·4 min czytania

Ochrona znaku towarowego – co to?

Ochrona znaku towarowego – co to?

W wielu branżach niezwykle istotnym aspektem jest ochrona wszelkiego rodzaju praw autorskich, rozwiązań stosowanych w firmie, a także znaków towarowych. Aby robić to skutecznie należy jednak zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurami zmierzającymi do zabezpieczenia tego, co jako przedsiębiorcy stworzyliśmy. W jaki sposób wdrożyć prawo ochronne na znak towarowy? Jak jest to uregulowane w polskich ustawach? Stworzyliśmy krótki poradnik na ten temat!

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje nieco inaczej, tworząc swoje własne know how. Nikogo nie dziwi w obecnych czasach tworzenie wewnętrznych regulaminów czy zabezpieczanie się przed kradzieżą przyjętych w danej firmie rozwiązań. Jednym z istotnych elementów działalności części podmiotów gospodarczych jest ochrona znaku towarowego. O czym dokładnie mowa?

Znaki towarowe - charakterystyka i znaczenie

Polscy przedsiębiorcy przywiązują coraz większą wagę do stworzonych przez siebie znaków towarowych, które odgrywają ważną rolę w ich biznesie. Jeszcze wiele lat temu podmioty gospodarcze nie zwracały aż tak dużej uwagi na te kwestie, traktując je jako swego rodzaju dodatek do prowadzonej działalności. Obecnie jednak świadomość właścicieli firm na ten temat jest o wiele większa, niż to bywało wcześniej. Szczególnie jeśli dane oznaczenie stało się już swego rodzaju symbolem konkretnej firmy oraz jest kojarzone z jej funkcjonowaniem. Mowa nie tylko o samej płaszczyźnie reklamowej czy marketingowej, ale o poszczególnych i istotnych dla funkcjonowania całego biznesu elementach wizerunkowych. Przedsiębiorcy chcąc zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować możliwość naruszenia ich przez osoby trzecie decydują się na wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę znaków towarowych.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Znak towarowy – co to?

Większość z nas przynajmniej raz w życiu spotkała się z tym pojęciem. Znak towarowy został uregulowany w stosownych przepisach, w tym w szczególności w ustawie o własności przemysłowej. Co należy rozumieć pod określeniem “znaki towarowe”? Przede wszystkim każde oznaczenie, które może przybrać formę graficzną, za pomocą którego można odróżnić towary czy usługi danej firmy od produktów oferowanych przez inną. W praktyce znak towarowy jest więc swoistym symbolem, czymś charakterystycznym dla działalności konkretnego przedsiębiorstwa, a bardzo często znacznym składnikiem jego majątku. Z tego powodu tak istotną kwestią jest jego pełne zabezpieczenie, a więc zapewnienie sobie tego znaku na wyłączność. W tym celu konieczna będzie rejestracja znaku towarowego. Cała procedura składa się z szeregu formalności, jakie trzeba zrealizować, aby mówić o pełnym sukcesie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części artykułu.

Znaki towarowe - przykłady

Znak towarowy nie jest żadną abstrakcją, ale realnym elementem, z którym może zapoznać się szerokie grono odbiorców. Może być nim dla przykładu rysunek, forma przestrzenna, wyraz, ornament, melodia wiele innych wytworów ludzkiej wyobraźni. Bardzo często znaki towarowe przejawiają się także w postaci sygnałów dźwiękowych, sloganów, haseł reklamowych, a także w formie zindywidualizowanych i stworzonych przez danego przedsiębiorcę towarów. Mamy więc tutaj do czynienia nie tylko z ochroną samego znaku, ale tak naprawdę praw autorskich i możliwości ich eksploatacji. Najczęściej spotykaną postacią znaków towarowych są poszczególne wyrazy czy zdania, a także znaki słowno-graficzne. Zastrzeżone i prawnie chronione znaki towarowe posiadają w widocznym miejscu znaczek R. Można zaobserwować go między innymi przy nazwach wielu światowych przedsiębiorstw, hasłach reklamowych, logach czy herbach.

Kto może ubiegać się o ochronę znaku towarowego?

W każdym kraju ochrona znaków towarowych jest uregulowana odmiennie. Warto więc na potrzeby naszego poradnika skupić się na funkcjonowaniu tego zjawiska w Polsce. Jak się okazuje, w naszym kraju zarejestrować znak towarowy może dosłownie każdy, kto podejmie taką decyzję i zdecyduje się przejść całą procedurę. Mowa więc zarówno o osobach fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorcach, a także Skarbie Państwa. W pierwszym przypadku znak można zastrzec więc nawet jeśli jeszcze nie prowadzimy własnej firmy, w ramach której będziemy z niego korzystać. Jeśli chodzi o przedsiębiorców uprawnieni do ochrony znaków są zarówno właściciele jednoosobowych podmiotów, jak spółki prawa handlowego, spółka cywilna, spółdzielnie oraz wszelkiego typu stowarzyszenia. Przez Skarb Państwa należy natomiast rozumieć nasz kraj, który jako suwerenny podmiot może być właścicielem znaków towarowych.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego skutkuje nałożeniem na niego prawa ochronnego. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i to właśnie ta instytucja sprawdza ich zasadność. Aby uzyskać prawo ochronne konieczne jest spełnienie kilku formalności, w tym złożenie wniosku oraz uiszczeniem stosownej opłaty. Przed podjęciem się tego zadania warto sprawdzić w rejestrze, czy dany znak towarowy nie został już zabezpieczony. Ochrona znaku towarowego jest przyznawana na okres 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP, z możliwością przedłużenia na kolejną dekadę. To ostatnie następuje jednak nie z automatu, lecz na wyraźny wniosek właściciela znaku towarowego.

Znaki towarowe - czy warto chronić?

Wiele zależy od okoliczności i tego, o jaki konkretnie znak towarowy chodzi. Prawo ochronne nie zawsze bowiem zapewnia przedsiębiorcy monopol prawny na korzystanie z danego sloganu, nazwy czy logo. Istnieją bowiem ograniczenia związane z czasem, terytorium, a nawet rodzajem towarów czy usług. Mimo to, jeśli obawiamy się, że inna firma w przyszłości będzie chciała korzystać ze stworzonego przez nas znaku, warto podjąć starania, aby się przed tym zabezpieczyć. Bardzo często znak towarowy jest bowiem swoistym DNA danego podmiotu gospodarczego i należy zrobić wszystko, aby zachować go na wyłączność.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.