Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Pobierz darmowy wzór.

zaswiadczenie-o-zatrudnieniu-i-zarobkach

Musisz wystawić pracownikowi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach? Sprawdź, co powinno zawierać zaświadczenie i jak je przygotować.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - pobierz darmowy wzór zaświadczenia w formacie pdf lub doc!

Zaświadczenia o pozostawaniu w zatrudnieniu oraz o zarobkach to najczęściej wystawiane przez pracodawcę dokumenty. Przygotowany przez nas wzór pomoże Ci w kilka chwil sporządzić stosowne potwierdzenia, o które wnioskują zatrudniane przez Ciebie osoby!

Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu - wzór z omówieniem

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach to dokument wystawiany przez pracodawcę na wniosek pracownika, potwierdzający fakt zatrudnienia danej osoby oraz informacje dotyczące jej zarobków. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zaświadczenie o zarobkach nie jest tożsame z zaświadczeniem o wysokości dochodów. Do wystawienia zaświadczenia o wysokości dochodów jest uprawniony jedynie urząd skarbowy.

Standardowo pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie, które będzie zawierać takie informacje jak:

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • dane pracownika, w tym imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego i adres,
  • nazwa i adres pracodawcy,
  • data rozpoczęcia zatrudnienia,
  • rodzaj umowy o pracę,
  • nazwa stanowiska pracy, które zajmuje pracownik,
  • potwierdzenie, że pracownik nie pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z uwzględnieniem podstawy wynagrodzenia, dodatków i innych świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy,
  • dane na temat ewentualnych obciążeń wynagrodzenia, na przykład z tytułu egzekucji komorniczej,
  • pieczątka i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do sporządzenia zaświadczenia.

Dane na temat wynagrodzenia i ewentualnych obciążeń mogą zostać pominięte, jeśli pracownik wnioskuje jedynie o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu, a nie zaświadczenia o zarobkach. Pracownicy mogą też wnioskować o zawarcie w zaświadczeniu innych niż wyżej wymienione informacje, jeśli takie są wymagane przez podmiot, do którego dokumenty mają trafić.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Po co wystawia się zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach?

Przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu i o zarobkach jest często konieczne w przypadku ubiegania się o udzielenie kredytu, pożyczki lub rat, szczególnie jeśli klient nie posiada żadnej historii kredytowej lub wnioskuje o duże kwoty. Banki lub inne instytucje finansowe chcą mieć pewność, że ich klient pozostaje w stosunku pracy, a tym samym posiada stałe dochody, które są gwarancją jego wypłacalności. Z tej samej przyczyny przedstawienia dokumentu mogą żądać osoby zawierające z klientami na przykład umowę najmu mieszkania lub samochodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu, a także o zarobkach jest też bardzo często potrzebne w przypadku spraw urzędowych lub sądowych, takich jak choćby sprawy rozwodowe lub alimentacyjne. Jest to też dokument, który niejednokrotnie przedstawia się w przypadku ubiegania się o świadczenia socjalne albo o wizę lub zezwolenie na pobyt w innym kraju.

Choć wystawienie takiego zaświadczenia nie jest obowiązkiem pracodawcy, to odmowa wystawienia bez uzasadnienia może być uznana jako działanie na szkodę pracownika. Co do zasady pracodawca powinien więc wystawiać stosowne zaświadczenie za każdym razem, kiedy zatrudniona przez niego osoba o to wnioskuje, przy czy, nie istnieje limit zaświadczeń, o które można wnioskować i które należy wystawiać.

#udostępnij jeżeli ten wzór jest przydatny:

Nasze pozostałe DARMOWE wzory

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Ewidencja sprzętu w firmie

Szukasz sprawdzonego wzoru ewidencji sprzętu w firmie? Udostępniamy darmowy wzór ewidencji sprzętu w firmie, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
ewidencja-czasu-pracy-miesieczna-inewi

Wypowiedzenie umowy o pracę

Szukasz sprawdzonego wzoru wypowiedzenia umowy o pracę? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
rowziazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-pracodawca

Umowa o pracę

Szukasz sprawdzonego wzoru umowy o pracę? Udostępniamy darmowy wzór umowy o pracę, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

·
umowa-o-prace

Mamy więcej DARMOWYCH wzorów!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.