·4 min czytania

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018 roku

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018 roku

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce wprowadzona została możliwość wystawiania przez lekarzy elektronicznych zwolnień lekarskich tzw. e-ZLA. Tradycyjna, papierowa forma chorobowego, czyli formularze ZUS ZLA, mogła być wystawiana do końca listopada 2018 r.

Począwszy od dnia 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają zaświadczenia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą formularza e-ZLA.

Co jest potrzebne do wystawienia e-ZLA?

Żeby korzystać z e-zwolnień swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) muszą mieć zarówno pracodawcy, jak i lekarze wystawiający zwolnienia pracownikom. Platforma PUE ZUS pozwoliła na optymalizację procesu wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich.

Elektroniczne zwolnienia lekarz może wystawiać́ na PUE ZUS albo w aplikacji, która używana jest w danym gabinecie lekarskim (jeżeli posiada taką funkcję).

Jak założyć konto na platformie PUE ZUS?

Aby założyć konto, należy wybrać jeden z 4 dostępnych sposobów rejestracji:

1. Rejestracja na stronie www.zus.pl i potwierdzenie tożsamości w dowolnej placówce ZUS w terminie 7 dni od rejestracji.

2. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

3. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą podpisu kwalifikowanego (podpisu elektronicznego, który ma certyfikat).

4. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS.

zla-l4

Jak podpisać e-ZLA?

Udostępnione zostały 3 sposoby podpisywania elektronicznych zwolnień przez lekarzy:

  • za pomocą certyfikatu z ZUS (szczegóły poniżej),
  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP,
  • za pomocą podpisu kwalifikowanego.

ZUS udostępnia także certyfikat do podpisu elektronicznego, który jest bezpłatny i ważny przez 5 lat. Wniosek o certyfikat można złożyć w panelu platformy. Certyfikatem z ZUS można podpisywać e-ZLA oraz kilka innych dokumentów:

  • ZUS FZLA (wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich),
  • AZLA (anulowanie zwolnienia),
  • UZLA (unieważnienie pobranych wcześniej numerów – pustych druków ZLA do wypełniania, gdy nie ma możliwości wystawiania elektronicznego zwolnienia),
  • ZUS PR-4 (wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS).

Korzyści z e-ZLA dla pracodawcy

Wygoda i szybkość

Pracodawca nie musi sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w ciągu 7 dni od dnia, w którym je otrzymał. Dzięki temu można prawidłowo rozliczyć składki i świadczenia oraz uniknąć korekt dokumentów rozliczeniowych.

Brak obowiązku przekazywania e-ZLA do ZUS

Zwolnienie, które wystawia lekarz, automatycznie trafia do systemu ZUS i jest w nim zapisane. Pracodawca nie musi więc dostarczać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS.

Mniej pracy

Pracodawca nie musi przekazywać do ZUS zaświadczenia na druku Z-3 i innych dokumentów niezbędnych do wypłacenia pracownikowi ewentualnego zasiłku. Zaświadczenie może być przekazywane w systemie PUE ZUS i traktowane jest jako wniosek pracownika o zasiłek.

Stały dostęp do e-ZLA

Pracodawca ma dostęp do elektronicznych zwolnień swoich pracowników i może je wyeksportować oraz zapisać w komputerze lub na nośniku zewnętrznym. Wyeksportowany plik będzie zawierał wszystkie dane ze zwolnienia oraz dane o elektronicznym podpisie lekarza.

Automatyzacja systemu powiadamiania

O tym, że pracownik otrzyma zwolnienie, pracodawca może dowiedzieć się również z e-maila lub SMS-a. Wystarczy, że na PUE ZUS zaznaczy, że chce otrzymywać odpowiednie powiadomienia.

Szybsza kontrola zwolnienia pracownika

e-ZLA umożliwia szybszą kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika oraz kontrolę zasadności wystawienia zwolnienia. Wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia pracodawca może złożyć elektronicznie przez PUE ZUS.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Korzyści z e-ZLA dla lekarzy i pacjentów (pracowników)

Wygoda i szybkość

Wystawienie e-ZLA nie trwa długo, lekarz ma w systemie dostęp do danych swojego pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny, e-ZLA może być również wystawione na tablecie lub smartfonie np. podczas wizyty domowej.

Automatyzacja przepływu informacji

Zwolnienie lekarskie natychmiast trafia do ZUS – automatycznie w systemie, zatem nie ma konieczności dostarczania go do ZUS w formie papierowej.

Stały podgląd zwolnień

Lekarz uzyskuje stały dostęp do wcześniejszych zwolnień pacjenta i może sprawdzić kto je wystawił, z jakiego powodu i na jaki okres.

Mniej pracy

Większość pól w formularzu wypełniana jest automatycznie, dzięki bazie danych z systemu, ponadto następuje weryfikacja prawidłowości uzupełnienia zgodnie z przepisami, system podpowiada kod literowy oraz numer statystyczny choroby.

Ograniczenie „papierkowej roboty”

Brak jest obowiązku przechowywania kopii zwolnień.

Brak obowiązku przekazywania e-ZLA do pracodawcy

Pacjent może w spokoju wracać do zdrowia i nie przejmować się koniecznością dostarczania dokumentów do pracodawcy, ponieważ informacja o zwolnieniu przekazywana jest automatycznie w systemie.

Stały dostęp do swoich danych

Pracownik również może założyć konto w systemie PUE ZUS i mieć dostęp do swoich zwolnień lekarskich. Założenie profilu jest bezpłatne, bardzo proste i nie zabiera wiele czasu.

Ważne informacje!

Do niedawna przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 5 osób, nie mieli obowiązku posiadania profilu na PUE ZUS. Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania takiego profilu. Przepisy przewidują jednak wystawienie zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z systemu. Jest tak, gdy wystawienie e-ZLA nie jest możliwe z przyczyn technicznych – zwłaszcza w przypadku braku połączenia internetowego lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Na życzenie pacjenta, zawsze trzeba wydrukować e-ZLA.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.