·4 min czytania

Dziedziczenie środków z OFE i ZUS. Wypłata środków dla członka rodziny

Dziedziczenie środków z OFE i ZUS. Jak wypłacić środki po śmierci członka rodziny?

Wielu płatników składek przez lata gromadziło środki na koncie OFE lub ZUS. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, czy pieniądze te są dziedziczone w przypadku śmierci uprawnionego, czy też przepadają one na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśniamy te i wiele innych ważnych kwestii związanych z tym tematem i sprawdzamy, jakie stanowisko w sprawie ma sam ZUS!

Dziedziczenie środków z OFE i ZUS. Jak wypłacić środki?

Kwestie dotyczące przyszłych emerytur są niezwykle złożone i bardzo często większość osób, które jeszcze nie uzyskały prawa do świadczenia nie poświęca temu dużej uwagi. Tymczasem, warto dokładniej przyjrzeć się tej materii, ponieważ jest to w interesie nas wszystkich. Na szczęście z pomocą w sprawie ZUS emerytury czy OFE przychodzi polski ustawodawca, który szczegółowo reguluje wszelkie aspekty, w tym także prawo do dziedziczenia środków po zmarłym płatniku. O czym dokładnie mowa? Przekonajmy się!

Jak odzyskać pieniądze z OFE po śmierci ubezpieczonego?

Kwestia dziedziczenia środków zgromadzonych na OFE nie dla każdego jest tak oczywista, jakby się mogło wydawać. Przypomnijmy, że od chwili częściowej likwidacji kont w Otwartym Funduszu Emerytalnym pieniądze osób, które po 31 stycznia 2014 roku nie zdecydowały się na podpisanie umowy z OFE, trafiły na specjalne subkonto ZUS. OFE istnieje jednak nadal, lecz na nieco innych warunkach niż wiele lat temu, ale w świetle przepisów środki zgromadzone na tym rachunku podlegają dziedziczeniu. Każdy członek OFE ma bowiem prawo do wyznaczenia osób lub osoby, która przejmie pieniądze zgromadzone na koncie w przypadku jego śmierci. Mówimy tutaj o tzw. beneficjencie tych środków, którym może być nawet osoba spoza rodziny zmarłego. Najczęściej członkowie rodziny nie muszą być wyznaczani do dziedziczenia przez samego ubezpieczonego, ponieważ środki przysługują im z mocy prawa.

Na jakich warunkach możliwy jest zwrot pieniędzy z OFE po śmierci osoby ubezpieczonej?

Pojawia się jednak pytanie, jak wypłacić pieniądze z OFE? Jak się okazuje, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, w tym przede wszystkim należy ustalić właściwy fundusz, a następnie powiadomić go o śmierci płatnika. OFE podchodzi do każdego przypadku indywidualnie, ponieważ wiele zależy od tego, czy zgłaszający był wskazany jako beneficjent przez członka OFE, czy też nie. Wśród dokumentów, o których Fundusz potrzebuje można wyróżnić odpis aktu zgonu, aktu małżeństwa, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, kopie dokumentów tożsamości osób uprawnionych do dziedziczenia oraz oświadczenie o sposobie wypłaty środków.

ofe-po-smierci-ubezpieczonego

W jakim terminie następuje wypłata środków z OFE?

Jak informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych Fundusz ma maksymalnie 3 miesiące na wykonanie przelewu, przy czym wypłata następuje nie wcześniej niż po miesiącu od złożenia pełnej dokumentacji przez osoby uprawnione do spadku. Jeśli dana osoba ma zarówno subkonto w ZUS, jak i rachunek w OFE, wypłata w pierwszej kolejności następuje z OFE, następnie Fundusz informuje Zakład o podjętych krokach, a ten ostatni dzieli środki zapisane na subkoncie.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego?

Wypłata emerytury po śmierci płatnika jest oczywiście możliwa także wówczas, gdy nie przystąpił on do OFE, a wszystkie środki trafiły na subkonto ZUS. Jak w takiej sytuacji powinni zachować się spadkobiercy? Procedura jest podobna jak w przypadku OFE, a więc ubezpieczony może wskazać osobę lub osoby, które po nim dziedziczą. Ma też obowiązek złożyć oświadczenie w sprawie stosunków majątkowych między nią a współmałżonkiem. Jest to o tyle ważne, że wypłata 50% z subkonta ZUS po śmierci w pierwszej kolejności zaspokaja współmałżonka, a następnie pozostałe 50% pieniędzy jest przekazywanych osobie wskazanej przez zmarłego. Jeżeli płatnik nie wskazał spadkobierców, środki stanowią spadek, który podlega ogólnym przepisom prawa cywilnego.

Czy pieniądze zgromadzone w ZUS podlegają opodatkowaniu?

Wypłata gwarantowana z zus po śmierci emeryta jest więc dokładnie uregulowana, także na gruncie prawa podatkowego. Jak się bowiem okazuje, w momencie kiedy można wypłacić pieniądze z subkonta trzeba liczyć się z obowiązkiem uiszczenia stosownej daniny. Podatek ryczałtowy wynosi w tych okolicznościach - podobnie jak przy dziedziczeniu z OFE - 19% i pobiera go sam ZUS, pomniejszając wypłatę właśnie o ten podatek.

Wniosek o wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej – jaki złożyć?

Subkonto ZUS kiedy można wypłacić i na jakich zasadach? W pierwszej kolejności osoby dziedziczące powinny ustalić, czy zmarły posiadał subkonto w ZUS. Jeśli potwierdzą taką informację, konieczne jest złożenie wniosku o wypłatę środków, do którego trzeba dołączyć komplet dokumentów. Wśród nich nie może zabraknąć m.in. odpisu aktu zgonu zmarłego. Potrzebny będzie też oczywiście dowód osobisty, a sam wniosek można wypełnić na miejscu w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i pobrać wzór ze strony ZUS i po prostu dostarczyć uzupełniony. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS ma 3 miesiące na wypłatę należnych pieniędzy z subkonta zmarłego ubezpieczonego.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.