·5 min czytania

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia

Czy można otrzymać zwolnienie lekarskie, będąc na wypowiedzeniu?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy ochronie podlegają pracownicy, którzy wcześniej przedstawili pracodawcy L4. Jeżeli jednak pracownik sam złożył na biurko pracodawcy wypowiedzenie umowy – oznacza to, że przedstawione zwolnienie lekarskie nie uchroni go przed zwolnieniem. Będąc na L4, może on jednak w każdym dowolnym momencie dostarczyć swojemu szefowi wypowiedzenie.

Zwolnienie lekarskie – czy można je dostać w trakcie wypowiedzenia?

Zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu nie wpłynie na zmianę terminu rozwiązania umowy zawartej z pracodawcą. Lekarz z powodzeniem może wystawić pracownikowi L4, jednak warto liczyć się z konsekwencjami jego przedstawienia swojemu pracodawcy. Będąc bowiem w trakcie wypowiedzenia, okazanie zwolnienia lekarskiego nie jest podstawą do przedłużenia wypowiedzenia.

Zanim zaczniesz ubiegać się o wystawienie L4 przez lekarza innego niż psychiatra, warto również zapoznać się z konsekwencjami jego przełożenia szefowi. Może on bowiem wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, która została rozpoznana przez lekarza. Na jego wniosek również możesz również zostać poproszona o wystawianie zaświadczeń lekarskich. W przeciwnym wypadku brak ich okazania będzie równoznaczny z nieotrzymaniem wynagrodzenia za okres w jakim byłaś niezdolna do pracy.

Jeżeli natomiast starasz się o wypłatę zasiłku chorobowego – ZUS przeprowadzi taką kontrolę z urzędu. Instytucja ta tak samo, jak i płatnicy Twoich składek (czyli pracodawca), jest zobowiązana do sprawowania kontroli nad osobą ubezpieczoną. Oznacza to, że zmonitorują oni prawidłowości wykorzystywania uzyskanego zwolnienia lekarskiego.

Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 41) zwolnienie pracownika na L4 jest niezgodne z obowiązującym prawem. Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, podlega prawnej ochronie, co jest równoznaczne z tym, iż nie może on w tym czasie zostać zwolnionym.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jakie są formy wypowiedzenia umowy na L4?

Pracodawca nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, by wypowiedzieć osobie przebywającej na L4 umowę o pracę. Jeżeli postąpi on inaczej – jest to niezgodne z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nieobecność pracownika trwa powyżej 3 miesięcy – pracodawca ma prawo do tego, by rozwiązać umowę o pracę i to bez wnoszenia wypowiedzenia. Co może zrobić w tej sprawie pracownik? Zawsze może on odwołać się od decyzji swojego szefa i wnieść sprawę do sądu pracy.

Pracownik wypowiadający swojemu pracodawcy umowę w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim musi z kolei zrobić to w taki sposób, by jego szef miał możliwość zapoznania się ze złożonym przez niego wypowiedzeniem. Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 30) pracownik musi dostarczyć swojemu szefowi wypowiedzenie w formie pisemnej. Dokument ten musi więc zostać sporządzony na papierze oraz własnoręcznie podpisany przez pracownika. A co zrobić w przypadku, gdy zatrudniona osoba nie jest zdolna ze względów zdrowotnych osobiście dostarczyć to pismo do pracy? W tym wypadku może ona dostarczyć pismo za pomocą tradycyjnej poczty lub ewentualnie drogą mailową.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zwolnieniu lekarskim?

W przypadku, w którym przebywający na okresie wypowiedzenia pracownik nagle zachoruje i dostarczy swojemu pracodawcy L4 – termin jego wypowiedzenia nie ulega zmianie. Jeżeli jednak sytuacja jest odwrotna – pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie, pracodawca nie może wręczyć mu wypowiedzenia. Jest to niezgodne z obowiązującym prawem. Od tej zasady istnieją jednak pewne uchylenia, o których warto pamiętać. Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 53 Kodeksu pracy), pracodawca ma prawo do rozwiązania umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

  • pracownik nie stawił się w miejscu pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące – jeżeli był on zatrudniony poniżej 6 miesięcy;
  • pracownik był zatrudniony przez minimum 6 miesięcy;
  • niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem, jaki miał miejsce przy lub w wyniku choroby zawodowej;
  • pracownik nie usprawiedliwił swojej nieobecności i trwa to ponad miesiąc.

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry

Każdy psychiatra jest uprawniony do tego, by wystawić zwolnienie lekarskie, które może potrwać maksymalnie do 182 dni. Jest to okres stanowiący mniej więcej pół roku. W trakcie jego trwania pracownikowi przysługuje pobieranie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Po upływie 182 dni pracownik przebywający na zwolnieniu może się również dodatkowo starać o pozyskanie świadczenia rehabilitacyjnego, które może zostać przyznane na okres maksymalnie do 12 miesięcy. Tego typu zwolnienie lekarskie może być również wystawione przez lekarza wstecz. W przeciwieństwie jednak do zwykłego L4, które może zostać wystawione wyłącznie na 3 dni wstecz – L4 od psychiatry może zostać wystawione na o wiele więcej dni wstecz. Warunkiem koniecznym jest jednak stwierdzenie przez lekarza psychiatrę występowania zaburzeń psychicznych, które ograniczają zdolności pracownika, co do zdolności oceniania własnego postępowania.

Przebywając na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez psychiatrę, pracownik w każdym momencie może złożyć wypowiedzenie. Można to zrobić bez względu na to, jak długo trwała nieobecność pracownika w firmie. O przyznanie takiego zwolnienia mogą się również starać osoby, które otrzymały od swojego pracodawcy wypowiedzenia. U wielu pracowników otrzymanie wypowiedzenia powoduje zaburzenia, które prowadzą do kryzysu psychicznego, przez co osoba ta nie jest w stanie normalnie funkcjonować.

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia – o czym należy pamiętać?

Na samym końcu warto również wspomnieć o tym, że w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje prawo do korzystania z zasiłku chorobowego. Należy jednak pamiętać o tym, że osoba ubezpieczona musi spełniać warunek tego, by została ona uznana za niezdolną do wykonywania pracy z powodu choroby. Prawo do korzystania z zasiłku chorobowego przysługuje również tym pracownikom, który zostali uznani za niezdolnych do pracy w trakcie wypowiedzenia. W niektórych przypadkach może również dotyczyć osób, które zdążyły już rozwiązać umowę o pracę. W tym wypadku muszą one jednak spełniać poniższe warunki:

  • Niezdolność pracownika do wykonywania pracy została rozpoznana nie później niż na 14 dni przed utratą ważności ubezpieczenia chorobowego;
  • Niezdolność pracownika do wykonywania pracy została rozpoznana nie później niż na 3 miesiące przed ustaniem ubezpieczenia chorobowego – w wypadku rozpoznania choroby zakaźnej, której okres wylęgania się został określony przez lekarzy na więcej niż 14 dni;
  • Niezdolność pracownika do wykonywania pracy trwała nieprzerwanie przez okres minimum 30 dni.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.