·4 min czytania

Zarządzanie talentami – co to za proces i jak powinno wyglądać?

Zarządzanie talentami – co to za proces i jak powinno wyglądać w organizacji?

Zarządzanie talentami w organizacji – definicja

Zarządzanie talentami to szereg różnych procedur, które wdrażane są w celu:

 • rekrutacji,
 • selekcji,
 • rozwoju,
 • motywacji,
 • utrzymania.

pracowników, wykazujących ponadprzeciętne kompetencje i posiadających konkretne umiejętności. Zajmują się tym przede wszystkim pracownicy działu HR, lecz dużą rolę odgrywają również managerowie zarządzający poszczególnymi zespołami. Każda firma ma nieco inne podejście do zarządzania talentami – w niektórych organizacjach uwaga zostaje skupiona głównie na inwestowaniu w zatrudnioną już załogę, w innych bardzo istotne jest pozyskanie pracownika o określonym profilu. Niemniej jednak, bez względu na to, na jaką dokładnie skalę działa przedsiębiorstwo, nie można pomijać aspektu zarządzania pracownikami w kontekście posiadanych przez nich talentów, kompetencji czy umiejętności. Tylko efektywne, przemyślane procedury pozwalają pozyskać, a następnie utrzymać pracownika, jakiego w danym czasie potrzebuje firma.

Jakie są kluczowe elementy procesu zarządzania talentami?

Jak wspomniano, zarządzanie talentami to proces, na który składa się kilka poszczególnych etapów. Choć każda firma prezentuje nieco inne podejście do tematu, opracowano pewien model, zgodnie z którym powinno się zarządzać talentami osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie bądź tych, którzy mają podjąć w nim pracę. Oto kluczowe cechy skutecznej strategii:

 • pozyskiwanie – najważniejsze jest tutaj zdefiniowanie, jakiego dokładnie talentu potrzebuje firma i czemu właściwie ma on służyć. Na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwu mogą być potrzebne osoby, posiadające zupełnie inne kompetencje czy uprawnienia,
 • planowanie strategiczne – należy znaleźć sposób na to, aby wyróżnić się na rynku, stając się tym samym atrakcyjnym dla kandydatów. Obecnie firmy sięgają po różnego rodzaju środki, począwszy od dodatkowych benefitów pracowniczych, na realizowaniu poszczególnych, bliskich danym grupom społecznym idei kończąc,
 • rozwój – firmy muszą skupić się na inwestowaniu w pracowników, pomagając im realizować się zawodowo. Jednocześnie bardzo istotne jest tutaj dbanie o work-life balance, czyniąc lepszym nie tylko pracę, ale i życie prywatne,
 • retencja pracowników – firmy muszą dawać pracownikom powody, aby ci nie szukali zatrudnienia w innym miejscu. Ważne jest więc nie tylko pozyskanie, ale i zatrzymanie pracownika przy sobie,
 • zaangażowanie – firmy przygotowują pracowników do kolejnych etapów kariery. Awansuje się więc wyłącznie osoby, które są przygotowane do objęcia danego stanowiska.
kluczowe-elementy-zarzadzania

Pięć narzędzi do zarządzania talentami w organizacji

Zarządzanie talentami w organizacji to złożone zadanie, którego realizacją zwykle zajmuje się wiele osób jednocześnie. Najwięcej problemów sprawia zwykle zarządzanie talentami w firmie o rozbudowanej strukturze, zatrudniającej dużą liczbę pracowników. Warto wtedy sięgnąć po różnego rodzaju pomocne narzędzia, które pozwalają przyśpieszyć pracę, jednocześnie czyniąc ją efektywniejszą. Oto 5 narzędzi wspomagających zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier:

