Aneks do umowy. Pobierz darmowy wzór.

aneks-do-umowy-najmu

Przeważnie umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym mają długi czas obowiązywania albo są zawierane na czas nieokreślony. Tymczasem otoczenie rynkowe się zmienia, zmieniają się też oczekiwania i potrzeby stron umowy, jak również okoliczności wynikłe w trakcie obowiązywania umowy. Dlatego niekiedy konieczne jest odświeżenie pewnych zapisów umownych i wprowadzenie mniejszych lub większych zmian. Jak to zrobić? Z pomocą aneksu do umowy!

Aneks do umowy - wzór

Zacznijmy od tego, że większość zawieranych umów posiada klauzulę, że wszelkie zmiany dotyczące zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że aneks do umowy powinien być sporządzony w formie pisemnej. Dlatego pomocny może okazać się przygotowany przez nas wzór aneksu do umowy. Pobierz darmowy wzór aneksu z naszej strony internetowej!

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy to dodatkowy dokument, który zmienia, uzupełnia lub uchyla istniejące warunki umowy bez konieczności tworzenia zupełnie nowego kontraktu. Może być stosowany, gdy strony umowy chcą dokonać pewnych zmian w pierwotnym porozumieniu, np. zmiany warunków płatności, terminów dostawy, ilości produktów, czy też dodanie nowych zapisów. Często jest też sporządzany w celu przedłużenia czasu trwania obowiązującej umowy.

Aneks, który może zmieniać, uchylać lub dodawać nowe postanowienia, jest prawnie wiążącym dokumentem, który wymaga zatwierdzenia przez wszystkie strony umowy i jest zazwyczaj dołączany do oryginalnego dokumentu w formie załącznika. Oczywiście, jeśli umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego, w to w tej samej formie nieodzowne jest zawarcie aneksu.

Z pomocą aneksu do umowy można zmienić treść dowolnej umowy, na przykład umowę najmu czy umowę o pracę, w dodatku w całkowicie dowolny sposób, oczywiście o ile zapisy nie łamią ogólnych przepisów prawa i nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a obie strony zgadzają się na wprowadzenie zmian. W trakcie obowiązywania umowy można sporządzać dowolną ilość aneksów, zgodnie z potrzebami, gdyż nie istnieje w tym zakresie żaden limit.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak przygotować aneks do umowy?

Sporządzenie aneksu do umowy nie należy do skomplikowanych zadań. Najważniejsze to pamiętać o uwzględnieniu wszystkich niezbędnych elementów, takich jak:

  • oznaczenie dokumentu, jakiego dotyczy aneks, poprzez wskazanie nazwy pierwotnej umowy i daty oraz miejsca jej zawarcia,
  • określenie stron umowy,
  • wskazanie przedmiotu umowy i zmian, które jako porozumienie zmieniające wprowadza aneks do umowy, zapisy muszą być tak skonstruowane, aby nie było wątpliwości, jakiej treści, opcjonalnie paragrafu lub ustępu, dotyczą zmiany,
  • zaznaczenie, od kiedy postanowienia umowy zawarte w aneksie wchodzą w życie, ale jeśli nie zostanie to określone, to przyjmuje się, że wchodzą one w życie w dniu podpisania aneksu,
  • podpisy stron.

W aneksie do umowy warto też wprowadzić adnotację, że pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Dzięki temu żadna ze stron nie będzie miała wątpliwości, które zapisy są wiążące - z pierwotnej umowy czy z aneksu.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z form umowy cywilnoprawnej. Pobierz DARMOWY wzór/druk Umowy Zlecenie w formacie DOC (Word) lub PDF.

·
umowa-zlecenie

Lista płac

Szukasz sprawdzonego wzoru listy płac? Udostępniamy darmowy wzór listy płac, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
lista-plac

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.