Umowa zlecenie. Pobierz darmowy wzór.

umowa-zlecenie

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych, przez przedsiębiorców, którzy chętnie korzystają z niepracowniczych form zatrudnienia. Pomimo swojej popularności, wiele osób nadal może mieć wątpliwości dotyczące jej sporządzania. Dlatego udostępniamy darmowy wzór do pobrania, który ułatwi to zadanie.

Umowa zlecenie - wzór do pobrania

Jeśli planujesz zawarcie umowy zlecenie, warto mieć pod ręką profesjonalny wzór, który ułatwi Ci sporządzenie dokumentu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dla Twojej wygody udostępniamy darmowy wzór umowy zlecenie, który możesz pobrać z naszej strony internetowej. Dzięki niemu szybko i łatwo dostosujesz umowę do swoich potrzeb, unikając przy tym ewentualnych pomyłek i nieścisłości.

Umowa zlecenie - najważniejsze informacje

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której jedna strona, czyli zleceniodawca, zleca drugiej stronie, czyli zleceniobiorcy wykonanie konkretnej czynności. W ramach tej umowy zleceniodawca oczekuje od zleceniobiorcy wykonania konkretnej czynności zleconej przy zachowaniu należytej staranności w zamian za ustalone przez strony wynagrodzenie.

Z reguły przyjmujący zlecenie powinien osobiście wykonywać określone w umowie zlecenie czynności, choć umowa zlecenie może też pozwalać na przekazanie wykonania konkretnej czynności zleconej osobom trzecim. Jednak w każdym przypadku zleceniobiorca bierze odpowiedzialność za należyte wykonanie zlecenia, choć jednocześnie nie niesie odpowiedzialności za ostateczny efekt zlecenia. Gdyby zleceniobiorca miał brać odpowiedzialność za rezultat wykonywanych czynności, to pomiędzy stronami powinna zostać zawarta umowa o dzieło.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Minimalne wynagrodzenie

Umowa zlecenie powinna zostać zawarta na piśmie, przy czym Kodeks cywilny ani inne akty prawne nie ingerują za bardzo w to, jak taki dokument ma zostać skonstruowany. Na pewno należy pamiętać, że od dnia 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dotycząca pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Obecnie jest to 27,70 zł za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług, a od 1 lipca 2024 r. będzie to kwota 28,10 zł za godzinę. W latach kolejnych stawka ta będzie waloryzowana w stopniu odpowiadającym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. 

Wzór umowy zlecenia z omówieniem

Chcąc zawrzeć umowę zlecenie, trzeba pamiętać, że w umowie zleceniu powinny znajdować się następujące informacje:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • dane zleceniodawcy,
  • dane zleceniobiorcy,
  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy,
  • określenie przedmiotu zlecenia,
  • wysokość wynagrodzenia, 
  • termin i sposób wypłaty wynagrodzenia,
  • podpisy obu stron umowy zlecenia.

Zasadniczo umowy zlecenie nie dotyczy okres wypowiedzenia, gdyż może ona zostać wypowiedziana w dowolnym momencie, więc nie trzeba go określać w umowie, chyba że strony postanowią inaczej.

Umowa zlecenie powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Sprawy nieuregulowane w umowie są regulowane przez ogólnie obowiązujące przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Lista płac

Szukasz sprawdzonego wzoru listy płac? Udostępniamy darmowy wzór listy płac, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
lista-plac

Aneks do umowy

Aneks pozwala na zmianę postanowień obowiązującej umowy. Pobierz DARMOWY wzór/druk Aneksu do Umowy w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
aneks-do-umowy-najmu

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.