 • testy osobowości – są one bardzo pomocne w kontekście zrekrutowania do firmy pracowników posiadających odpowiednie kompetencje. Tego rodzaju testy wypełnia się zwykle podczas rozmowy kwalifikacyjnej, można również uzupełnić je w wersji online, jeśli rozmowa odbywa się zdalnie,
 • zaawansowane technologicznie systemy do zarządzania talentami – są to programy komputerowe ułatwiające współpracę HR-owców z managerami. Posiadają one rozbudowane funkcje, które można dopasować w zależności od potrzeb konkretnej firmy,
 • programy talentowe – w ich ramach prowadzone są szkolenia, rekrutacje na wyższe stanowiska czy wymiany pracowników w przypadku organizacji międzynarodowych,
 • coaching – zatrudnienie doświadczonego coacha wspomaga proces zarządzania talentami, pozwalając rozpoznać potrzeby pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego,
 • branding pracodawcy – rozwój marki własnej pozwala wyróżnić się na rynku, dzięki czemu istnieje większe prawdopodobieństwo pozyskania pracowników o określonym profilu.

Jakie modele zarządzania talentami można wyróżnić?

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie nie musi przebiegać według jednego, określonego schematu. Trudno bowiem byłoby wyróżnić jeden model zarządzania talentami – w literaturze naukowej podaje się ich aż trzy:

 • model fragmentaryczny,
 • model sformalizowany,
 • model ukierunkowany.

Model fragmentaryczny funkcjonuje w firmach, w których rozwój pracowników wciąż postrzegany jest jako koszt, a nie inwestycja. Przedsiębiorstwa te nie określiły spójnego planu, na jakim powinien bazować rozwój talentów w organizacji. Brakuje tutaj coachingu, oceny rezultatów podejmowanych działań czy oceny pracy. Model sformalizowany w większym stopniu wspomaga rozwój talentów w organizacji. Bazuje na systematycznych szkoleniach, w jakich mogą uczestniczyć pracownicy. Można tutaj zauważyć powiązanie potrzeb personalnych oraz biznesowych, a także spójność w podejmowanych działaniach. Najbardziej pożądany jest jednak model ukierunkowany, do którego powinny dążyć wszystkie firmy. Podkreśla się tutaj jasny i spójny program zarządzania talentami, a także dopasowanie potrzeb zawodowych pracowników do potrzeb przedsiębiorstwa. Szkolenia odbywają się w sposób ciągły i w surowy sposób ocenia się ich efektywność.

Zarządzanie talentami w organizacji – przykłady

Proces zarządzania talentami powinien zostać wdrożony już od momentu rekrutowania pracowników. Prowadzenie rekrutacji, w przypadku której zostały jasno określone wymagania wobec potencjalnego pracownika, to doskonały przykład zarządzania talentami. Nie chodzi tu wyłącznie o podanie kompetencji zawodowych, lecz również pewnych umiejętności i cech pożądanych, przydatnych na konkretnym stanowisku. Inne przykłady zarządzania talentami w organizacji to:

 • opracowanie programu szkoleń dla osób zatrudnionych w danych działach,
 • promowanie marki własnej wśród grup, w których znajdują się potencjalni kandydaci do pracy – warto przytoczyć tutaj branie udziału w targach pracy skierowanych do studentów,
 • aktywne budowanie kultury organizacyjnej i poczucia przynależności pracownika do firmy,
 • prowadzenie spotkań pracowników działu HR z managerami poszczególnych działów, celem których jest opracowanie koncepcji rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa,
 • cykliczne wypełnianie kart osiągnięć pracowników i innych ewidencji pomocniczych.

Bez względu na rodzaje talentów w organizacji, wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania nimi pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty w postaci zatrzymania w strukturach osób zatrudnionych czy rozwijaniu posiadanych przez nich kompetencji. Warto pamiętać, że w procedurze zarządzania talentami bardzo istotne jest zarówno dobro pracownika, jak i przedsiębiorstwa. W przypadku właściwie opracowanej strategii obie strony osiągają duże korzyści, mogąc rozwijać się w harmonijny sposób.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.