·5 min czytania

Szkolenia w pracy – jak je rozliczyć?

Szkolenia w pracy – jak je rozliczyć?

Szkolenie pracowników przynosi wiele korzyści nie tylko dla osoby, która w zajęciach uczestniczy, lecz także dla całej firmy. Szkolenia niewątpliwie są kosztem dla przedsiębiorcy, ponieważ najczęściej to pracodawca pokrywa całą należność, albo chociaż jej część, nie jest to jednak wymóg. W jakim zakresie można rozliczyć należności poniesione na szkolenia? Kto decyduje o wyborze szkoleń – pracownik, czy pracodawca?

Szkolenia w pracy – jakie należą się pracownikowi?

Coraz więcej pracodawców zaczyna dostrzegać plusy w szkoleniu pracowników. Osoby zatrudnione wysyłane są na różnorodne zajęcia, które nie tylko służą osobistemu rozwojowi. Pracodawcy zauważają także bardzo pozytywny wpływ dobrze wyszkolonej kadry, na poprawę działalności całego przedsiębiorstwa. Co więcej, w większych jednostkach coraz częściej powołuje się działy HR, które pomagają w obieraniu właściwej ścieżki zawodowej dla pracowników. Istnieje grupa szkoleń, które muszą być przeprowadzone w każdym zakładzie pracy, najważniejsze z nich jest to, które obejmuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP musi być obowiązkowo przeprowadzone dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników. Organizacja tego typu szkoleń ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości pracodawcy, jak i pracowników. Dotyczy ono przede wszystkim zagrożeń czekających na nich w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Należy pamiętać, że szkoleniem z zakresu BHP objęte są nie tylko osoby, które będą przyjęte do pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie tego typu szkolenia także u stażystów, a nawet praktykantów, którzy będą przebywać w firmie. Warto zatem zastanowić się jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników, by zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych. Oprócz tego przy zatrudnianiu nowego pracownika organizowane jest szkolenie, które ma celu przystosowanie go do stanowiska pracy – wskazanie mu pełni jego obowiązków oraz tego, w jaki sposób mają być one wypełnianie. Przeczytaj także: Na czym polega pomoc de minimis, do kogo jest ona skierowana?

Szkolenia przydatne w pracy – kto wybiera?

Szkolenia można uznać za inwestycję, która może pomóc w rozwoju kapitału ludzkiego, który zalicza się do jednego z najcenniejszych dóbr, jakie drzemią w przedsiębiorstwie. Szkolenia można podzielić na dwie grupy. Pierwsze to te, na które wybiera się osoba, która chce zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy, a druga to pracownik, który chce zwiększyć swoje umiejętności, będąc już zatrudnionym na określonym stanowisku, są to szkolenia w pracy. Jeżeli chodzi o potrzeby firmy, które związane są z poszerzeniem wiedzy u pracowników, kiedy pracodawca koszty bierze na siebie, to najczęściej on wybiera określone szkolenia, których tematyka odpowiada potrzebom firmy. W przypadku, kiedy to pracownik sugeruje pracodawcy dane szkolenie, wskazując, że chciałby w nim uczestniczyć, to od woli pracodawcy zależy to, czy przystanie na tę prośbę. Szkolenia przydatne w pracy mogą być przeprowadzone z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Warto pamiętać, że jeżeli pracownik miał szczęście i trafił na pracodawcę, który chętnie inwestuje w jego rozwój, wysyłając na dodatkowe, często bardzo drogie szkolenia należy się liczyć z koniecznością podpisania umowy szkoleniowej. Jest to swego rodzaju zobowiązanie pracownika, wobec pracodawcy, który inwestuje w jego rozwój, w którym wskazuje termin, w jakim minimalnie pracownik pozostanie w stosunku pracy z danym pracodawcą. Ma to na celu zabezpieczenie interesów pracodawcy, który wyłożył środki na szkolenie swojego personelu, w takim sposób, że w przypadku szybkiego rozwiązania umowy przez pracownika, zwróci w określonej części koszty szkolenia, które pracodawca w niego zainwestował. Bardzo ważne jest, żeby taka umowa była jak najbardziej szczegółowa. Chodzi tu o zabezpieczenie obu stron umowy – podanie konkretnej kwoty, jaka w przypadku rozwiązania umowy z winy pracownika ma być zwrócona, znacznie ułatwi późniejsze bezproblemowe rozstania pracodawcy i pracownika.

