Zakaz konkurencji w pracy. Pobierz darmowy wzór.

zakaz-konkurencji-po-ustaniu-stosunku-pracy

W naszych czasach praktycznie w każdej branży istnieje spora konkurencja, a know-how, czyli wiedza, doświadczenie i umiejętności nabierają szczególnego znaczenia. Dlatego firmy często starają się chronić swoje know-how, ponieważ stanowi ono kluczowy zasób, który może przynieść im przewagę konkurencyjną na rynku. Jedną ze strategii, po które sięgają firmy, aby skutecznie chronić swoje interesy, są umowy o zakazie konkurencji.

Zakaz konkurencji - wzór umowy

Umowa o zakazie konkurencji nie jest jeszcze czymś bardzo powszechnym, jednak z racji tego, że dobrze chroni firmy przed nieuczciwą konkurencją, przede wszystkim ze strony obecnych i byłych pracowników, jest zawierana coraz częściej. Pobierz przygotowany przez nas wzór umowy o zakazie konkurencji i sprawdź, jak łatwo możesz zabezpieczyć swoje interesy!

Umowa o zakazie konkurencji - co powinna zawierać?

Zakaz konkurencji w umowie powinien zawierać kilka podstawowych punktów:

  • strony umowy
  • bardzo jasno określone postanowienia umowy o zakazie konkurencji: jakich działań i dla firm z których branż pracownik nie może wykonywać pracy podczas trwania umowy o pracę lub po zakończeniu stosunku pracy
  • czas trwania umowy - w trakcie zatrudnienia w danej firmie lub zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  • konsekwencje prawne za złamanie zakazu konkurencji
  • wysokość odszkodowania wynikającego z obowiązywania zakazu konkurencji

Ostatni punkt jest bardzo ważny dla obu stron. Jeśli pracownik rozwiąże umowę a według obowiązującego zakaz konkurencji nie może podjąć pracy konkurencyjnej, pracodawca musi płacić odszkodowanie na rzecz byłego pracownika, które według art. 101 § 3 kodeksu pracy nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywał, będąc zatrudniony. Brak wypłaty odszkodowania automatycznie powoduje, że umowa o zakazie konkurencji przestaje być ważna.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

Przygotowanie umowy o zakazie konkurencji nie jest trudne. Wystarczy pamiętać, że taka umowa zawiera cztery zasadnicze elementy: 

  • szczegółowe dane stron umowy, 
  • czas obowiązywania umowy o zakazie konkurencji 
  • dokładny zakres zakazu konkurencji,
  • określenie skutków niewywiązania się z umowy o zakazie konkurencji.

Dwa ostatnie punkty mogą budzić pewne wątpliwości, dlatego wyjaśniamy, że przede wszystkim chodzi o sprecyzowanie, jakich czynności zabrania się pracownikowi, jakiego zasięgu terytorialnego i jakiego czasu dotyczą. Jednocześnie należy pamiętać, że nie można w pełni swobodnie narzucać pracownikowi zakazu wykonywania różnego typu czynności, gdyż o konkurencyjnej działalności mówimy wtedy, gdy aktywność dotyczy tego samego zakresu przedmiotowego, jest skierowana do tej samej grupy odbiorców i pokrywa się z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy. Innymi słowy, można zakazać tylko takiej działalności, która w bezpośredni sposób narusza interes pracodawcy lub mu zagraża. Jeśli zaś chodzi, o skutki niewywiązania się z umowy o zakazie konkurencji to mogą do nich należeć takie konsekwencje jak rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli zakaz zostanie naruszony w czasie trwania stosunku pracy, jak również zobowiązanie do naprawienia poniesionej przez pracodawcę szkody, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy.

Warto pamiętać, że dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia, a także zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, jest obowiązkiem pracownika wynikającym z Kodeksu pracy. Obowiązek lojalności jest więc wymagany ustawowo, jeśli zatem umowa o zakazie konkurencji nie zostanie zawarta, nie zwalnia to pracownika z obowiązku powstrzymania się od działań, które godzą w interes pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy. Przepisy te nie chronią jednak pracodawcy po ustaniu stosunku pracy, więc mimo wszystko warto zawrzeć umowę o zakazie konkurencji. W dodatku umowy o zakazie konkurencji, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu, precyzują prawa i obowiązki stron, przez co minimalizują ryzyko sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z form umowy cywilnoprawnej. Pobierz DARMOWY wzór/druk Umowy Zlecenie w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
umowa-zlecenie

Lista płac

Szukasz sprawdzonego wzoru listy płac? Udostępniamy darmowy wzór listy płac, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
lista-plac

Aneks do umowy

Aneks pozwala na zmianę postanowień obowiązującej umowy. Pobierz DARMOWY wzór/druk Aneksu do Umowy w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
aneks-do-umowy-najmu

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.