Wypowiedzenie umowy najmu. Pobierz darmowy wzór.

wypowiedzenie-umowy-najmu

Zazwyczaj umowy najmu zawiera się długoterminowo, ale jak wiadomo sytuacja zarówno wynajmującego, jak i najemcy może się zmienić i wtedy konieczne jest wypowiedzenie umowy najmu. Wzór udostępniony na naszej stronie pomoże dopełnić związane z tym formalności.

Darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu, podobnie jak inne dokumenty tego typu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy najmu, a zadanie to nie będzie dla Ciebie problemem. Jednocześnie obie strony będą miały pewność, że wszystko przebiegło zgodnie z prawem i nie naruszyło praw, ani obowiązków najemcy i wynajmującego.

Warunki wypowiedzenia umowy najmu

Chcąc wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub innych ruchomości i nieruchomości trzeba pamiętać, że zasady dotyczące wypowiedzenia zależą od zawartej umowy najmu. Jeśli umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony, to można wypowiedzieć ją w dowolnym terminie, oczywiście z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia, przewidzianego przez zapisy Kodeksu cywilnego, chyba że w umowie najmu na czas nieokreślony określono inne warunki wypowiedzenia. Jeśli zaś mamy umowę najmu na czas określony, to wypowiedzenie umowy najmu nie jest możliwe przed zakończeniem obowiązywania umowy, chyba że zasady wypowiedzenia umowy najmu zostały w niej określone. W takim wypadku należy kierować się zawartymi porozumieniami.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym

Oczywiście istnieją sytuacje, kiedy zasadne jest wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Najemca może wypowiedzieć w takim trybie umowę najmu lokalu, jeśli ten w chwili wydania miał wady, o których najemca nie wiedział. Wynajmujący z kolei może wypowiedzieć taką umowę tylko wtedy, gdy najemca używa przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje rzecz w takim stopniu, że jest ona narażona na utratę lub uszkodzenie, dopuszcza do zaległości z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności lub wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część osobom trzecim bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku zaległości w płatnościach wynajmujący przed wypowiedzeniem najmu musi uprzedzić najemcę o tym fakcie i wyznaczyć dodatkowy miesiąc na zapłatę zaległego czynszu. Bez dochowania tych formalności wypowiedzenie umowy najmu mieszkania będzie nieskuteczne.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie, przy czym dokument powinien zawierać: 

  • datę i miejsce sporządzenia wypowiedzenia,
  • dane strony wypowiadającej umowy,
  • dane strony otrzymującej wypowiedzenie,
  • podstawę prawną wypowiedzenia,
  • określenie przedmiotu najmu (w przypadku mieszkania lub innej nieruchomości będzie to jej adres),
  • określenie terminu, w którym umowa przestaje obowiązywać,
  • uzasadnienie wypowiedzenia umowy najmu,
  • czytelny podpis osoby wypowiadającej umowę.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa darowizny

Podstawową cechą darowizny jest bezpłatny charakter dokonanego świadczenia. Pobierz DARMOWY wzór/druk Umowy Darowizny w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
umowa-darowizny

Umowa o dzieło

Darmowy wzór umowy o dzieło w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie.

·
umowa-o-dzielo-z-przeniesieniem-praw

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.