·3 min czytania

UOKiK - zgłoszenie skargi przez przedsiębiorcę

uokik

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest instytucją odpowiedzialną za ochronę konkurencji i konsumentów. Monitoruje i kontroluje praktyki rynkowe, zapobiegając monopolom oraz nieuczciwym działaniom przedsiębiorców. Ponadto UOKiK zajmuje się egzekwowaniem praw konsumentów, rozpatrując skargi i wspierając ich w sporach z przedsiębiorcami. Czy przedsiębiorca może złożyć skargę na nieuczciwe praktyki rynkowe do UOKiK?

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia swojej działalności w sposób uczciwy i etyczny, co oznacza respektowanie przepisów prawa oraz poszanowanie wszystkich stron obrotu gospodarczego, czyli konsumentów, partnerów biznesowych, a także konkurencji. Takie postępowanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarki, budowania zaufania w relacjach biznesowych oraz długoterminowego sukcesu przedsiębiorstw. Dlatego prawodawcy dbają o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Warto zaznaczyć, że katalog postępowania ocenianego jako czyn nieuczciwej konkurencji nie jest zamknięty, ale wyżej wymieniona ustawa wskazuje przede wszystkim na: 

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, 
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, 
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, 
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, 
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, 
 • naśladownictwo produktów, 
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, 
 • utrudnianie dostępu do rynku, 
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, 
 • nieuczciwą lub zakazaną reklamę, 
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, 
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

Zgłoszenie czynu nieuczciwej konkurencji

uokik-2

Każdy, kto ma podejrzenie, że przedsiębiorca działa niezgodnie z przepisami i dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji, może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oznacza to, że takie prawo przysługuje również przedsiębiorcom. 

Jak złożyć skargę do UOKiK?

Formalne zawiadomienie o możliwości dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji można złożyć na cztery sposoby. Pierwszą możliwością jest wysłanie anonimowego sygnału poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co ważne, zgłaszający ma możliwość monitorowania utworzonego zgłoszenia. Kolejną opcją jest wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Skargę na nieuczciwego przedsiębiorcę można też złożyć telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 22 55 60 560. Ostatnia możliwość to wysłanie zawiadomienia pocztą na adres Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Ochrony Konkurencji, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Co ciekawe, nawet korzystając z tej formy, skargę można złożyć anonimowo.

Rozpatrywanie skarg

uokik-3

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma obowiązek rozpatrzeć każdą złożoną skargę. Oczywiście jeśli skarga zostanie wysłana anonimowo, to nadawca nie otrzyma oficjalnej odpowiedzi. W innym wypadku UOKiK odpowie na zgłoszenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania. W odpowiedzi urząd informuje czy zajmie się sprawą i jeśli tak, to jakie działania podejmie. Naturalnie nie każda skarga prowadzi do zainicjowania postępowania kontrolnego, gdyż już na etapie zapoznawania się ze skargą, UOKiK może uznać, że do złamania prawa nie doszło.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Podstępowanie wyjaśniające i antymonopolowe

Jeśli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna, że skarga jest uzasadniona, to rozpocznie postępowanie wyjaśniające wobec przedsiębiorcy, którego skarga dotyczy. W ramach tych działań UOKiK może na przykład zarządzać okazania dokumentacji firmowej czy też złożenia wyjaśnień. Jeśli postępowanie to okaże się zasadne, to kolejnym krokiem jest wszczęcie postępowania antymonopolowego, które może doprowadzić do ukarania przedsiębiorcy za naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

UOKiK i SUDOP – najważniejsze informacje

W latach 90-tych ubiegłego wieku zaczęły na potęgę powstawać nowe prywatne firmy, Otworzyło to polski rynek na inwestycje i pojawienie się światowych koncernów.

UOKiK i SUDOP – najważniejsze informacje

Automatyczny grafik pracy – wady i zalety

Automatyczny grafik pracy to rozwiązanie, które może odmienić sposób, w jaki zarządzasz czasem pracy pracowników. Warto zrozumieć, jakie są jego wady i zalety.

Automatyczny grafik pracy – wady i zalety

10 powodów do inwestycji w system zarządzania czasem pracy.

Przedstawiamy Ci 10 powodów, dla których stary sposób rozliczania i prowadzenia całej ewidencji czasu pracy pozostanie jedynie wspomnieniem.

aplikacja do zarządzania czasem pracy

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.