·3 min czytania

Usługi transportowe a VAT – jak obliczyć właściwą stawkę podatkową?

Usługi transportowe a VAT – jak obliczyć właściwą stawkę podatkową?

Konkurencja na rynku transportowym jest spora, ale mimo to wielu przedsiębiorców decyduje się spróbować swoich sił. Usługi transportowe są bowiem bardzo szerokim obszarem i będą potrzebne zawsze. Przedsiębiorcy muszą jednak patrzeć nie tylko na popyt, zysk czy koszty, ale także na kwestie związane z opodatkowaniem danej usługi.

Usługa transportowa a podatek

Sposób rozliczania usługi jest ważny zarówno dla samego właściciela firmy transportowej, jak i podmiotów, które z niej korzystają. Usługi przewozowe towarów i pasażerów trzeba traktować jako odpłatne świadczenie, które wywiera skutki na gruncie prawa podatkowego i jest objęte obowiązkowym VAT-em. O ile kłopotów nie sprawiają zazwyczaj usługi przewozowe na terytorium kraju, to o wiele więcej problemów z odpowiednim wyliczeniem podatku mogą mieć przedsiębiorcy działający poza Polską.

Usługi transportu towaru a VAT

Prawidłowe rozliczenie VAT od usługi transportu towarów może sprawić sporo trudności. Wszystko ze względu na to, że należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj transportu, a także charakter prawny nabywcy. Ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia w tej materii kilka podstawowych rodzajów transportu. Jako pierwszy należy wyróżnić krajowy, który wykonywany jest wyłącznie na terenie Polski. Kolejny to międzynarodowy, który jest związany z przejazdem z kraju należącego do Unii Europejskiej do państwa trzeciego. Trzeci typ to transport wewnątrzwspólnotowy, czyli na terenie państw UE. Ostatnim rodzajem jest przewóz towarów poza wszystkimi wymienionymi strefami.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

VAT na transport produktów

Usługi przewozowe towarów cechuje to, że zgodnie z przepisami podatkowymi i zasadami naliczania podatku VAT, urząd skarbowy jako miejsce świadczenia usługi bierze pod uwagę miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez usługobiorcę. Ustawa dopuszcza jednak kilka wyjątków od tej reguły. Jeden z nich dotyczy przypadku, gdy nabywca usługi jest polskim podatnikiem, a usługa wykonana zostaje poza terytorium UE. Przyjmuje się, że miejsce realizacji usługi znajduje się poza granicami Wspólnoty. Po drugie, jeśli usługę transportową wykonuje się na rzecz podatnika spoza UE, lecz przewozu dokonano na terytorium Polski, wówczas jako miejsce usługi traktuje się terytorium naszego kraju. Widzimy więc, że warto dokładnie wczytać się w przepisy podatkowe, ponieważ szczegółowe normy wprowadzają liczne wyjątki, które czasami można pominąć.

Usługi transportowe pasażerów a VAT

Nieco prościej wygląda sprawa podatkowa, gdy chodzi o usługi transportowe pasażerów. Ustawa o VAT określa, że w tym przypadku miejscem świadczenia jest lokalizacja, w której odbywa się transport. Uwzględnić należy oczywiście całą trasę przewozu, jak i wziąć pod uwagę kwestie granic państwowych. W praktyce oznacza to, że przewoźnik opłaca podatek w każdym kraju, w którym się pojawia. Przy dłuższych przejazdach wprowadza to oczywiście spore zamieszanie, ale przynajmniej stawki podatkowe są proste do wyliczenia. Standardowa wysokość VAT od przewozu osób wynosi 8%. Oczywiście w tym miejscu należy dokonać rozróżnienia na transport okazjonalny i usługi turystyczne. Oba świadczenia są bowiem traktowane na gruncie prawa podatkowe poszczególnych państw nieco inaczej.

Usługi transportowe a VAT

Usługi przewozowe osób wymagają więc od przewoźnika zarejestrowania się jako podatnik VAT w poszczególnych krajach, przez które w ramach działalności gospodarczej przejeżdża. Na szczęście wiele krajów wprowadza w swoich przepisach liczne odstępstwa, a nawet rezygnuje z pobierania VAT od przewoźników z innego kraju. Warto więc dokładnie poznać reguły podatkowe w poszczególnych państwach.

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi transportowe?

Ile wynosi VAT na transport towarów oraz osób? - to pytanie pada bardzo często. Odpowiedź, jak to bywa w takich przypadkach, nie jest taka oczywista. Stawka podatku VAT różni się bowiem w zależności od okoliczności. Pod uwagę należy brać nie tylko rodzaj transportu, ale i kraj, w którym się on odbywa. Przy przewozach międzynarodowych stawka wynosi co do zasady 0%, ale w przypadku transportu w granicach UE oraz w Polsce mówimy już o stawce 23%! Usługi transportowe pasażerów są również opodatkowane według państwa, przez które przejeżdża pojazd. Jak już wspomniano, najczęściej spotykaną stawką VAT w takich wypadkach jest 8%, ale - podobnie jak wcześniejszych sytuacjach - kwota może różnić się w zależności od przepisów danego kraju. Należy więc zwracać uwagę na poszczególne uregulowania i liczne wyjątki w prawach krajowych. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić. Zarówno pieniędzy, jak i nerwów.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.