Szkolenia w nowej pracy – jakie są obowiązkowe?

Najważniejszym szkoleniem, które musi być przeprowadzone dla każdego pracownika, jest szkolenie BHP. Szkolenia bhp w zakładzie pracy szkolenia w czasie wolnym od pracy, mogą być przeprowadzane, jednak bez względu na długość ich trwania, pracownikowi przysługuje z tego tytułu dzień wolny od pracy. Jest tak nawet w sytuacji, kiedy szkolenie przeprowadzone było znacznie szybciej niż normalny czas trwania dnia pracy zatrudnionego. Jeżeli szkolenie BHP przeprowadzone było w dzień, w którym pracownik miał wolne od wykonywania czynności służbowych, należy mu się wynagrodzenie, jakby w tym dniu był normalnie w pracy. Kiedy pracownik zmienia pracodawcę, jednak jego szkolenie BHP w poprzedniego miejsca pracy jest nadal ważne, wystarczy, żeby przedstawił on zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia. Warunkiem jednak jest praca na podobnym stanowisku u innego pracodawcy, ponieważ tylko wtedy przedmiot szkolenia BHP jest podobny. Na szkolenia w nowej pracy składają się dwie części jest to część ogólna, oraz szczegółowy instruktaż stanowiskowy, który obejmuje szczegółowe instrukcje określające specyfikę danego stanowiska. Chodzi tu na przykład o obsługę maszyn, szkolenia do pracy biurowej, czy inne szczegółowe wskazówki, podczas których pracownik będzie miał możliwość poznania specyfiki danego stanowiska.

Czy szkolenia są wliczane do czasu pracy?

Nie na każdą propozycję pracownika pracodawca musi przystać, czyli nie zawsze pracownik może liczyć na to, że pracodawca pokryje koszty związane ze szkoleniem, a także, że udzieli na nie płatnego dnia urlopu. Warto dokładnie zapoznać się z obowiązkami pracodawcy wobec pracownika i odwrotnie, jakie obowiązki ma pracownik wobec pracodawcy, jeżeli chodzi o szkolenia. W najlepszej sytuacji są pracownicy, którzy na szkolenie zostali wysłani z inicjatywy swojego pracodawcy. Wtedy pracodawca udziela swojemu podwładnemu urlopu szkoleniowego. W takiej sytuacji za dzień szkolenia pracownik otrzymuje płatny dzień wolny od obowiązków służbowych, jeżeli uczestnictwo pracownika w szkoleniu miało miejsce na prośbę pracodawcy, poniesione koszty z nim związane także pokrywa pracodawca. Warto pamiętać, że w przypadku innych szkoleń, takich, na które zdecydował się sam pracownik, to jedynie dobra wola pracodawcy, czy będzie chciał udzielić dnia wolnego albo partycypować w kosztach szkolenia. To, czy szkolenia są wliczane do czasu pracy, jest obligatoryjne jedynie w przypadku tych zorganizowanych przez firmę.

Rejestrowanie czasu pracy pracowników ma na celu zwiększenie wydajności pracy zatrudnionych. Chodzi tu przede wszystkim o maksymalne wykorzystanie mocy przerobowych – tego, żeby w godzinach pracy, pracownicy zajmowali się tylko obowiązkami służbowymi. Warto więc mobilizować pracowników, do tego, by chcieli poszerzać swoje horyzonty zawodowe. Warto zapoznać się z różnymi technikami, które będą mogły pomóc zmotywować pracowników do tego, żeby chcieli rozwijać swoje umiejętności, a szkolenia są w tym niezastąpione.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.