obszarach.

Wskaźniki płynności są niezwykle istotne, ponieważ przedstawiają one realne możliwości przedsiębiorstwa odnośnie spłaty aktualnych zobowiązań. Wykorzystanie informacji dotyczącej bieżącej oraz długoterminowej płynności finansowej jest bardzo pomocne podczas tworzenia strategii biznesowej i inwestycyjnej. Właściciel firmy, który przeprowadzi u siebie analizę płynności finansowej, potrafi diagnozować przyczyny pogorszenia się kondycji finansowej oraz wie, jakie zmiany należy wprowadzić, aby możliwe było szybkie odzyskanie dawnego tempa rozwoju.

Jakie są podstawowe wskaźniki płynności finansowej?

Najbardziej podstawowy wskaźnik płynności to wskaźnik płynności bieżącej, który szerzej został omówiony w kolejnej części artykułu. Oprócz niego bardzo istotne są również wskaźniki płynności natychmiastowej oraz przyspieszonej.

Wskaźnik płynności natychmiastowej określa, jaka jest zdolność danej firmy do uregulowania bieżących zobowiązań finansowych z posiadanych przez dane przedsiębiorstwo środków pieniężnych, a więc najbardziej płynnych aktywów obrotowych. Mówiąc najprościej: wskaźnik ten ocenia, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie uiścić swoje zadłużenia w sposób natychmiastowy za pomocą gotówki. Prawidłowa wartość tego wskaźnika powinna wynosić 0,1 - 0,2. Jednocześnie niewielka liczba środków pieniężnych nie zawsze oznacza utratę płynności finansowej. Jeżeli firma potrafi w efektywny sposób pozyskiwać środki od kontrahentów, to prędzej czy później na jej konto wpłyną pokaźne kwoty.

Z kolei wskaźnik płynności przyspieszonej pozwala na określenie, w jaki sposób dany podmiot gospodarczy może pokryć swoje bieżące zobowiązania finansowe z wykorzystaniem aktywów o wyższym stopniu płynności. Do tej grupy aktywów możemy zaliczyć m.in inwestycje krótkoterminowe bądź należności krótkoterminowe. Nie należą do niej środki produkcji czy towary, gdyż ich upłynnienie byłoby czasochłonne.

Wskaźniki bieżącej płynności finansowej – czym są i dlaczego są ważne?

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej pozwala na weryfikację, jaka jest bieżąca płynność finansowa w danej firmie. Specjaliści podkreślają, że jest to podstawowy wskaźnik. Zawiera on informacje na temat ogólnych zdolności do regulowania krótkoterminowych zobowiązań podmiotu gospodarczego przez upłynnienie posiadanych aktywów.

Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym mniejszy jest udział zobowiązań bieżących w aktywach obrotowych. Jak powinna wyglądać interpretacja tego wskaźnika płynności? Prawidłowa wartość tego wskaźnika powinna wynosić 1,5 - 2,0. Uzyskany wynik należy porównać z danymi firmy uzyskanymi we wcześniejszych okresach a także z wysokością wskaźników odnotowanych przez inny podmiot gospodarczy działający w tej samej branży. Jeżeli wartość wskaźnika mocno się różni, wtedy konieczne jest zidentyfikowanie, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.