·5 min czytania

Czym jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach? Jak je uzyskać?

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach to dokument wystawiany przez urząd skarbowy, będący potwierdzeniem, że przedsiębiorca nie posiada długów w płatnościach podatków. W przypadku odnotowania zaległości podatkowych właściwa informacja o stanie zaległości zostanie umieszczona w treści dokumentu. Zaświadczenie może zatem zawierać informacje potwierdzające lub zaprzeczające posiadania ewentualnych długów podatkowych.

Czym jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w zakresie podatku dochodowego - PIT lub CIT, podatku od towarów i usług - VAT oraz w zakresie akcyzy. Nie jest to jednak dokument, który informuje o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Uzyskanie zaświadczenia może być przydatne w celu wzięcia kredytu bankowego - wówczas wniosek należy przedstawić w placówce banku celem potwierdzenia braku zaległości. Część firm udostępniających dobra w umowie leasingu również może żądać potwierdzenia o niezaleganiu klienta w płatnościach podatków. Co więcej, nawet niektóre sklepy w przypadku sprzedaży na raty mogą wymagać przedstawienia w/w dokumentu. Przedstawienie urzędowego potwierdzenia braku zaległości podatkowych zazwyczaj jest też konieczne dla podmiotów biorących udział w przetargach.

Urząd skarbowy jest zobligowany do wydania powyższego zaświadczenia w dwóch przypadkach. Pierwsza możliwość dotyczy sytuacji, gdy konieczność urzędowego potwierdzenia sytuacji podatkowej wynika z przepisów prawa. Drugim przypadkiem, w którym urząd wyda zaświadczenie jest chęć potwierdzenia aktualnej sytuacji podatkowej przez podatnika we własnym interesie prawnym. Co ciekawe, można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, jeśli chce się poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy, oczywiście za jego wiedzą i zgodą. Urząd może też wydać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie instytucji udzielających kredytów, kontrahentów, wspólników spółek, a nawet małżonków, członków rodziny i osób, z którymi wnioskodawcę łączy tzw. faktyczne pożycie, a więc bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza, naturalnie za zgodą podatnika.

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

Wniosek o niezaleganiu US wymaga również uiszczenia odpowiedniej opłaty skarbowej w wysokości 21 lub 17 złotych. W zależności od formy składania wniosku potwierdzenie przelewu może zostać przekazane na papierze bądź w pliku elektronicznym. Kwoty opłaty skarbowej będą uzależnione od kilku kwestii:

  • Opłata w wysokości 21 złotych to kwota do zapłacenia za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Dotyczy ona wydania tylko jednego egzemplarza dokumentu. W celu otrzymania kilku egzemplarzy opłatę trzeba zwielokrotnić. W przypadku starania się o zaświadczenie w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia czy ubezpieczenia społecznego osoba składająca jest całkowicie zwolniona z opłaty.
  • Opłata w wysokości 17 złotych dotyczy sytuacji, w której składający chce uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za np. korzystanie ze środowiska. Niższa opłata dotyczy również pełnomocnictwa szczególnego PPS-1. Pełnomocnikami zwolnionymi z opłat mogą być członkowie najbliższej rodziny - mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowe, wnukowie czy rodzeństwo.
  • Brak opłaty (0 zł) dotyczy sytuacji ustanawiania pełnomocnictwa ogólnego PPO-1. Jest to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ustanowienie pełnomocnictwa można dokonać za pośrednictwem oficjalnej strony rządowej dot. spraw podatkowych (tzw. Portal Podatkowy).

Należną opłatę należy uiścić na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Zaświadczenie o niezaleganiu - Urząd Skarbowy. Jak uzyskać dokument?

Zaświadczenie o niezaleganiu US możliwe jest do uzyskania w przypadku spełnienia kilku formalności. Urząd skarbowy wyda zaświadczenie tylko jeśli wniosek o jego wydanie zostanie prawidłowo złożony. W praktyce oznacza to, że we wniosku należy określić, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości podatkowych czy też ma podać informację o stanie zaległości podatkowych. Jeśli zatem złożymy wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, a w trakcie weryfikacji zostaną ujawnione zaległości podatkowe, to urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Wniosek do urzędu skarbowego można złożyć na trzy sposoby.

  • Pierwszą możliwością jest osobiste stawienie się w urzędzie skarbowym bądź innej instytucji, która obsługuje wnioskodawcę. Rodzaj podatku lub opłaty decyduje o tym, gdzie złożyć wniosek. Zazwyczaj będzie to jednak urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatku od nieruchomości lub od środków transportowych czy opłaty za korzystanie ze środowiska, wniosek musi zostać złożony do właściwego urzędu miasta, gminy bądź urzędu marszałkowskiego.
  • Kolejna możliwość to wysłanie listu poleconego z wypełnionym wnioskiem.
  • Od niedawna dostępna jest także elektroniczna forma składania wniosków - za pośrednictwem rządowej podstrony instytucji.

Formularze dostępne są stacjonarnie oraz na wspomnianej wyżej witrynie urzędowej. Pismo musi zawierać sformułowanie dotyczące żądania uzyskania konkretnych informacji, jakie urząd ma potwierdzić w dokumencie. Żądanie dotyczy kwestii potwierdzenia braku bądź stwierdzenia stanu zaległości w podatkach. Oprócz wypełnionego wniosku należy przedstawić dowód zapłaty opłaty skarbowej. Można zrobić to bezpośrednio przy składaniu wniosku lub dokonać tego maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych. W przypadku realizowania sprawy urzędowej przez internet, dowód przelewu dołącza się w formie załącznika - zdjęcia bądź skanu potwierdzenia wpłaty. Jeśli kompletny wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu jest wypełniony poprawnie, urząd skarbowy zajmie się sprawdzaniem formalnym oraz merytorycznym pisma. Chodzi o zweryfikowanie informacji dotyczący toczących się postępowań wobec składającego wniosek czy innych istotnych kwestii mogących mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie. Po pomyślnym zweryfikowaniu wszystkich informacji instytucja skarbowa wystawia zaświadczenie o niezaleganiu US. W zależności od formy wystawienia, dokument będzie miał formę papierową, którą można odebrać w urzędzie bądź dostać pocztą lub formę elektroniczną. Dokument elektroniczny można pobrać z portalu rządowego biznes.gov.pl. Zaświadczenie o niezaleganiu US zostaje przygotowane w ciągu 7 dni. Jeśli jednak urząd nie przygotuje dokumentu w ustawowym terminie, można złożyć ponaglenie do dyrektora właściwej izby skarbowej.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach?

jak-uzyskac-zaswiadczenie

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony przez urzędników, a następnie zatwierdzony, musi się składać z kilku najważniejszych punktów. Wnioskodawca musi na nim zawrzeć swoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Jeśli do sprawy został wyznaczony pełnomocnik, również i jego szczegółowe dane powinny zostać umieszczone we wniosku. Kolejnymi elementami jest cel wydania zaświadczenia oraz miejsce wydania. Zamieszcza się również adres korespondencyjny składającego wniosek, jeśli jest inny niż adres zamieszkania. W piśmie określa się liczbę potrzebnych egzemplarzy zaświadczeń, które mają zostać wydane przez urząd skarbowy. Dodatkowo wymaga się dołączenia potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Szczegółowy formularz, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, dostępny jest w każdym urzędzie skarbowym. Jego wzór można znaleźć również na stronie internetowej urzędu. Warto co jakiś czas sprawdzać, czy szkielet wniosku nie uległ modyfikacjom, może on bowiem zostać zmieniany zgodnie ze zmianami w prawie.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.