·5 min czytania

L4 przez weekend i w dni wolne – czy jest możliwe?

L4 przez weekend i w dni wolne – czy jest możliwe?

Czy opłaca się brać L4 w weekendy i dni wolne?

Kiedy jesteśmy przeziębieni, czy po prostu dokucza nam złe samopoczucie, najczęściej korzystamy ze zwolnienia lekarskiego, które obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku, licząc, że przez weekend się wykurujemy. Kiedy jednak dopada nas poważniejsza dolegliwość, czy choroba rozpoczęła się w ostatnich dniach tygodnia, lekarz wystawia zwolnienie, które obejmuje także dni wolne od pracy. Jest to możliwe, kwestie te reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z art. 80 pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może korzystać z wynagrodzenia w czasie, kiedy nie jest zdolny do pracy, jeżeli przepisy tak stanowią. Oznacza to, że kiedy niezdolność do pracy występuje w dni od niej wolne, w takiej sytuacji pracownikowi przysługują dni wolne oraz świadczenie za nie - za każdy dzień, kiedy lekarz stwierdza niezdolność do wykonywania pracy.

Wynagrodzenie w tym zakresie może być różne, najczęściej wynosi ono 80% normalnego, comiesięcznego świadczenia, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik dostaje pełne wynagrodzenie, ma to miejsce np. w sytuacji, kiedy zwolnienie poprzedzone jest wypadkiem w miejscu pracy, gruźlicą albo ciążą pracownicy. Zwolnienie na czas ciąży rządzi się całkiem innymi prawami, niż inne zwolnienia lekarskie, dotyczy to jego długości, oraz sposobu wyliczania wysokości świadczenia. L4 weekend należy więc zaliczyć do przywilejów pracowniczych. Kiedy zastanawiamy się, czy warto brać l4 przez weekend, ten problem tak naprawdę dotyczy jedynie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Osoby pracujące na cały etat ze stałą pensją miesięczną, nie odczują tutaj różnicy.

Jak rozliczyć chorobę w weekend i dzień wolny?

Warto podkreślić, że to, czy pracownik świadczy pracę w weekend, czy dni ustawowo wolne od pracy (są zawody, które wymagają świadczenia pracy także i w takie dni), w przypadku wyliczania chorobowego nie ma znaczenia. L4 dni wolne, jeżeli takie obejmuje zwolnienie, są zaliczane do zwolnienia, jak dzień, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za pracę. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku zwolnienia chorobowego na dziecko. W takiej sytuacji L4 na dziecko przez weekend należy się tak samo, jak w przypadku zwolnienia na siebie. Jeżeli więc zastanawiasz się, jak liczone jest l4 przez weekend, odpowiedź jest prosta - tak samo, jak w każdy inny dzień tygodnia. W sytuacji dłuższego zwolnienia następuje po prostu ciągłość l4 przez weekend.

Czy zwolnienie lekarskie rozliczane jest na dni, czy na godziny?

Zwolnienia lekarskie co do zasady przyznawane są na określone w miesiącu dni. Bez znaczenia jest tu zatem, czy pracownik zatrudniony jest na cały etat, czy jego część. Wypłata świadczenia za zwolnienie chorobowe tak samo następuje na podstawie dni kalendarzowych – bez względu, czy na czas zwolnienia wliczone są dni ustawowo wolne od pracy, czy np. weekendy. Wypłaty świadczenia nie dzieli się na godziny. Wątpliwości nachodzą pracowników i pracodawców, w sytuacji, kiedy pracownik zaczął czuć się źle podczas dnia pracy. Jeżeli więc osoba przepracowała jakąś jego część i w trakcie trwania dnia roboczego udała się ze złym samopoczuciem do przychodni lekarskiej, najczęściej lekarz wystawia zwolnienie od dnia, w którym pacjent się do niego zgłosił. W takiej sytuacji jednak pozostaje jednak pytanie, co z przepracowanymi godzinami?

Według tego, co zostało zapisane w Kodeksie Pracy, pracownikowi należy się wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę. Dlatego można stwierdzić, że w świetle obowiązujących przepisów prawa, w takiej sytuacji pracodawca powinien zapłacić pracownikowi za przepracowane godziny oraz zasiłek chorobowy. Jeżeli jednak pracownik spędził na świadczeniu pracy większą część dnia roboczego, w takiej sytuacji pracodawca najczęściej decyduje się wypłacić pełne wynagrodzenie swojemu pracownikowi, tym samym nie nabywa on prawa do otrzymania zasiłku chorobowego za ten dzień.

Podobne rozterki gnębią osoby, które honorowo oddają krew. Zastanawiają się, czy przysługuje dodatkowy urlop dla krwiodawców. W przypadku pomocy innym osobom w taki wyjątkowy sposób ustawodawca przewidział dwa płatne dni zwolnienia od konieczności wykonywania swoich obowiązków służbowych, które są udzielane na podstawie zaświadczenia wydawanego przez różnorodne centra krwiodawstwa np. ich regionalne ośrodki, czy Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W takim przypadku pracownik po okazaniu zaświadczenia otrzymuje dzień wolny w dniu oddawania krwi, czy osocza, jak i w dniu następnym. Te limity zostały zmienione na czas pandemii COVID-19, do tego czasu honorowy krwiodawca otrzymywał wolne jedynie w dniu oddawania krwi, obecnie można liczyć na dodatkowy wolny następny dzień, nie wiadomo, czy po zakończeniu ustanowienia staniu epidemiologicznego, takie rozwiązanie będzie utrzymane, czy też nastąpi powrót do poprzednich ustanowień.

Wynagrodzenie chorobowe, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia w miesiącu

Kiedy zwolnienie przedłuża się i pracownik pozostaje na dłuższym zwolnieniu, nie ma znaczenia, czy w danym miesiącu był w pracy, czy nie. Istotne jest natomiast nabycie prawa do zwolnienia chorobowego. Tylko pracownik, u którego nieprzerwanie opłacano składkę chorobową przez 30 dni, nabywa prawa do skorzystania ze świadczenia. Problem ten dotyczy najczęściej osób nowoprzyjętych, jak i zmieniających sposób świadczenia pracy np. z umowy zlecenia przechodzą w tej samej firmie na umowę o pracę. W tej sytuacji także konieczne jest spełnienie podstawowego obowiązku – 30 dni nieprzerwanego opłacania składki chorobowej. Obecnie dokumenty związane ze zwolnieniami wystawianymi przez lekarza są proste, zastosowano bowiem nowoczesne metody pobierania informacji o zwolnieniach, które umożliwiają automatyczne pobieranie informacji, a wystawienie zwolnienia i przekazanie go do właściwej jednostki ZUS-u odbywa się w sposób elektroniczny.

Podczas przebiegu okresu zatrudnienia warto zapoznać się z podstawowymi przepisami prawa pracy w tym zakresie. Należy poznać przepisy dotyczące nie tylko sposobu obliczania i przyznawania zasiłku chorobowego, ale także np. tego, w jaki sposób można odebrać wynagrodzenie za pracę w sobotę, otrzymując za ten dzień dodatkowe wynagrodzenie, czy korzystając z innego dnia wolnego. Należy także pamiętać, że przebywając na zwolnieniu lekarskim mamy określone prawa i obowiązki pracownika przebywającego na L4, a kontrola l4 przez weekend przez pracodawcę jest możliwa tak samo, jak w każdy inny dzień zwolnienia.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.